Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 11: ĐHĐN - Thể dục - Chạy bền

 / -MỤC TIÊU:

 1/- Kiến thức:

 - ĐHĐN: Bit c¸ch thc hiƯn giậm chân, đi đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.

- TD: Bit tªn vµ c¸ch thc hiƯn 9 ®ng t¸c: V­¬n th, Tay, Ngc, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy điều hòa.

- Trò chơi: chạy dích dắc.

- Chạy bền: một số ĐT hồi tỉnh sau khi chạy

 2/- Kỷ năng:

-Thc hiƯn ®­ỵc giậm chân, đi đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp.

-Thc hiƯn ®­ỵc c¸c ®ng t¸c V­¬n th, Tay, Ngc, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa.

- Thực hiện được kỷ thuật chơi.

- Thực hiện hết cự ly và một số ĐT hồi tỉnh sau khi chạy

 3/- Thái độ

- Trật tự nghiêm túc trong tập luyện

II/ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN :

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 6 - Tiết 11: ĐHĐN - Thể dục - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 24,25/09/201 Lớp: 6A1,2,3,4,5,6 ( nam+ nữ) Thứ:3,4 Buổi: chiều Tiết PPCT: 11 tuần: 6 Khối : 6 GIÁO ÁN 11 Bài : ĐHĐN – THỂ DUC – CHẠY BỀN . ---------oOo------- / -MỤC TIÊU: 1/- Kiến thức: - ĐHĐN: BiÕt c¸ch thùc hiƯn giậm chân, đi đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. - TD: BiÕt tªn vµ c¸ch thùc hiƯn 9 ®éng t¸c: V­¬n thë, Tay, Ngùc, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy điều hòa. - Trò chơi: chạy dích dắc. - Chạy bền: một số ĐT hồi tỉnh sau khi chạy 2/- Kỷ năng: -Thùc hiƯn ®­ỵc giậm chân, đi đều, đứng lại, đổi chân khi sai nhịp. -Thùc hiƯn ®­ỵc c¸c ®éng t¸c V­¬n thë, Tay, Ngùc, chân, bụng, vặn mình, phối hợp, nhảy, điều hòa. - Thực hiện được kỷ thuật chơi. - Thực hiện hết cự ly và một số ĐT hồi tỉnh sau khi chạy 3/- Thái độ - Trật tự nghiêm túc trong tập luyện II/ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN : - Địa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. - Phương Tiện: GV chuẩn bị 1 còi, phát lệnh. III / NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỶ THUẬT P P TỔ CHỨC LỚP I/- PHẦN MỞ ĐẦU 1/.Nhận lớp : 2/. Phổ biến ND: 3/ .Khởi động: Xoay các khớp, hông, tay, đầu gối, chân 2. kiĨm tra bµi cị : - 9 ĐT và hàng dọc, ngang II/CƠ BẢN : 1- ÔN §H§N: - GiËm ch©n : - Đi đều: - §øng l¹i . - §ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp. 2. Oân Bµi TD ph¸t triĨn chung. - §T v­¬n thë. - §éng t¸c tay : - §T ngùc. - Chân: - Bụng: - Vặn mình - Nhả - Điều hòa * Cđng cè : - §H§N + 9 ĐT. 3. Trò chơi: “ Chạy dích dắc” 4. Chạy bền II/KẾT THÚC : - Thã lõng - Nhận xét+dặn dò - Nội dung tiết sau - Bài tập về nhà - xuống lớp 6¶8ph 2Lx8n 25-30p 4-5p * GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, chĩnh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh. * GV nêu Mục tiêu tiết học. - Hết biên độ, đúng số lần qui định. - HS Thực hiện đúng số lần qui định. - HS thực hiện những ĐT vừa học. GV nhận xét. - Đúng luật, nghiêm túc trật tự, đúng qui định - Chạy hết cự ly - Duỗi các khớp, rung đùi, hít thở sâu. - Nêu ưu khuyết điểm buổi tập - ĐHĐN – TD. - Oân ĐT. - Giải tán lớp hô “ khoẻ” -Nhóm 1:Tập luyện giậm chân đi đều-đứng lại - Nhĩm 2: Thực hiện 9 ĐT - Sau đó thay đổi nhóm

File đính kèm:

  • docGA K6 T11.doc