Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 1+2 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Quốc Tường

 A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy : Phân tích , giảng giải

 - Giúp HS nắm được cơ bản của nguyên tắc vừa sức trong tập luyện TDTT. Nêu vấn đề.

 - Giáo dục cho HS có tính tổ chức kỷ luật tuân thủ nguyên tắc tập luyện. C. Đia Điểm : Sân Bóng đá.

 - Biết vận dụng sáng tạo trong tập luyện , thi đấu . D. Phương tiện dạy học : Tài liệu sách Giáo Khoa.

 E. Tiến trình bài dạy :

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 11 - Tiết 1+2 - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Quốc Tường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11 LÝ THUYẾT : NGUYÊN TẮC VỪA SỨC VÀ NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG - Tiết : 1 TRONG TẬP LUYỆN TDTT - Tiết CT: 1 - Ngày soạn : 22/ 08 / 2009 A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy : Phân tích , giảng giải - Giúp HS nắm được cơ bản của nguyên tắc vừa sức trong tập luyện TDTT. Nêu vấn đề. - Giáo dục cho HS có tính tổ chức kỷ luật tuân thủ nguyên tắc tập luyện. C. Đia Điểm : Sân Bóng đá. - Biết vận dụng sáng tạo trong tập luyện , thi đấu . D. Phương tiện dạy họcï : Tài liệu sách Giáo Khoa. E. Tiến trình bài dạy : Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I.MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến bài mới : A. Nguyên tắc vừa sức. II. CƠ BẢN: A. Nguyên tắc vừa sức : a) Khái niệm : Là một trong những nguyên tắc sư phạm của giảng dạy và tập luyện TDTT. Tập luyện TDTT muốn đạt hiệu quả thì các bài tập phải phù hợp với những đặc điểm về trí tuệ, sức khỏe, giới tính, thể lực, tâm lývà trình độ vận động của người học. b) Nội dung : ( trang 16 SGK ) c) Yêu Cầu : khi tiến hành tập luyện TDTT cần có kế hoạch tự theo dõi, kiểm tra để xác định mức độ phù hợp của lượng vận động tập luyện và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe và thể lực (xem trang 16,17,18) + Củng cố kiến thức: III. KẾT THÚC: 1. Nhận xét : 2. Bài tập về nhà: Em hiểu thế nào là nội dung nguyên tắc vừa sức ? Bài tập TD có vừa sức với các em không ? 3. Xuống lớp : 5’ 37’ 3’ Kiểm tra sĩ số và nhận lớp. - Giới thiệu mục đích yêu cầu của nguyên tắc vừa sức trong tập luyện TDTT. - Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý để trao đổi với học sinh. Phân tích và giải thích trong các tài liệu. - Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý đẻ HS trả lời. Phân tích và giải thích trong các tài liệu. - Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý đẻ HS trả lời. Phân tích và giải thích trong các tài liệu. - Nhắc lại một số nội dung đã học về nguyên tắc vừa sức. - Đánh giá kết quả học tập - Đọc câu hỏi học sinh. Hô : “THỂ DỤC” - Lớp trưởng tập trung, báo cáo. - Nghe GV Phổ biến nội dung học. - Tập trung nghe nhìn và có ghi chép trong vở học. - Tập trung nghe nhìn và có ghi chép trong vở học. - Tập trung nghe nhìn và có ghi chép trong vở học. - Một học sinh phát biểu về kiến thức đã học. - Mời HS nhận xét. - HS về nhà ôn lại các nội dung đã học. - Cả lớp hô “ KHOẺ “ ĐH 1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay ĐH2: 4 hàng ngang 1cánh tay ngồi tại chỗ . nt nt nt ĐH 3: Như ĐH 2 ĐH 4 : Như ĐH3 ĐH 5 : Như ĐH 4 ĐH 6 : Như ĐH 1 BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 11 LÝ THUYẾT : NGUYÊN TẮC VỪA SỨC VÀ NGUYÊN TẮC HỆ THỐNG - Tiết : 2 TRONG TẬP LUYỆN TDTT - Tiết CT: 2 - Ngày soạn : 22/ 08 / 2009 A. Mục tiêu bài dạy : B. Phương pháp giảng dạy : Phân tích , giảng giải - Giúp HS nắm được cơ bản của nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT. Nêu vấn đề. - Giáo dục cho HS có tính tổ chức kỷ luật tuân thủ nguyên tắc tập luyện. C. Đia Điểm : Sân Bóng đá. - Biết vận dụng sáng tạo trong tập luyện , thi đấu . D. Phương tiện dạy họcï : Tài liệu sách Giáo Khoa. E. Tiến trình bài dạy : Phần nội dung ĐLVĐ Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Tổ chức thực hiện I.MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp : 2. Phổ biến bài mới : B. Nguyên tác hệ thống. II. CƠ BẢN : A. Nguyên tắc hệ thống : 1) Khái niệm : Là một trong những nguyên tắc sư phạm chỉ rõ giảng dạy và tập luyện TDTT, cần phải dựa trên cơ sở khoa học, phải được tiến hành theo một trật tự, một cấu trúc thống nhất chặt chẽ. 2) Nội dung : ( trang 18 SGK ) 3) Yêu Cầu : Tập luyện TDTT cần phải tiến hành một cách có chủ đích, có kế hoạch. Cần phải tập luyện thường xuyên, liên tục, tránh nghỉ tập luyện quá dài(xem trang 18,19,20) 4) Củng cố kiến thức: III. KẾT THÚC: 1. Nhận xét : 2. Bài tập về nhà: Em hiểu thế nào là nội dung nguyên tắc hệ thống? Bài tập TD có vừa sức với các em không ? 3. Xuống lớp : 5’ 37’ 3’ - Kiểm tra sĩ số và nhận lớp - Giới thiệu mục đích yêu cầu của nguyên tắc nguyên tắc hệ thống. - Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý để trao đổi với học sinh. Phân tích và giải thích trong các tài liệu. . - Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý đẻ HS trả lời. Phân tích và giải thích trong các tài liệu. - Giáo viên nêu câu hỏi gợi ý đẻ HS trả lời. Phân tích và giải thích trong các tài liệu. - Nhắc lại một số nội dung đã học về nguyên tắc hệ thống. - Đánh giá kết quả học tập - Nêu câu hỏi đọc. Chuẩn bị họp bài TDNĐ nữ 9 động tác nam học bài TDPT C 50 động tác. Hô : “THỂ DỤC” - Lớp trưởng tập hợp và báo cáo. - Nghe GV Phổ biến nội dung học. - Tập trung nghe nhìn và có ghi chép trong vở học. - Tập trung nghe nhìn và có ghi chép trong vở học. - Tập trung nghe nhìn và có ghi chép trong vở học. - Một học sinh phát biểu về kiến thức đã học. - Mời HS nhận xét. - HS về nhà ôn lại các nội dung đã học. - Cả lớp hô “ KHOẺ “ ĐH 1: 4 hàng ngang 1 khuỷu tay ĐH2 : 4 hàng ngang 1cánh tay ngồi tại chỗ . nt nt nt ĐH 3: Như ĐH 2 ĐH 4 : Như ĐH1 ĐH 5 : Như ĐH 1 BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM ) TRƯỞNG Người soạn Nguyễn Quốc Tường

File đính kèm:

  • docBai ly thuyet 11.doc