Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 68

I. Mục tiêu

- Giới thiệu ngắn gọn mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 9

- ĐHĐN: Ôn

+ Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số(từ 1 đến hết và 1-2,1-2 đến hết).

+ Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau

+ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng.

+ Đội hình 0 – 2 – 4.

* Học sinh nắm được nội dung chương trình TD 9, thực hiện tương đối tốt phần ôn tập ĐHĐN.

II. Địa điểm – Phương tiện

- Sân tập, bàn ghế GV

III. Nội dung và phưong pháp lên lớp.

 

doc171 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 1 đến Tiết 68, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Ôn tâng cầu, phát cầu thấp chân nghiêng mình, luyện chạy bền. 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm -----------------------------†------------------------------- Tuần 32 Tiết 64 kiểm tra đá cầu Soạn: Dạy: I. Mục tiêu * Kiểm tra phát cầu qua lưới thấp chân nghiêng mình để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật, đúng luật. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, cầu, sân đá cầu Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra phát cầu thấp chân nghiêng mình 2. Cách cho điểm + 9-10 (Giỏi): Thực hiện đúng kĩ thuật, cả 5 lần phát đúng ô quy định + 7-8 (Khá): Thực hiện đúng kĩ thuật, 3/5 lần phát đúng ô quy định + 5-6 (Đạt): Kĩ có sai sót, 2,3/5 lần phát đúng ô quy định + 3-4 (Chưa đạt): Thực hiện không đúng kĩ thuật, không phát được lần nào vào đúng ô. 30-32 XXXXXXX XXXXXXX * XXXXXXX XXXXXXX - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 1 em. Mỗi em phát 5 quả liên tục. - Trường hợp đặc biệt do GV quyết định. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền . 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm -----------------------------†------------------------------- Tuần 33 Tiết 65 kiểm tra chạy bền Soạn: Dạy: I. Mục tiêu * Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu cầu HS thực hiện hết cự li và đạt thành tích cao. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, đồng hồ Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra chạy bền 500m cho cả nam, nữ 2. Cách cho điểm Bảng thành tích Giỏi Khá Đạt Nam 1’35” 1’45” 1’55” Nữ 1’50” 1’56’ 2’08” + 9-10 (Giỏi): Chạy hết cự li quy định; TT đạt mức giỏi + 7-8 (Khá): Chạy hết cự li quy định; TT đạt mức khá + 5-6 (Đạt): Chạy hết cự li quy định; TT đạt mức đạt + 3-4 (Chưa đạt): Chưa chạy hết cự li quy định; 30-32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt từ 4-5 học sinh - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS - Trường hợp đặc biệt do GV quyết định. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền để nâng cao sức khỏe 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà Rút kinh nghiệm -----------------------------†------------------------------- Tiết 66-68 -ôn tập , kiểm tra cuối năm Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ‘’ Dạy: I. Mục tiêu * HS thực hiện thành thạo kĩ thuật các giai đoạn và nâng cao thành tích trong nhảy xa . Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - Phương tiện - Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV III. Nội dung và phưong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phương pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Bật xa tại chỗ 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 10l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Nhảy xa - Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Bật nhảy cóc + Chạy đà giậm nhảy bước bộ trên không qua xà thấp tiếp đất bằng chân lăng. - Luyện tập nâng cao thành tích và kĩ thuật nhảy xa 3. Chạy bền - Trò chơi: “Chạy vòng số 8” * Củng cố: - Gọi 1-2 HS thực hiện nhảy xa 30-32 26-28’ 2X20m 2X30m 2X30m 2X30m 2-3l 4-5l 4-5’ 1-2l XXX XXX XXX XXX * - Cho học sinh tập X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS tập, quan sát sửa sai - Cho HS chơi - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho nhảy xa, luyện chạy bền. 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm Tiết 67 -ôn tập , kiểm tra cuối năm Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ‘’ Dạy: I. Mục tiêu * HS thực hiện thành thạo kĩ thuật các giai đoạn và nâng cao thành tích trong nhảy xa . Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác luyện tập. Rèn luyện sức bền. II. Địa điểm - Phơng tiện - Sân tập có hố nhảy xa, bàn ghế GV III. Nội dung và phong pháp lên lớp. Nội dung ĐL Phơng pháp - Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lờn + Động ctác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc - Bật xa tại chỗ 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 10l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Nhảy xa - Ôn một số động tác bổ trợ: + Chạy bớc nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Bật nhảy cóc + Chạy đà giậm nhảy bớc bộ trên không qua xà thấp tiếp đất bằng chân lăng. - Luyện tập nâng cao thành tích và kĩ thuật nhảy xa 3. Chạy bền - Trò chơi: “Chạy vòng số 8” * Củng cố: - Gọi 1-2 HS thực hiện nhảy xa 30-32 26-28’ 2X20m 2X30m 2X30m 2X30m 2-3l 4-5l 4-5’ 1-2l XXX XXX XXX XXX * - Cho học sinh tập X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS tập, quan sát sửa sai - Cho HS chơi - lớp quan sát, gọi HS nhận xét đánh giá xếp loại. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho nhảy xa, luyện chạy bền. 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm Tuần 34 kiểm tra học kì ii Tiết 68 kiểm tra nhảy xa kiểu “ngồi” Soạn: Dạy: I. Mục tiêu * Kiểm tra để đánh giá kết quả tập luyện của học sinh, kết hợp tiêu chuẩn RLTT, yêu cầu HS thực hiện đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và đạt thành tích cao. II. Địa điểm – Phương tiện - Sân tập, bàn ghế GV, hố nhảy xa, thước mét. Nội dung ĐL Phương pháp – Tổ chức A. Mở đầu 1. Nhận lớp - ổn định tổ chức lớp - Phổ biến mục tiêu tiết học 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân tập - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Bài TD tay không 5 ĐT: + Động tác tay + Động tác bụng + Động tác lườn + Động tác chân + Động tác toàn thân - ép dây chằng hông ngang dọc 6-8’ 1-2’ 5-6’ 1v 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Lớp trưởng báo cáo - GV phổ biến mục tiêu - GV cho HS khởi động X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * B. Cơ bản 1. Nội dung kiểm tra - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “Ngồi”. 2. Cách cho điểm Bảng thành tích Giỏi Khá Đạt Nam 3.4m 3.1m 2.7m Nữ 2.9m 2.7m 2.3m + 9-10 (Giỏi): Thực hiện đúng kĩ thuật. TT đạt mức giỏi + 7-8 (Khá): Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. TT đạt mức khá + 5-6 (Đạt): Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn trên không. TT chưa đạt mức “đạt”. + 3-4 (Chưa đạt): Thực hiện không đúng kĩ thuật. TTkhông đạt ở mức “đạt”. 30-32 XXXXXXX XXXXXXX * XXXXXXX XXXXXXX - Kiểm tra nam riêng, nữ riêng - Kiểm tra làm nhiều đợt - Cho HS nhảy thử 1-2 lần. Nếu lần kiểm tra đầu tiên được điểm cao nhất thì không cần kiểm tra lần tiếp theo. - Chú ý đảm bảo an toàn cho HS - Trường hợp đặc biệt do GV quyết định. C. kết thúc. - Thả lỏng: + Cúi thả lỏng + Nhảy thả lỏng + Rung lắc tay chân - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà: Luyện chạy bền . 5’ 2X8n 2X8n 2X8n X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X * - Cho HS thả lỏng - Nhận xét đánh giá tiết học - Ra bài tập về nhà * Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docGiao an TD Lop 9TR.doc