Giáo án Thể dục 6 - Bản đẹp 3 cột - Phạm Thị Thu Hằng

I/ Mục tiêu :

- ĐHĐN : Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học. *Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung đã học - không chen lấn, xô đẩy, nhanh nhẹn , kỷ luật.

- BÀI TD : Tiếp tục hoàn thiện bài TD. *Yêu cầu thuộc bài , tư thế động tác chính xác, đúng biên độ, đều, đẹp.

- CHẠY BỀN :Trò chơi ( GV chọn ). *Yêu cầu hoàn thiện, áp dụng tốt trò chơi:"Hai lần hít vào, hai lần thở ra "

- Tích cực, an toàn trong tập luyện.

II/ Chuẩn bị :

- Sân tập, còi, đường chạy.

III/ Tiến trình bài dạy :

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/02/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 6 - Bản đẹp 3 cột - Phạm Thị Thu Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Cán sự hô khẩu lệnh, GV đôn đốc HS. Chú ý an toàn luyện tập. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện một số kỹ thuật -> GV rút kinh nghiệm - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - GV nhận xét giờ học - Ôn kỹ nội dung bài, sáng dậy chạy 300m V= TB. Chuẩn bị giờ sau. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: 3/ 11 Tuần 9 - tiết 17 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: đội hình đội ngũ - chạy nhanh I/ Mục tiêu : đhđn : Tiếp tục hoàn thiện những kỹ năng đã học. *Yêu cầu thực hiện tốt các nội dung - không chen lấn, nhanh nhẹn , đẹp, kỷ luật- chuẩn bị cho kiểm tra. chạy nhanh : Ôn một số động tác bổ trợ đã học; Trò chơi ( Do GVchọn). *Yêu cầu thực hiện tương đối tốt kỹ KTBT, phát huy được sức nhanh, mạnh trong trò chơi. Tích cực, tự giác, an toàn trong tập luyện. II/ Chuẩn bị : Sân tập, còi, cờ đuôi nheo ( xanh, đỏ). III/ Tiến trình bài dạy : Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A/ Phần mở đầu : - Nhận lớp - Phổ biến nd, yc bài học - Khởi động: + Bài thể dục phát triển chung. + Xoay kỹ khớp + Chạy nhẹ tại chỗ - KTBC: Thực hiện một số động tác ĐHĐN. B/ Phần cơ bản: 1. Đội hình đội ngũ : - Ôn tập các kỹ năng ĐHĐN: *Chú ý tư thế, kỹ thuật động tác ( nhất là các kỹ năng khó), tác phong nhanh nhẹn. 2. Chạy nhanh: a. Ôn một số KTBT: - Xuất phát theo một số tư thế : + Đứng mặt hướng chạy- XP. + Đứng vai hướng chạy - XP. + Đứng lưng hướng chạy - XP. *Chú ý xuất phát đúng hiệu lệnh. Một số SLTM-> cách sửa. b. Trò chơi:" Chạy tiếp sức chuyển vật". * Chú ý : Một số trường hợp phạm qui. C/ Phần kết thúc : - Củng cố nội dung bài. - Thả lỏng: Rũ cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn về nhà. 6- 8' 1 lần 2- 3' 1- 2' 1 lần/đtác 30- 32' 14- 17' 2 - 3 lần/ Kthuật 13'- 15' 2- 3 lần/kt 6 - 7' - Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sĩ số lớp, hô khẩu lệnh. - GV phổ biến gọn rõ. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo đội hình hàng ngang cự ly rộng, GV đôn đốc chung. 1 - 2 HS ( có nhận xét ) - GV hướng dẫn HS ôn tập chú ý đôn đốc HS tự giác tập luyện. - Cán sự điều khiển lớp tập theo đội hình hàng dọc, ngang; cả lớp, tổ tương ứng với từng kỹ năng. - Ôn từng nội dung, ôn tổng hợp. - GV hướng dẫn HS luyện tập theo nhóm từ 4- 5 em đội hình dòng nước chảy. - Cán sự hô khẩu lệnh. - GV quan sát và sửa sai - GV chỉ đạo HS chơi trò chơi. GV quan sát và xác định kết quả. * Chú ý chơi tích cực, an toàn. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện một số kỹ thuật -> GV rút kinh nghiệm chung, nhấn mạnh một số KT cơ bản. - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - GV nhận xét giờ học - Ôn kỹ nội dung bài. Chuẩn bị giờ sau kiểm tra. IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: 7/11 Tuần 9 - tiết 18 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: kiểm tra đội hình đội ngũ I/ Mục tiêu : Thực hiện tổng hợp một số kỹ năng ĐHĐN đã học ( do GV qui định). *Yêu cầu: Chính xác, đều, đẹp, linh hoạt, không xô đẩy. Tích cực, tự giác trong tập luyện. II/ Chuẩn bị : Sân tập, còi. III/ Tiến trình bài dạy : Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A/ Phần mở đầu : - Nhận lớp - Phổ biến nd, yc giờ kiểm tra. - Khởi động: + Bài thể dục phát triển chung. + Xoay kỹ khớp + Chạy nhẹ tại chỗ B/ Phần cơ bản: 1.Nội dung kiểm tra: - Mỗi HS phải thực hiện một số kỹ năng đã học ( không báo trước). Trong đó có một số kỹ năng trọng tâm mà HS nào cũng phải thực hiện bao gồm: Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số, ( hoặc tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số), quay đằng sau,và đi đều. 2. Cách cho điểm: - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS. + Điểm 9 - 10: Thực hiện chính xác, đẹp các kỹ năng qui định( theo khẩu lệnh GV). + Điểm 7 - 8 : Thực hiện đúng nhưng chưa đẹp. + Điểm 5 - 6 : Có 1- 2 kỹ năng thực hiện sai. + Điểm 3 - 4 : Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên. C/ Phần kết thúc : - Thả lỏng: Rũ cơ bắp. - Nhận xét giờ kiểm tra. - Hướng dẫn về nhà. 6- 8' 1 lần 2- 3' 1- 2' 30- 32' 6 - 7' - Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sĩ số lớp, hô khẩu lệnh. - GV phổ biến gọn rõ. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo đội hình hàng ngang cự ly rộng, GV đôn đốc chung. - GV chỉ đạo HS kiểm tra. - Cán sự hô khẩu lệnh( có thể dùng còi). - GV quan sát đánh giá cho điểm. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 4- 5 HS. Mỗi HS tham gia kiểm tra một lần, Trường hợp đặc biệt kiểm tra lần 2, khi KT lần 2 điểm tối đa không quá K. *Chú ý: Trật tự, kỷ luật trong quá trình kiểm tra. - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - GV nhận xét giờ kiểm tra, tuyên dương những HS có điểm cao, rút kinh nghiệm chung. - Ôn kỹ nội dung bài. Chuẩn bị giờ sau . IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn:10/ 11 Tuần 10 - tiết 19 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: chạy nhanh - môn thể thao tự chọn I/ Mục tiêu : chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (do GV chọn). Học kỹ thuật nâng cao đùi. *Yêu cầu thực hiện tốt các động tác và bài tập bổ trợ, phát huy tốt sức nhanh, mạnh trong trò chơi. Thực hiện được kỹ thuật nâng cao đùi. môn thể thao tự chọn: Làm quen với một số động tác bổ trợ, trò chơi. *Yêu cầu bước đầu thực hiện được kỹ thuật bổ trợ môn đá cầu. Tích cực, tự giác trong tập luyện. II/ Chuẩn bị : Sân tập, đường chạy, cầu. III/ Tiến trình bài dạy : Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A/ Phần mở đầu : - Nhận lớp - Phổ biến nd, yc bài học. - Khởi động: + Bài thể dục phát triển chung. + Xoay kỹ khớp + Chạy nhẹ tại chỗ +KTBC: Thực hiện một số KTBT chạy nhanh. B/ Phần cơ bản: 1.Chạy nhanh: - Ôn các kỹ thuật bổ trợ. + Kỹ thuật xuất phát: Mặt hướng chạy. Lưng hướng chạy. Vai hướng chạy. *Chú ý SLTM-> cách sửa. - Trò chơi:" Chạy tiếp sức chuyển vật". * Chú ý : Một số trường hợp phạm qui. - Học chạy nâng cao đùi: + TTCB ( SGV) + Động tác (SGV) *Chú ý SLTM-> cách sửa. 2. Đá cầu: - Làm quen với một số KTBT: Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi Đá lăng tại chỗ về trước Dùng mu bàn chân tập đá cầu lên cao. C/ Phần kết thúc : - Củng cố nội dung bài. - Thả lỏng: Rũ cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn về nhà. 6- 8' 1 lần 2- 3' 1- 2' 1 lần 30- 32' 15 -16' 1- 2 lần 3- 4 lần 15 - 16' 6 - 7' - Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sĩ số lớp, hô khẩu lệnh. - GV phổ biến gọn rõ. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo đội hình hàng ngang cự ly rộng, GV đôn đốc chung. 2 em ( có nhận xét) - GV chỉ đạo HS ôn tập từng nội dung. - Cán sự hô khẩu lệnh cho lớp tập theo nhóm từ 3- 4 em đội hình dòng nước chảy. - GV quan sát và sửa sai. - GV chỉ đạo HS chơi trò chơi. GV quan sát và xác định kết quả. * Chú ý chơi tích cực, an toàn. - GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật, HS quan sát. - HS tập theo nhịp vỗ tay của GV tại chỗ theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS một số KTBT đá cầu, làm mẫu và phân tích để HS quan sát. - Lớp tập theo đội hình 4 hàng ngang . - GV đôn đốc và sửa sai. - GV nhấn mạnh những kỹ năng cơ bản của bài. - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - GV nhận xét giờ học rút kinh nghiệm chung. - Ôn kỹ nội dung bài. Chuẩn bị giờ sau . IV.Rút kinh nghiệm: ... ... ... ... Ngày soạn: 14/11 Tuần 10 - tiết 20 Ngày dạy: .. Lớp: . Tiết theo TKB: Sĩ số: chạy nhanh - môn tự chọn - chạy bền I/ Mục tiêu : chạy nhanh: Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ, trò chơi (do GV chọn). Học : Đứng tại chỗ đánh tay, đi chuyển sang chạy nhanh 20- 30 m. *Yêu cầu thực hiện tốt các động tác và bài tập bổ trợ, phát huy tốt sức nhanh, mạnh trong trò chơi. Thực hiện được kỹ thuật nâng cao đùi. môn tự chọn: Ôn, học một số động tác bổ trợ, trò chơi, tập thể lực. *Yêu cầu bước đầu thực hiện được kỹ thuật bổ trợ, thể lực môn đá cầu. chạy bền: Học một số bài tập, động tác bổ trợ ( do GV chọn) *Yêu cầu thực hiện được các bài tập và động tác bổ trợ cho chạy bền. Tích cực, an toàn trong tập luyện. II/ Chuẩn bị : Sân tập, đường chạy, cầu. III/ Tiến trình bài dạy : Nội dung Đ/ lượng Phương pháp A/ Phần mở đầu : - Nhận lớp - Phổ biến nd, yc bài học. - Khởi động: + Bài thể dục phát triển chung. + Xoay kỹ khớp + Chạy nhẹ tại chỗ +KTBC: Thực hiện một số KTBT chạy nhanh. B/ Phần cơ bản: 1.Chạy nhanh: - Ôn các kỹ thuật bổ trợ. *Chú ý SLTM-> cách sửa. - Trò chơi:" Chạy tiếp sức chuyển vật". * Chú ý : Một số trường hợp phạm qui. - Học tại chỗ đánh tay. + TTCB ( SGV) + Động tác (SGV) *Chú ý SLTM-> cách sửa. - Đi nhanh chuyển sang chạy: 20- 30m + TTCB ( SGV) + Động tác (SGV) 2. Đá cầu: - Ôn một số KTBT đã học. - Học mới: Tại chỗ đá lăng sang bên. Thi dùng gối đá cầu lên cao. 3. Chạy bền: - Luyện tập 1 số bài tập, KTBT: Chạy bước nhỏ Chạy chạm gót vào mông Chạy theo đường gấp khúc . C/ Phần kết thúc : - Củng cố nội dung bài. - Thả lỏng: Rũ cơ bắp. - Nhận xét giờ học. - Hướng dẫn về nhà. 6- 8' 1 lần 2- 3' 1- 2' 1 lần 30- 32' 12- 13' 2- 3 lần/KT 1- 2 lần 3- 4 lần 2- 3 lần 12- 13' 2- 3 lần 6- 7' 6 - 7' - Cán sự tập trung lớp theo đội hình hàng ngang cự ly hẹp, báo cáo sĩ số lớp, hô khẩu lệnh. - GV phổ biến gọn rõ. - Cán sự điều khiển lớp khởi động theo đội hình hàng ngang cự ly rộng, GV đôn đốc chung. 2 em ( có nhận xét) - GV chỉ đạo HS ôn tập từng nội dung, chú ý sửa sai. - Cán sự hô khẩu lệnh cho lớp tập theo nhóm từ 3- 4 em lần lượt. - GV chỉ đạo HS chơi trò chơi. GV quan sát và xác định kết quả. * Chú ý chơi tích cực, an toàn. - GV làm mẫu và phân tích kỹ thuật, HS quan sát. - HS tập tại chỗ theo đội hình 4 hàng ngang - GV hướng dẫn HS tập theo nhóm từ 4- 6 HS lần lượt. - Chú ý đôn đốc và sửa sai. - GV hướng dẫn HS ôn tập theo đội hình 4 hàng ngang, chú ý sửa sai. - GV làm mẫu và phân tích động tác, chỉ đạo HS tập theo đội hình 4 hàng ngang, cá nhân. chú ý sửa sai. - GV làm mẫu , phân tích KTĐT, hướng dẫn HS luyện tập theo đội hình 4 hàng ngang( ND1,2),theo nhóm( ND3). - Cán sự điều khiển, GV sửa sai. - GV nhấn mạnh những kỹ năng cơ bản của bài. - Cán sự điều khiển lớp thả lỏng. - GV nhận xét giờ học . -Ôn nội dung bài. Chuẩn bị giờsau IV.Rút kinh nghiệm: ... ...

File đính kèm:

  • docGiao an TD 6t1120.doc
Giáo án liên quan