Giáo án Tập viết khối 1 - Tuần 4, 5, 6

TẬP VIẾT : BÀI 4 MƠ – DO – TA - THƠ

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS viết đúng, theo mẫu các chữ Mơ- Do – Ta - Thơ đẹp theo mẫu.

- Biết chừa khoảng cách từ cặp từ này sang cặp từ khác tiếp theo.

- Biết viết theo qui trình liền nét .

- Ngồi và cầm bút đúng tư thế.

II/ CHUẨN BỊ:

-Bài mẫu viết sẵn ở bảng phụ .

- Mẫu chữ.

- Phấn màu.

III/ LÊN LỚP :

1. KIỂM TRA BÀI CŨ:

 

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập viết khối 1 - Tuần 4, 5, 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP VIẾT : BÀI 4 MƠ – DO – TA - THƠ I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - HS viết đúng, theo mẫu các chữ Mơ- Do – Ta - Thơ đẹp theo mẫu. - Biết chừa khoảng cách từ cặp từ này sang cặp từ khác tiếp theo. - Biết viết theo qui trình liền nét . - Ngồi và cầm bút đúng tư thế.. II/ CHUẨN BỊ: -Bài mẫu viết sẵn ở bảng phụ . - Mẫu chữ. - Phấn màu. III/ LÊN LỚP : 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: - Kiểm tra vở tập viết . - 5 em . - Nhận xét tiết tập viết trứơc. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài viết đã chuẩn bị ở bảng phụ : HS quan sát - GV nêu yêu cầu của bài. - Gọi HS đọc nội dung bài viết . - HS phân tích tiếng: mơ- do- ta- thơ - Gọi HS nêu các nét cấu tạo của chữ. - GV giảng cách viết , độ cao, khoảng cách của tiếng , vừa nêu GV vừa viết mẫu ở bảng lớp. -Mơ: Viết chữ m xong lia bút viết chữ ơ. - Do: viết chữ d xong lia bút viết chữ o. - Ta: viết chữ t xong lia bút viết chữ a. - Thơ: viết chữ th xong lia bút viết chữ ơ. - Lưu ý các nét nối từ m qua ơ ; từ d qua o ; từ th qua o. 3. Luyện tập: - HS viết ở bảng con. - Cả lớp viết ở bảng con. - GV chữa, chỉnh lại các nét HS viết chưa đúng . GIẢI LAO : - HS tự quản . - HS thực hành viết ở vở theo hướng dẫn của GV . - Cả lớp viết ở vở tấp viết . - GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu . 4. Thu chấm, nhận xét : - GV thu chấm chữa và tuyên dương một số bài viết đẹp . 5 . Củng cố -Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học . - Dặn : Viết lại một lần nữa ở vở vở luyện viết thêm trong giờ tự học . TẬP VIẾT : TUẦN 5 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - HS viết đúng , đẹp theo mẫu. - Biết chừa khoảng cách từ cặp từ này sang cặp từ khác tiếp theo. - Biết viết theo qui trình liền nét . - Ngồi và cầm bút đúng tư thế.. II/ CHUẨN BỊ: -Bài mẫu viết sẵn ở bảng phụ . - Mẫu chữ. - Phấn màu. III/ LÊN LỚP : 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: - Kiểm tra vở tập viết . - 5 em . - Nhận xét tiết tập viết trứơc. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài viết đã chuẩn bị ở bảng phụ : cử tạ ( 1 dòng ) thợ xẻ ( 1 dòng ) chữ số ( 1 dòng ) cá rô ( 1 dòng ) - GV nêu yêu cầu của bài. - Gọi HS đọc nội dung bài viết . - 4 em . - HS phân tích tiếng : cử , thợ , xẻ chữ , số , rô . - Gọi HS nêu các nét cấu tạo của chữ. - GV cùng lớp nhận xét . - GV giảng cách viết , độ cao, khoảng cách của tiếng , vừa nêu GV vừa viết mẫu ở bảng lớp. - Lưu ý khoảng cách giữa 2 chữ trong 1 từ là nữa ô ; từ với từ là 1 ô ; các chữ c, ư,a, ơ,e, ô,r,x có độ cao bằng nhau ( 2 dòng li ) ; t (3 dòng li); h ( 5 dòng li ) - Cả lớp viết ở bảng con . - GV chửa , chỉnh lại các nét HS viết chưa đúng . GIẢI LAO : - HS tự quản . - HS thực hành viết ở vở theo hướng dẫn của GV . - Cả lớp viết ở vở tấp viết . - GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu . 4. Thu chấm , nhận xét : - GV thu chấm chữa và tuyên dương một số bài viết đẹp . 5 . Củng cố -Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học . - Dặn : Viết lại một lần nữa ở vở luyện viết thêm trong giờ tự học . TẬP VIẾT : TUẦN 6 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Củng cố kỹ năng viết các chữ các từ . - HS viết đúng , đẹp theo mẫu. - Biết chừa khoảng cách từ cặp từ này sang cặp từ khác tiếp theo. - Biết viết theo qui trình liền nét . - Ngồi và cầm bút đúng tư thế.. II/ CHUẨN BỊ: -Bài mẫu viết sẵn ở bảng phụ . - Mẫu chữ. - Phấn màu. III/ LÊN LỚP : 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: Kiểm tra vở tập viết . - 5 em Duyên, Trang, Tâm, Đọc các từ : thợ xẻ, chữ số Trí , Chiến - Viết bảng con Nhận xét tiết tập viết trước. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài viết đã chuẩn bị ở bảng phụ : nho khô ( 1 dòng ) chú ý ( 1 dòng ) nghé ọ ( 1 dòng ) cá trê ( 1 dòng ) - GV nêu yêu cầu của bài. - Gọi HS đọc nội dung bài viết . - 4 em . - HS phân tích tiếng : khô - GV giảng cách viết , độ cao, khoảng cách của chú, nghé , trê . tiếng , vừa nêu GV vừa viết mẫu ở bảng lớp. - Lưu ý đặt đúng vị trí của dấu thanh . khoảng cách từ chữ sang chữ 1 con chữ o từ từ sang từ 2 con chữ o 3. Luyện tập: - HS luyện viết ở bảng con . - Cả lớp viết ở bảng con . - GV chữa , chỉnh lại các nét HS viết chưa đúng . GIẢI LAO : - HS tự quản . - HS thực hành viết ở vở theo hướng dẫn của GV . - Cả lớp viết ở vở tập viết . - GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu . 4. Thu chấm , nhận xét : - GV thu chấm chữa và tuyên dương một số bài viết đẹp . 5 . Củng cố -Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học . - Dặn : Viết lại một lần nữa ở vở vở luyện viết thêm trong giờ tự học . TẬP VIẾT : TUẦN 7 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - HS viết đúng , đẹp theo mẫu. - Biết chừa khoảng cách từ cặp từ này sang cặp từ khác tiếp theo. - Biết viết theo qui trình liền nét . - Ngồi và cầm bút đúng tư thế.. II/ CHUẨN BỊ: -Bài mẫu viết sẵn ở bảng phụ . - Mẫu chữ. - Phấn màu. III/ LÊN LỚP : 1. KIỂM TRA BÀI CŨ: - Kiểm tra vở tập viết . - 5 em . - Nhận xét tiết tập viết trứơc. 2. Bài mới : - Giới thiệu bài viết đã chuẩn bị ở bảng phụ : -GV nêu yêu cầu của bài viết xưa kia ( 1 dòng ) ngà voi ( 1 dòng ) mùa dưa ( 1 dòng ) gà mái ( 1 dòng ) - Gọi HS đọc nội dung bài viết krết hợp phân tích - 4 em . các từ khó . - HS phân tích tiếng : xưa , voi , - GV hướng dẫn viết ở bảng con . mùa , dưa , mái . . - GV giảng cách viết , độ cao, khoảng cách của từng chữ, vừa nêu GV vừa viết mẫu ở bảng lớp. - Lưu ý : Viết liền nét , chú ý các nét nối .Đặt đúng vị trí của các dấu thanh ... 3. Luyện tập: - HS viết ở bảng con . - Cả lớp viết ở bảng con . - GV chửa , chỉnh lại các nét HS viết chưa đúng . GIẢI LAO : - HS tự quản . - HS thực hành viết ở vở theo hướng dẫn của GV . - Cả lớp viết ở vở tập viết . - GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu . 4. Thu chấm , nhận xét : - GV thu chấm chữa và tuyên dương một số bài viết đẹp . 5 . Củng cố -Dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học . - Dặn : Viết lại một lần nữa ở vở vở luyện viết thêm trong giờ tự học .

File đính kèm:

  • docTAP- VIET.doc
Giáo án liên quan