Giáo án ôn luyện tuần 24 lớp 1

:TUẦN 24

Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2014

Tiếng việt:

ÔN LUYỆN

 ÔN LUYỆN VẦN IÊM ; IÊP ; ƯƠM ; ƯƠP

Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2014

Toán

ÔN LUYỆN

I. Mục tiêu:

 - Củng cố phép cộng các số tròn chục.

II. Các hoạt động dạy- học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án ôn luyện tuần 24 lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 1C: TUẦN 24 Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2014 Tiếng việt: ÔN LUYỆN ÔN LUYỆN VẦN IÊM ; IÊP ; ƯƠM ; ƯƠP Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2014 Toán ÔN LUYỆN I. Mục tiêu: - Củng cố phép cộng các số tròn chục. II. Các hoạt động dạy- học: Giáo viên Học sinh 1.Bài mới: Giới thiệu bài Hướng dẫn làm bài tập ở. Bài 1: Tính . Tính nhẩm(HS Yếu+TB) 40 + 10= 30 + 40= 50 + 30= 30 + 30= 60 + 20= 30 + 50= 20 + 50= 10 + 80= 40 + 20= Bài 2: Điền dấu(HS cả lớp) -Yêu cầu học sinh tự làm bài 70 + 20 … 90 40 + 50 ... 70 + 10 50 + 10 … 70 50 + 30 … 70+ 10 - GV nhận xét ghi điểm Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa.Hỏi cả hai bạn hái được tất cả bao nhiêu bông hoa? -Kiểm tra, nhận xét 2. Củng cố - dặn dò. Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. * HS làm bài cá nhân - HS đổi chéo bài chỉnh sửa, nhận xét lẫn nhau . * Làm bài vào vở. - Một em làm bảng lớp -Làm bài cá nhân theo nhóm. -Nhóm trưởng kiểm tra kết quả Tóm tắt: Lan hái : 20 bông hoa Mai hái : 10 bông hoa Cả hai bạn : . . . bông hoa? Bài giải Số hoa cả hai bạn hái được là: 20 + 10 = 30 (bông) Đáp số: 30 bông hoa Tiếng việt: ÔN LUYỆN ÔN LUYỆN VẦN ENG ; EC ; ONG ; OC ; ÔNG ; ÔC Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2014 Tiếng việt: ÔN LUYỆN ÔN LUYỆN VẦN UNG ; UC ; ƯNG ; ƯC Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2014 Tiếng việt: ÔN LUYỆN ÔN LUYỆN VẦN IÊNG ; IÊC Tiếng việt: ÔN LUYỆN ÔN LUYỆN VẦN UÔNG ; UÔC ; ƯƠNG ; ƯƠC Toán ÔN LUYỆN I. Mục tiêu: - Củng cố phép trừ các số tròn chục. II. Các hoạt động dạy- học: Giáo viên Học sinh 1.Bài mới: Giới thiệu bài Bài 1:Tính : 50 – 10 = 60 – 50 = 20 – 10 = 90 – 30 = 60 – 30 = 70 – 20 = + GV yêu cầu học sinh tự làm bài - GV lưu ý các em cách đặt tính Bài 2: Tính nhẩm + GV yêu cầu học sinh tự làm bài Bài 3 Bài toán -Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề và giải bài toán GV thu bài chấm, nhận xét sửa sai. Bài 4: Điền dấu >, < ,= -Yêu cầu tự làm bài 2 . Củng cố - dặn dò. Ôn bài cũ chuẩn bị bài mới. Nêu yêu cầu -Làm bài vào vở -Đổi vở kiểm tra 60 - - Tương tự bài 1 - HS nêu kết quả -Hs tóm tắt và giải Giải Số quả cam mẹ còn lại là: 40 – 20 = 20 ( quả cam) Đ/S: 20 quả cam 50 -10 > 20 40 - 10 < 40 30 = 50 -20

File đính kèm:

  • docGA ON LUYEN TUAN 24LOP 1.doc
Giáo án liên quan