Giáo án môn Toán Lớp 5A Tuần 26-35

1.Mục đích, yêu cầu : Giúp HS :

- Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

- Vận dụng vào giải các bài toán thực tiễn.

2.Đồ dùng dạy học:Phấn màu, thước kẻ, băng giấy ghi quy tắc

 

doc40 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 5A Tuần 26-35, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra GV gọi 1 HS lên bảng chữa bài thêm GV cho tiết trước. GV nhận xét, đánh giá HS lên chữa bài Chữa bài, nhận xét 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 28-32’ 3-4’ 3. Củng cố - Dặn dò Nhắc lại cách tìm một số phần trăm của một số? Nhận xét giờ học. HS trả lời. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày tháng năm 200 Tuần 33 Tiết 163 Bài: Luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu: Giúp HS: - Củng cố kĩ nămg tính một số phần trăm của một số. - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu, Bảng phụ. 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra - Nêu cách tìm một số phần trăm của một số? - GV đưa một số ví dụ HS làm . GV chữa bài , n /xét, cho điểm. 3 HS nêu. HS lên bảng làm , lớp làm nháp. Nhận xét, bổ sung 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò Nêu các cách giải bài toán tỉ lệ. Nhận xét giờ học. HS trả lời. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 200 Tuần 33 Tiết 164 Bài: một số dạng bài toán dã học 1.Mục đích, yêu cầu : - Biết cách tìm một số khi biết một số phần trăm của nó. - Vận dụng giải các bài toán đơn giản dạng tìm một số khi biết một số phần trăm của nó. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu, Bảng phụ. 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra Gọi 2 HS tính: 15% của 45. 35% của 70. Nêu cách tính một số phần trăm của một số. GV nhận xét, cho điểm. 2 HS lên bảng làm bài. Lớp làm nháp. HS nêu. Nhận xét, bổ sung, chữa bài. 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò HS nêu cách tìm 1 số khi biết một số % của nó. Nhận xét giờ học. HS trả lời. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày tháng năm 200 Tuần 33 Tiết 165 Bài: Luyện tập 1.Mục đích, yêu cầu: Giúp HS: Ôn lại ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm. - Tính tỉ số phần trăm của hai số. - Tính một số phần trăm của một số. - Tính một số biết một số phần trăm của nó. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu ; Bảng phụ 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò Nêu các cách giải bài toán tỉ lệ. Nhận xét giờ học. HS trả lời. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ hai ngày tháng năm 200 Tuần 34 Tiết 166 Bài: Luyện tập 1.Mục đích, yêu cầu : - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân. - Rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra Nêu cách tìm TSPT của hai số ? Tìm TSPTcủa một số làm ntn ? GV đưa VD để HS làm HS nêu Nhận xét, bổ sung Lớp làm vào nháp 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò Nhận xét giờ học. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 200 Tuần 34 Tiết 167 Bài: Luyện tập 1.Mục đích, yêu cầu : - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân. - Rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra Nêu cách tìm TSPT của hai số ? Tìm TSPTcủa một số làm ntn ? GV đưa VD để HS làm HS nêu Nhận xét, bổ sung Lớp làm vào nháp 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò Nhận xét giờ học. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày tháng năm 200 Tuần 34 Tiết 168 Bài: Ôn tập về biểu đồ 1.Mục đích, yêu cầu : - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính. - Ôn tập chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4-5’ 1. Kiểm tra Gọi 1 HS chữa bài 3 trang 79 Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số. GV nhận xét, đánh giá 1 HS chữa bàI Lớp nhận xét. HS nêu 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 28-32’ 2’ 3. C. cố - Dặn dò Nhận xét giờ học. HS trả lời. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 200 Tuần 34 Tiết 169 Bài: luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu : Giúp HS: - Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng , trừ, nhân, chia và tính phần trăm. ở lớp 5 chỉ sử dụng máy tính khi GV cho phép. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu, máy tính bỏ túi cho các nhóm 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4-5’ 1. Kiểm tra GV gọi 1 HS lên bảng Chữa bài số 3 trang 80( cách 2) Nhận xét, cho đIểm 1 S lên chữa bàI Lớp nhận xét. 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 28-31’ 3-4’ 3. C. cố - Dặn dò Nêu TD của máy tính bỏ túi? HS nêu. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày tháng năm 200 Tuần 34 Tiết 170 Bài: luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu : Giúp HS: - Nhận biết đặc điểm hình tam giác: có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc. - Phân biệt 3 dạng hình tam giác (phân loại theo góc). - Nhận biết đáy và đường cao (tương ứng) của hình tam giác. 2.Đồ dùng dạy học: - Các dạng hình tam giác, Ê-ke 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4-5’ 1. Kiểm tra GVđưa ra các góc khác nha để HS kiểm tra các loại góc. -Kẻ chiều cao của một hình bình hành cho trước HS dùng e-ke nhận biế tgọi tên các góc (nhọn , vuông , tù). HS thực hành\ 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 28-31’ 3-4’ 3. C. cố - Dặn dò Nhận xét giờ học HS nêu. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ hai ngày tháng năm 200 Tuần 35 Tiết 171 Bài: luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu : - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân. - Rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra Nêu cách tìm TSPT của hai số ? Tìm TSPTcủa một số làm ntn ? GV đưa VD để HS làm HS nêu Nhận xét, bổ sung Lớp làm vào nháp 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò Nhận xét giờ học. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày tháng năm 200 Tuần 35 Tiết 172 Bài: luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu : - Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân. - Rèn kĩ năng giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3-5’ 1. Kiểm tra Nêu cách tìm TSPT của hai số ? Tìm TSPTcủa một số làm ntn ? GV đưa VD để HS làm HS nêu Nhận xét, bổ sung Lớp làm vào nháp 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 27-32’ 3-5’ 3. Củng cố - Dặn dò Nhận xét giờ học. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày tháng năm 200 Tuần 35 Tiết 173 Bài: luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu : - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính. - Ôn tập chuyển đổi đơn vị đo diện tích. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4-5’ 1. Kiểm tra Gọi 1 HS chữa bài 3 trang 79 Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số. GV nhận xét, đánh giá 1 HS chữa bàI Lớp nhận xét. HS nêu 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 28-32’ 2’ 3. C. cố - Dặn dò Nhận xét giờ học. HS trả lời. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 200 Tuần 35 Tiết 174 Bài: luyện tập chung 1.Mục đích, yêu cầu : Giúp HS: - Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng , trừ, nhân, chia và tính phần trăm. ở lớp 5 chỉ sử dụng máy tính khi GV cho phép. 2.Đồ dùng dạy học: Phấn màu, máy tính bỏ túi cho các nhóm 3 . Hoạt động dạy học Thời gian Nội dung các hoạt độngdạy học Phương pháp dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4-5’ 1. Kiểm tra GV gọi 1 HS lên bảng Chữa bài số 3 trang 80( cách 2) Nhận xét, cho đIểm 1 S lên chữa bàI Lớp nhận xét. 2. Bài mới Giới thiệu và ghi bảng HS ghi vở 28-31’ 3-4’ 3. C. cố - Dặn dò Nêu TD của máy tính bỏ túi? HS nêu. Rút kinh nghiệm bổ sung: …………………………………………………………………… ..………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docToan 26-35.doc