Giáo án môn Toán Lớp 3A Tuần 6

 * Hoạt động 1: Thực hành tìm một trong các phần bằng nhau của một số .

 Bài 1/26 :Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

 Yêu cầu học sinh làm bài.

 

Nhận xét .

 * Hoạt động 2: Giải toán có lời văn.

 Bài 2/27 : Gọi HS đọc đề bài .

 Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài.

 

 Yêu cầu học sinh làm bài .

Nhận xét sửa sai.

 Bài 3/27 (Dành cho HS khá, giỏi)Gọi HS đọc đề .

.

 Nhận xét kết quả .

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán Lớp 3A Tuần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán LUYỆN TẬP I . Mục tiêu :Giúp học sinh . -Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụmg được để giải các bài toán có lời văn. II. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài cũ : Tìm một trong các phần bằng nhau của một số . Bài mới : * Hoạt động 1: Thực hành tìm một trong các phần bằng nhau của một số . Bài 1/26 :Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. Yêu cầu học sinh làm bài. Nhận xét . * Hoạt động 2: Giải toán có lời văn. Bài 2/27 : Gọi HS đọc đề bài . Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài. Yêu cầu học sinh làm bài . Nhận xét sửa sai. Bài 3/27 (Dành cho HS khá, giỏi)Gọi HS đọc đề . . Nhận xét kết quả . * Hoạt động 3: Nhận biết các phần bằng nhau của một hình. Bài 4/27. * Hoạt động 4:Củng cố ,dặn dò . Nhận xét tiết học .Dặn dò: Chuẩn bị bài “Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số” 3HS lên bảng làm bài 1/31 (VBT). HS làm trên bảng con ,bảng lớp. VD: của 12cm là: 12 : 2 = 6 (cm) -HS làm bài trong vở ,1 em làm trên bảng lớp. 30 : 6 = 5 (bông hoa) -Tìm hiểu yêu cầu đề bài và trình bày bài giải . 28 : 4 = 7 (học sinh) -HS đọc đề trong SGK. -HS nhìn vào hình vẽ và trả lời theo yêu cầu của đề bài. Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 Toán : CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I .Mục tiêu : Giúp học sinh Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp chia hết ở các lượt chia ). Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số . II. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Họat động học Bài cũ: Kiểm tra 2 em Bài mới : *Hoạt động 1:Hướng dẫn thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Ghi bảng phép chia 96 : 3 Yêu cầu HS nhận xét phép chia 96 : 3 Hướng dẫn HS thực hiện phép tính chia . + Tính (Hướng dẫn HS tính lần lượt nói và viết )như phần bài học SGK/27 *Họat động 2:Thực hành . Bài tập 1/28 Gọi HS đọc đề . Hướng dẫn HS thực hiện từng phép tính. Nhận xét ,sửa sai Bài 2/28(a). Giúp HS thực hành phép chia kết hợp củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Gọi HS đọc đề . Yêu cầu HS trình bày cách tính . Bài 2(b)/28: Dành cho HS khá, giỏi Bài 3/28: Rèn kĩ năng giải toán. Gọi HS đọc đề . Hướng dẫn HS tìm hiểu đề . Yêu cầu HS tự làm bài . Kiểm tra bài làm của HS, nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố ,dặn dò . Nhận xét tiết học . Dặn dò: Chuẩn bị bài “ Luyện tập” trang28 2HS lên bảng thực hiện Tìm của 12 cm ,21kg, 18lít ,24 bạn -Là phép chia số có hai chữ số(96)cho số có một chữ số(3) Đặt tính: 96 3 9 32 06 6 0 -Thực hiện trên bảng con ,bảng lớp -HS thực hiện trên bảng lớp, trong vở. a. của 3kg là 69 : 3 = 23(kg) b. của 24 giờ là 24 : 2 = 12 (giờ) ……. -2HS đọc đề , lớp đọc thầm . Xác định yêu cầu đề bài Làm bài vào vở , 1 em làm trên bảng lớp 36 : 3 = 12 (quả cam) Toán: LUYỆN TẬP I .Mục tiêu : Giúp học sinh -Biếtlàm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lượt chia ) - Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải toán. II. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Bài cũ : Nhận xét ghi điểm . B.Bài mới : * Hoạt động 1: Thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (chia hết ở các lượt chia) a.Bài tập 1/28: Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập 1a. Hướng dẫn học sinh tự làm bài . GV nhận xét ,sửa sai . Bài 1b/28 : Gọi HS đọc đề GV làm bài mẫu : 42 6 7 0 Yêu cầu học sinh thực hiện các phép tính còn lại giống như bài làm mẫu. Nhận xét , sửa sai. * Hoạt động 2: Tìm một phần tư của một số .Bài 2/28: Gọi HS đọc đề . Yêu cầu HS tự làm bài . Nhận xét bài làm của HS. * Hoạt động 3: Giải toán có lời văn .Bài 3/28 :Gọi HS đọc đề . Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề . Yêu cầu học sinh làm bài . GV nhận xét bài làm của HS. * Hoạt động 4: Củng cố ,dặn dò Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: “Phép chia hết và phép chia có dư”. HS1 68 : 2 HS2 69 : 3 -Đặt tính rồi tính. 1số em làm trên bảng , lớp làm bảng con. -Đặt tính rồi tính (theo mẫu) - Quan sát bài làm mẫu. -Thực hiện bảng con ,bảng lớp các phép tính còn lại theo mẫu. -Tìm của :20cm , 40km, 80kg. HS làm miệng . -1,2 em đọc đề , lớp đọc thầm . -Nêu được : đề toán đã cho biết…; đề toán yêu cầu… -1em làm trên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải Số trang truyện My đã đọc được là: 84 : 2 = 42(trang) Đáp số: 42 trang Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 Toán : PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ I .Mục tiêu: Giúp học sinh . Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư. Nhận biết số dư phải bé hơn số chia. II.Đồ dùng dạy học : Các tấm bìa có các chấm tròn (như hình vẽ trong SGK). III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài cũ :Kiểm tra 2 học sinh Nhận xét ghi điểm . Bài mới: * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư . Ghi bảng 2 phép tính chia: 8 2 9 2 Gọi 2 HS lên bảng ,mỗi em thực hiện một phép chia. Em có nhận xét gì về 2 phép chia này? GV cho HS tra lại bằng mô hình và nêu như SGK/29. GV kết luận. * Hoạt động 2: Thực hành. a.Bài 1/29 : Gọi HS nêu yêu cầu đề bài . GV làm mẫu bài 1a 12 6 2 0 Viết ; 12 : 6 = 2 Yêu cầu HS làm các phép tính còn lại Bài mẫu 1b: 17 5 3 2 Viết ; 17 : 5 = 3 (dư2) b.Bài 2/30 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . Hướng dẫn HS tự làm bài . Kiểm tra bài làm của học sinh . c. Bài 3/30:Gọi HS nêu yêu cầu bài tập Yêu cầu HS nhìn vài hình vẽ rồi trả lời. * Hoạt động 3: Củng cố ,dặn dò Nhận xét tiết học . Dặn dò: Chuẩn bị bài: “Luyện tập”/30 HS1: 63 : 3 ; 54 : 6 HS2: 42 : 6 ; 28 : 2 -HS thực hiện phép chia (vừa viết, vừa nói) HS1 8 2 * 8 chia 2 được 4 , viết 4 8 4 * 4 nhân 2 bằng 8 , 8 trừ 8 0 bằng 0 HS2 9 2 * 9 chia 2 được 4, viết 4 4 *4 nhân 2 bằng 8 ,9 trừ 8 1 bằng 1 -Phép chia 8 : 2 = 4 không còn thừa. -Phép chia 9 : 2 = 4 còn thừa 1. -HS sử dụng các chấm tròn để kiểm tra. -Tính rồi viết theo mẫu Quan sát bài làm mẫu của GV. 1em làm trên bảng; lớp làm vào bảng con. -Làm các phép tính còn lại của bài 1b vào vở. -Điền đúng (Đ) ; sai (S) vào ô trống. 1 em lên bảng làm, cả lớp làm vào vở - Đã khoanh vào số ô tô của hình a Thứ sáu ngày2 tháng 10 năm 2009 Toán : LUYỆN TẬP I .Mục tiêu : Xác định được phép chia hết, phép chia có dư. Vận dụng phép chia hết trong giải toán II. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Bài cũ : Phép chia hết và phép chia có dư. B.Bài mới: * Hoạt động 1:Hướng dẫn HS rèn kĩ năng thực hiện phép chia hêt và phép chia có dư. a.Bài tập1/30: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập . Hướng dẫn HS tự làm bài . Nhận xét, sửa sai b.Bài tập 2/30 (cột 1,2,4) Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập . Yêu cầu HS làm bài vào vở Chấm,nhận xét kết quả *Hoạt động2. Rèn kĩ năng giải toán. c.Bài tập 3/30: Gọi HS đọc đề bài . Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài . Yêu cầu HS làm bài . Nhận xét , sửa sai. *Hoạt động3.Nhận biết nhanh về đặc điểm của số dư. d.Bài tập 4/30: Gọi HS đọc đề bài . Yêu cầu HS trả lời trên bảng con . * Hoạt động4: Củng cố , dặn dò . Nhận xét tiết học. Dặn dò: Chuẩn bị “Bảng nhân7’ HS1: 18 : 4 ; 20 : 4 HS2 : 12 : 3 ; 14 : 3 -Tính -2 HS lên bảng ,mỗi em thực hiện 2 phép tính , lớp thực hiện trên bảng con HS1 17 2 ; 35 4 HS2 42 5 ; 58 6 -Đặt tính rồi tính: Cả lớp làm vào vở HS khá,giỏi làm thêm cột3 -2 em đọc, lớp đọc thầm. - HS nêu được: Đề toán đã cho biết…; Đề toán yêu cầu… - 1 HS làm trên bảng, lớp làm vào vở. Đáp số: 9 học sinh Nhận xét bài trên bảng của bạn . -Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng . -Khoanh vào chữ B

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 6.doc
Giáo án liên quan