Giáo án Môn: Toán - Bài: số 9

1/. Kiến thức :

Có khái niệm ban đầu về số 9, đọc và viết được số 9, nắm được thứ tự dãy số. Nắm được cấu tạo số 9. So sánh được các số hạng trong phạm vị từ 1 - 9

2/. Kỹ năng :

Nhận biết các nhóm mẫu vật có số lượng là 9, biết đếm xuôi và đếm ngược từ 1 9. Biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1-9.

`

Giáo dục Học sinh.tính chính xác , yêu thích học môn toán qua các hoạt động học.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Môn: Toán - Bài: số 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY Thứ …………….ngày…………..tháng……………năm 2003 MÔN : TOÁN BÀI : số 9 TIẾT : I/. MỤC TIÊU : 1/. Kiến thức : Có khái niệm ban đầu về số 9, đọc và viết được số 9, nắm được thứ tự dãy số. Nắm được cấu tạo số 9. So sánh được các số hạng trong phạm vị từ 1 - 9 2/. Kỹ năng : Nhận biết các nhóm mẫu vật có số lượng là 9, biết đếm xuôi và đếm ngược từ 1 à 9. Biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1-9.. ` Giáo dục Học sinh.tính chính xác , yêu thích học môn toán qua các hoạt động học. II/. CHUẨN BỊ : 1/. Giáo viên SGK – Tranh minh hoạ / SGK – Mẫu vật – bộ thực hành 2/. Học sinh SGK – Vở bài tập – Bộ thực hành III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1/. ỔN ĐỊNH (1’) 2/. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) *- Kiểm tra miệng 8 gôøm mấy với mấy?. *- Kiểm tra viết: Viết bảng thứ tự dãy số từ 1- 8 và 8 – 1. Giáo viên nhận xét bảng : Ghi điểm. Nhận xét bải cũ:Phần vở bài tập 3/. Bài mới : Số 9 Giới thiệu bài Trò chơi khởi động. Hình thức: Đính trên bảng các số thứ tự từ 1-9. (Các số này được viết trong các mẫu hình hoa quả) Luật chơi: Tìm nhanh các số đã học trong các mẫu hoa quản cô vừa đính trên bảng. è Nhận xét phần trò chơi: Trên bảng còn lại một mẫu vật trong đó có ghi số mà hôm nay chúng ta sẽ học , đó là số mấy? Giáo viên ghi tựa trên bảng . *- Để tìm hiểu về số 9 và vị trí số 9 trong cá số tự nhiên , tiết học hôm nay cô cùng các con sẽ thực hiện ở hoạt động 1. HOẠT ĐỘNG 1 : ( ‘) Lập số Mục tiêu: Giới thiệu khái niệm vè số 9, Học sinh nhận biết các mẫu vật có số lượng là số 9. Phương pháp : Trực quan, đàm thoại ĐDDH: Mẫu ngôi sao, que tính,mẫu nút. Giáo viên hỏi? + Trên bảng cô có mấy ngôi sao? + Cô gắn thêm mấy ngôi sao nữa? + Có 8 ngôi sao gắn thêm 1 ngôi sao, Hỏi cô có mấy ngôi sao? *-Yêu cầu; Các em lấy trong bộ thực hành ra các hột nút Xếp lên bàn 8 hột nút màu đen và đếm. Xếp thêm 1 hột nút màu đỏ em có tất cả mấy hột nút. Đếm và đặt trên bàn cho cô 9 que tính . Bông hoa , hột nút, que tính đều có số lượng là bao nhiêu? è Các em đã nhận biết mẫu vật có số lượng là 9 qua Hoạt động 2 cô sẽ giới thiệu các em làm quen với số 9. HOẠT ĐỘNG 2 (12’) Giới thiệu số 9 và viết số 9. Mục tiêu : Nhận biết số 9 và biết viết số 9 . Phương pháp : Thực hành, đàm thoại, trực quan. ĐDDH : Mẫu số , bảng con * - Giáo viên gắn trên bảng số 9 in, 9 viết : Để thể hiện các mẫu có số lượng là 9 ta dùng số 9 . Cô giới thiệu với các em số 9 in và số 9 viết . *- Hướng dẫn viết số 9: Viết mẫu - Số 9 viết gồm có mấy nét? Viết mẫu Cách viết: Đặt bút tại đường kẻ thứ 3 viết nét cong kín, rê bút viết nét móc ngược tái . *- Thư giãn: HOẠT ĐỘNG 3 ( ’) Thứ tự số 9. Mục tiêu : nắm được thứ tự dãy số. biết số liền trươc , số lièn sau. So sánh các số trong phạm vi từ 1 à 9. Phương pháp : Trò chơi, đàm thoại, trực quan. ĐDDH : Que tính, mẫu trò chơi. Các em hãy lấy cho cô 9 que tính. Cô mời 1 bạn đếm từ 1 à 9. Các em vừa đếm theo thứ tự nào? Cô mời 1 em đếm ngược từ 9 à 1? Các em vừa đếm theo thứ tự nào ? Cả lớp đếm lại từ xuôi1à9, đếm ngược 9à1. è Các em vừa luyện đếm các số theo thứ tự đã học trong phạm vi mấy? *- Trò chơi xếp số: Nội dung: - Xếp các số từ : 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9 theo thứ tự. Hình thức chơi : Chuyển thư. Luật chơi: Trong các bì thư có chứa các chữ số . Cần được gửi nhanh đến các ngôi nhà có địa chỉ cho là những dấu chấm tròn bằng với số có trong bì thư . Các em hãy giúp nhà đưa thư gửi nhanh đến địa chỉ . Sau thời gian là 1 bài hát. Bạn nào đưa đến địa chỉ nhanh nhất và đúng , bạn đó sẽ được chủ nhà thưởng 1 viên kẹo à Nhận xét trò chơi. è Trên bảng các em vừa sắp xếp tất cả mấy chữ số ? + Số 9 liền sau số nào/ + Số nào liền trước số 9? + Những số nào đứng trước số 9. + Các số1,2,3,4,5,6,7,8 so sánh với số 9 thì thế nào? à Qua trò chơi các em đã nắm chắc được thứ tự dãy số và so sánh các số từ 1 à 9 . Qua Hoạt động 4 cô và các em bước vào phần luyện tập. HOẠT ĐỘNG 4 ( ’) Phần luyện tập. Mục tiêu : Nhận biết khả năng viết số nêu cấu tạo số , nắm thứ tự dãy số và so sánh sô. Phương pháp : Thực hành. ĐDDH : Vở bài tập toán Giáo viên mời 1 Học sinh đọc yêu cầu bài 1: Thực hiện viết 1 hàng số 9? Bài 2: Yêu cầu ta làm gì ? - Cô mời cả lớp thực hiện? Cô mời 1 bạn sửa bài ? à Nhận xét và hỏi? Nhìn vào hình em hãy nêu cấu tạo số 9 gồm mấy với mấy? Nêu yêu cầu bài 3? Bạn nào có thể nêu cách làm ở phần hình có vẽ các ô !. Nêu cách làm ở các ô có điền trước các số. Bài này các em đã được nêu và luyện ở Hoạt động 3 của tiết học nên các em không làm ở lớp mà về nhà làm . Đọc yêu cầu bài 4: Các em sẽ thực hiện hao cột đầu của bài số 4. Hai cột sau vè nhà làm . Sửa bài trò chơi . Nội dung: Gắn các dấu đúng vào phép tính.’ Hình thức:Tiếp sức thi đua theo 2 nhóm A,B. Giáo viên chốt ý : Đúng , Sai và nhận xét *- Chấm bài : Nhận xét 5 Học sinh . ( Không ghi điểm) 4/. CỦNG CỐ :(5‘) Trò chơi nối số. a- Nội dùng : Nối các ô theo thứ tự tạo hình b- Hình thức: Chuyển bút , hết bài hát em nào có bút thì lên tham gia trò chơi nôi ô số => Nhận xét : Trò chơi *- Câu hỏi củng cố: Các em vừa nối các ô số tạo hình và hình gì? Có mấy ô sô? Nêu các ô số theo thứ tự từ bé đến lớn? Nêu các ô số theo thứ tự từ lớn đến bé? Số nào lớn nhất trong các ô số trên hình . Số nào ở vị trí nào trong hình. 5. DẶN DÒ : (1’) Làm bài tập về nhà Chuẩn bị : Nhận xét tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hát Nêu cấu tạo số 8 Học sinh viết bảng Học sinh đếm từ1, 2, 3, 4, 5.6,7,8 Học sinh đếm từ 8,7,6, 5, 4, 3, 2,1. Quan sát phần trình bày trên bảng. Thi đua tiếp sức 2 nhóm, tìm Nhanh các số1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 đã học - Số 9 - Có 8 ngôi sao:1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 - Cô gắn thêm 1 ngôi sao. - Cô có 8 ngôi sao gắn thêm 1 ngôi saolà 9 ngôi sao :1, 2, 3, 4, 56,6,7,8,9 ngôi sao. - 4 Học sinh nhắc và đếm lại từ 1-9 ngôi sao - Học sinh lấy hệt nút. - Xếp 8 hột nút đen lên bàn và đếm 1 ,2,3,4,5,6,7,8; 8 hột nút đen - Xếp thêm 1 hột nút màu đỏ em có tất cả 9 hột nút đếm: 1,2,3,4 ,5, 6,7,8, 9 bảy hột nút . - 3 Học sinh nhắc lại và đếm lại 1 à 9 hột nút Đếm 1 ,2,3,4,5,6,7,8 ,9 que tính , đặt trên bàn , 2 Học sinh nhắc lại và đếm . - Học sinh đếm . . . . . là 9. - Nhiều Học sinh nhắc lại Học sinh quan sát nhận biết số 9 in và số 9 viết. Đọc số 9 , cá nhân , dãy bàn. Sô 9 có 2 nét: Nét công kín, nét móc ngược trái. Học sinh quan sát. Luyện viết bảng con. + 1 chữ số 9 + 2 chữ số 9 + 3 chữ số 9 - Học sinh lấy 9 que tính. - Đếm từ 1 à 9 que tính.! nhóm - Đếm theo thứ tự từ bé đến lớn. - Đếm từ 9 à 1, cá nhân , nhóm . - Đếm theo thứ tự từ lớn đến bé. - Cả lớp thực hiện đếm . - Trong phạm vi số 9. - Học sinh quan sát lắng nghe cô giải thích trò chơi. - Tập thể lớp tham gia trò chơi dứt bài hát em nào nhận được bì thư mở ra xem và đưa nhanh đến địa chỉ . - Các bạn con lại thì vỗ tay cổ vũ. Trên bảng sắp xếp 9 chữ số. Số 9 liền sau số 8 cá nhân Số 8 liền trước số 9 cá nhân Số1,2,3,4,5,6,7,8 đứng trước số 9 Các số 1,2,3,4,5,6,7,8 so với số 9 thì bé hơn và số 9 lớn hơn các số 1,2,3,4,5,6,7,8, cá nhân - Yêu cầu viết sô 9 Viết 1 hàng số 9 Bài 2 yêu cầu điền số. Học sinh làm bài 2 Học sinh xung phong sửa bài. + Số 9 gồm 8 với 1 + Số 9 gồm 7 với 2 + Số 9 gồm 6 với 3 + Số 9 gồm 5 với 4 Học sinh nêu theo nhóm, cá nhân. Bài3:viết số thích hợp vào o trống Điều ô ! và điền số Điền vào ô trống các số còn thiếu. Bài 4: Điền dấu > ; < , = Học sinh thực hiện: 9 ! 8 ; 2 ! 5 9 ! 7 ; 5 ! 9 9 ! 2 ; 7 ! 9 Quan sát nghe cô giải thích trò chơi. Xung phong tham gia trò chơi. Bạn nhận xét. Quan sát mẫu vẽ, nghe cô giải thích trò chơi. Hai bạn tham gia nối ô số tạo hình. Các bạn khác cổ vũ Nhận xét. Hình con thuyền Có 9 ô số Thứ tự từ bé đến lớn: 1 à 9. Thứ tự từ lớn đến bé: 9 à 1. Số 9 Trên cao nhất

File đính kèm:

  • docTOAN5 - SO9.doc