Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 37 đến 50 - Năm học 2010-2011

I/ MUC TIÊU

1. Nội dung

- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ ( nhảy xa ) đã học ở lớp 6,7

- TTTC ( Đá cầu ): Ôn một số động tác bổ trợ cho đá cầu, cách di chuyển chân, tâng cầu bằng đùi

2. Yêu cầu: Học sinh tập trung tư tưởng thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho nhảy xa và đá cầu luôn có ý thức tốt khi tập luyện đảm bảo an toàn trong tập luyện

II/ ĐỊA ĐIÊM – PHƯƠNG TIỆN

- Giáo viên: Giáo án

 - Học sinh: Trang phục, đủ cầu

III/NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc45 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 37 đến 50 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phổ biến nội dung bài dạy: + Bài thể dục. + chạy ngắn. 2. Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3 Kiểm tra: - Tâng cầu tối đa - Đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không B/ phần cơ bản: 1.Nhảy xa. - Chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( Đá cầu) - Một số động tác bổ trợ cho đá cầu - Tâng cầu tối đa Học đá cầu, phát cầu + Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân + Đá cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân + Phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân + Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân 3. Củng cố: - Đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Tâng cầu tối đa C/ Phần kết thúc: Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rũ mềm toàn thân. - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 8-10 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần 4-5 HS 25-30 phút 4-5lần 4-5HS 4phút ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. ĐH khởi động €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động - GV gọi HS lên kiểm tra HS còn lại quan sát nhận xét GV nhận xét chung và cho điểm - GV chia lớp ra làm 2 nhóm tập luyện một nhóm học đá cầu, một nhóm học nhảy xa sau đổi ngược lại ĐH tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -GV: Làm mẫu chậm kết hợp giải thích động tác ngắn gọn. -HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. ĐH tập luyện nhảy xa Đường chạy đà Hố nhảy xa € € € € € € € € € € ĐH chơi – Lò cò tiếp sức € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV ) GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi yêu cầu: Chơi nhiệt tình đoàn kết - GV gọi một nhóm HS lên thực hiện, HS còn lại quan sát nhận xét -Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. IV/ Rút kinh nghiêm ........................................................................................................................... . Tiết 48 Nhảy xa - TTTC ( Đá cầu )- Chạy bền I/ MUC TIÊU 1. Nội dung - Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân, luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - TTTC ( Đá cầu ): Ôn một số động tác bổ trợ cho đá cầu, tâng cầu tối đa, chuỳên cầu theo nhóm 2, 3 người. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: Học sinh tập trung tư tưởng thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho nhảy xa và đá cầu luôn có ý thức tốt khi tập luyện đảm bảo an toàn trong tập luyện. Tiếp tục luyện tập chạy bền II/ ĐịA ĐIÊM – PHƯƠNG TIệN - Giáo viên: Giáo án - Học sinh: Trang phục, đủ cầu Iii/nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Bài thể dục. + chạy ngắn. 2. Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3 Kiểm tra: - Tâng cầu tối đa - Đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không B/ phần cơ bản: 1.Nhảy xa. Trò chơi: Bật cóc tiếp sức - Chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( Đá cầu) - Một số động tác bổ trợ cho đá cầu - Tâng cầu tối đa - Chuyền cầu theo nhóm 2,3 người 3. Củng cố: - Đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Tâng cầu tối đa 4. Chạy bền - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên C/ Phần kết thúc: Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rũ mềm toàn thân. - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 8-10 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần 4-5 HS 25-30 phút 4-5lần 4-5HS 4phút ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. ĐH khởi động €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động - GV gọi HS lên kiểm tra HS còn lại quan sát nhận xét GV nhận xét chung và cho điểm ĐH tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -GV: Làm mẫu chậm kết hợp giải thích động tác ngắn gọn. -HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. ĐH tập luyện nhảy xa Đường chạy đà Hố nhảy xa € € € € € € € € € € ĐH chơi – Bật cóc tiếp sức € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV ) GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi yêu cầu: Chơi nhiệt tình đoàn kết - GV gọi một nhóm HS lên thực hiện, HS còn lại quan sát nhận xét - Chạy theo thời gian: Nam 4phút, Nữ 3 phút -Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. IV/ Rút kinh nghiêm ........................................................................................................................... Tuần 25 Ngày soạn: 20/2/2010 Ngày dạy: 25/2/2010 Tiết 49 Nhảy xa - TTTC ( Đá cầu ) I/ MUC TIÊU 1. Nội dung - Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân, luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - TTTC ( Đá cầu ): Ôn một số động tác bổ trợ cho đá cầu, tâng cầu tối đa, chuỳên cầu theo nhóm 2, 3 người. 2. Yêu cầu: Học sinh tập trung tư tưởng thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho nhảy xa và đá cầu luôn có ý thức tốt khi tập luyện đảm bảo an toàn trong tập luyện. II/ ĐịA ĐIÊM – PHƯƠNG TIệN - Giáo viên: Giáo án - Học sinh: Trang phục, đủ cầu Iii/nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Bài thể dục. + chạy ngắn. 2. Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3 Kiểm tra: - Tâng cầu tối đa - Đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không B/ phần cơ bản: 1.Nhảy xa. Trò chơi: Bật cóc tiếp sức - Chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( Đá cầu) - Một số động tác bổ trợ cho đá cầu - Tâng cầu tối đa - Chuyền cầu theo nhóm 2,3 người 3. Củng cố: - Đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Tâng cầu tối đa C/ Phần kết thúc: Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rũ mềm toàn thân. - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 8-10 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần 4-5 HS 25-30 phút 4-5lần 4-5HS 4phút ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. ĐH khởi động €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động - GV gọi HS lên kiểm tra HS còn lại quan sát nhận xét GV nhận xét chung và cho điểm ĐH tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -GV: Làm mẫu chậm kết hợp giải thích động tác ngắn gọn. -HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. ĐH tập luyện nhảy xa Đường chạy đà Hố nhảy xa € € € € € € € € € € ĐH chơi – Bật cóc tiếp sức € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV ) GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi yêu cầu: Chơi nhiệt tình đoàn kết - GV gọi một nhóm HS lên thực hiện, HS còn lại quan sát nhận xét -Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. IV/ Rút kinh nghiêm ........................................................................................................................... Tiết 50 Nhảy xa - TTTC ( Đá cầu )- Chạy bền I/ MUC TIÊU 1. Nội dung - Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân, luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - TTTC ( Đá cầu ): Ôn một số động tác bổ trợ cho đá cầu, tâng cầu tối đa, chuỳên cầu theo nhóm 2, 3 người. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 2. Yêu cầu: Học sinh tập trung tư tưởng thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho nhảy xa và đá cầu luôn có ý thức tốt khi tập luyện đảm bảo an toàn trong tập luyện. Tiếp tục luyện tập chạy bền II/ ĐịA ĐIÊM – PHƯƠNG TIệN - Giáo viên: Giáo án - Học sinh: Trang phục, đủ cầu Iii/nội dung và phương pháp lên lớp: nội dung Lượng v. động phương pháp tổ chức A/ phần mở đầu: 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: + Bài thể dục. + chạy ngắn. 2. Khởi động: - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. 3 Kiểm tra: - Tâng cầu tối đa - Đà 5,7 bước giậm nhảy bước bộ trên không B/ phần cơ bản: 1.Nhảy xa. Trò chơi: Bật cóc tiếp sức - Chạy đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ ngồi” 2. TTTC ( Đá cầu) - Một số động tác bổ trợ cho đá cầu - Tâng cầu tối đa - Chuyền cầu theo nhóm 2,3 người 3. Củng cố: - Đà 5, 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không - Tâng cầu tối đa 4. Chạy bền - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên C/ Phần kết thúc: Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rũ mềm toàn thân. - Đánh giá, nhận xét buổi học. - Bài tập về nhà. - Xuống lớp. 8-10 phút 2 lần x 8 nhịp 2 lần 4-5 HS 25-30 phút 4-5lần 4-5HS 4phút ĐH nhận lớp € € € € € € € € € € € € € € €€ € € € € € € € € €gv -LT: báo cáo sĩ số cho gv. ĐH khởi động €gv € - LT: Điều khiển lớp khởi động - GV gọi HS lên kiểm tra HS còn lại quan sát nhận xét GV nhận xét chung và cho điểm ĐH tập luyện € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €gv -GV: Làm mẫu chậm kết hợp giải thích động tác ngắn gọn. -HS: Tập theo ngay. Trong quá trình tập GV theo dõi sửa sai cho HS. ĐH tập luyện nhảy xa Đường chạy đà Hố nhảy xa € € € € € € € € € € ĐH chơi – Bật cóc tiếp sức € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (€GV ) GV hướng dẫn và tổ chức cho HS chơi yêu cầu: Chơi nhiệt tình đoàn kết - GV gọi một nhóm HS lên thực hiện, HS còn lại quan sát nhận xét - Chạy theo thời gian: Nam 4phút, Nữ 3 phút -Cán sự hoặc gv điều khiển thả lỏng. ĐH xuống lớp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €gv -GV: nhận xét ưu khuyết điểm giờ học. IV/ Rút kinh nghiêm ...........................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTD 8 Ca nam hay(2).doc
Giáo án liên quan