Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 1 đến 16 - Năm học 2011-2012 - Đặng Thị Thương Phượng

I. Mục đích yêu cầu.

* Mục đích :

 Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong hoạt động TDTT, biết được mục tiêu, nội dung, chương trình học trong năm và biên chế tổ chức tập luyên, một số quy định trong tập luyện.

Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao.

Nắm được một số quy định trong khi tập luyện TDTT

* Yêu cầu:

Hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luỵện và thi đấu thể dục thể thao.

II. Địa điểm phương tiện.

- Địa điểm: lớp học

- Phương tiện: vở ghi.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc31 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Tiết 1 đến 16 - Năm học 2011-2012 - Đặng Thị Thương Phượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cầu - Mục đích: Tiếp tục cho HS ôn tập và học mới một số kỹ thuật, động tác trong ĐHĐN, chạy nhanh và chạy bền. - Yêu cầu: Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác, kỹ thuật đã học II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường . - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án. HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. Nội dung và phương pháp Nội dung Đl Phương pháp tổ chức Kl TG A. PHần mở đầu: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi 4-5 HS lên thực hiện kĩ thuật tư thế sẵn sàng xuất phát. 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. Phần cơ bản: 1. ĐHĐN Ôn luyện nâng cao những kỹ năng đã học. 2l 2l 2l 2l 10’ 1’ 2’ 7’ 30’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - HS lên thực hiên à lớp nhận xét - GV nhận xét và đánh giá. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV chia tổ cho HS tập luyện - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 1 - 2 tổ thực hiện à lớp quan sát và nhận xét. - GV nhận xét và hoàn thiện cho HS C. PHầN KếT THúC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. Lớp 7.1 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.2 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.3 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Tuần 6 – Tiết 12 Ngày soạn : chạy nhanh Ôn: trò chơi phát triển sức nhanh, tư thế sẵn sàng xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh 40m I. Mục đích - yêu cầu - Mục đích: Tiếp tục cho HS ôn tập và học mới một số kỹ thuật, động tác trong chạy nhanh và chạy bền. - Yêu cầu: Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác, kỹ thuật đã học II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường . - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án. HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. Nội dung và phương pháp Nội dung Đl Phương pháp tổ chức Kl TG A. PHần mở đầu: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi 4-5 HS lên thực hiện kĩ thuật tư thế sẵn sàng xuất phát. 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn. * Ôn tập + Đứng vai hướng chạy xuất phát. + Ngồi xuất phát. + Tư thế sẵn sàng xuất phát. 2l 2l 2l 2l 10’ 1’ 2’ 7’ 30’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - HS lên thực hiên à lớp nhận xét - GV nhận xét và đánh giá. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV cho HS ôn tập. - GV quan sát và nhắc HS tập. - GV cho HS tập theo đội hình. * * * * * * * * GV - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát à nhận xét. - GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS. C. PHầN KếT THúC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. Minh hũa , ngày thỏng năm 2012 Duyệt của TT Đặng Thị Thương Phượng Lớp 7.1 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.2 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.3 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Tuần 7 – Tiết 13 Ngày soạn : Kiểm tra: đội hình đội ngũ I. Mục đích - yêu cầu - Mục đích: Kiểm tra sự lĩnh hội kiến thức của học sinh vơi nội dung đội hình đội ngũ. - Yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc, an toàn và tương đối đúng kỹ thuật, động tác. II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường . - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, sổ điểm HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. Nội dung và phương pháp 1. ổn định tổ chức. 2. Nội dung - Kiểm tra tổng hợp kiến thức, kỹ năng về ĐHĐN. 3. Phương pháp tổ chức và cách cho điểm. a. Phương pháp tổ chức. - Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 - 6 học sinh. - Những học sinh đến lượt kiểm tra thực hiện theo khẩu lệnh của giáo viên. Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhưng điểm không vượt quá 8. b. Cách cho điểm. Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh. + Điểm Giỏi: Thực hiện chính xác và đẹp các kỹ thuật quy định. + Điểm Khá: Thực hiện chính xác nhưng chưa đẹp. + Điểm Trung bình: Có 1 - 2 kỹ năng học sinh thực hiện còn sai + Điểm Yếu: Thực hiện sai từ 3 kỹ năng trở lên. 4. Nhận xét. - GV nhận xét giờ kiểm tra. 5. Dặn dò - Về nhà tập luyện thêm. Lớp 7.1 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.2 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.3 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Tuần 7 – Tiết 14 Ngày soạn: chạy nhanh Luyện tập nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m I. Mục đích - yêu cầu - Mục đích: Tiếp tục cho HS ôn tập và học mới một số kỹ thuật, động tác trong chạy nhanh và chạy bền. - Yêu cầu: Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác, kỹ thuật đã học II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án. HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. Nội dung và phương pháp Nội dung Đl Phương pháp tổ chức Kl TG A. PHần mở đầu: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi 4-5 HS lên thực hiện kĩ thuật tư thế sẵn sàng xuất phát. 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn. * Luyện tập nâng cao kỹ năng - Chạy bước nhỏ - Nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m 2l 2l 2l 2l 10’ 1’ 2’ 7’ 30’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - HS lên thực hiên à lớp nhận xét - GV nhận xét và đánh giá. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV cho HS ôn tập. - GV quan sát và nhắc HS tập. - GV cho HS tập theo đội hình. * * * * * * * * GV - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát à nhận xét. - GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS. C. PHầN KếT THúC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. Minh hũa , ngày thỏng năm 2012 Duyệt của TT Đặng Thị Thương Phượng Lớp 7.1 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.2 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.3 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Tuần 8 – Tiết 15 Ngày soạn : đá cầu Ôn chuyền cầu bằng đùi và mu bàn chân. Giới thiệu quả cầu, sân đá đơn. Tư thế chuẩn bị và di chuyển, các động tác tâng cầu. Giới thiệu sân đá đôi I. Mục đích - yêu cầu - Mục đích: Tiếp tục cho HS ôn tập và học mới một số kỹ thuật đá cầu. - Yêu cầu: Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác, kỹ thuật đã học II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường . - Phương tiện: GV: Còi thể dục, giáo án. HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. Nội dung và phương pháp Nội dung Đl Phương pháp tổ chức Kl TG A. PHần mở đầu: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. Phần cơ bản: 1. Bật nhảy * Trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức” - Đá lăng trước, đá lăng trước sau 2. Đá cầu - Ôn tập - Giới thiệu quả cầu và sân đá đơn. - Tư thế chuẩn bị và di chuyển - Giới thiệu sân đá đơn. 2l 2l 2l 2l 7’ 1’ 6’ 33’ 16’ 17’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV giới thiệu luật và cách chơi à chia đội cho HS chơi. - GV là trọng tài trong các lần chơi. - GV nhận xét trò chơi. - GV cho HS tập theo đội hình. * * * * * * * * GV - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát à nhận xét. - GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS. - GV hướng dẫn à cho HS thực hiện. - GV kiểm tra sự nắm bắt kiến thức của HS. C. PHầN KếT THúC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. Lớp 7.1 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.2 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Lớp 7.3 : Tiết TKB Ngày Dạy : Sĩ Số : Tuần 8 – Tiết 16 Ngày soạn : chạy ngắn Luyện tập chạy nhanh cự li 60m I. Mục đích - yêu cầu - Mục đích: Tiếp tục cho HS ôn tập và học mới một số kỹ thuật, động tác trong chạy nhanh. - Yêu cầu: Biết và thực hiện được tương đối đúng các động tác, kỹ thuật đã học II. Địa điểm, phương tiện - Địa điểm: Sân trường . - Phương tiện: GV: Còi thể dục, giáo án. HS: Giầy, quần áo gọn gàng. III. Nội dung và phương pháp Nội dung Đl Phương pháp tổ chức Kl TG A. PHần mở đầu: 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Gọi 4-5 HS lên thực hiện 5 động tác bài thể dục với cờ. 3. Bài mới - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động chung: - Khởi động chuyên môn: + Bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Gót chạm mông 5 - 10m + Chạy tăng tốc. B. Phần cơ bản: 1. Chạy ngắn * Ôn một số động tác và bài tập bổ trợ. * Luyện tập chạy nhanh cự li 60m 2l 2l 2l 2l 10’ 1’ 3’ 6’ 30’ - Đội hình nhận lớp * * * * * * * * * * GV - HS lên thực hiên à lớp nhận xét - GV nhận xét và đánh giá. - GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV nhắc HS khởi động kỹ. - GV cho HS tập theo đội hình. * * * * * * * * GV - GV quan sát và sửa cho HS. - Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện. - Lớp quan sát à nhận xét. - GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS. C. PHầN KếT THúC (5 ’) 4. Hồi tĩnh, thả lỏng (4’) - Vươn thở, rũ tay chân. - Một số động tác hồi tĩnh. 5. Củng cố, dặn dò (1’) - Nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện thêm. Minh hũa , ngày thỏng năm 2012 Duyệt của TT Đặng Thị Thương Phượng

File đính kèm:

  • docTHE DUC 7 BINH DUONG.doc