Giáo án Môn công nghệ lớp 8

A) MỤC TIÊU : Sau bài học này HS sẽ :

 - KT : Biết được vai trò của BVKT đối với sản xuất và đời sống.

 - KN : Giải thích được ý nghiã của BVKT trong việc áp dụng vào các lĩnh vực kĩ thuật.

 - TĐ : Có nhận thức đúng đắn đối với việc học tập môn vẽ kĩ thuật.

B) CHUẨN BỊ :

 - Nội dung bài 1 SGK. Tham khảo tài liệu VKT.

 - Trang vẽ phóng to hình1.1, hình 1.2, hình 1.3 SGK.

 

doc94 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 8979 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Môn công nghệ lớp 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và bài 57 và chuẩn bị theo mụcI - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành. Do mạch điện rất phức tạp nên cần phải có sơ đồ để biểu diễn 2 viên pin+ 1 Ampe kế+ 1 công tắc+ 2 bóng đèn HS quan sát H55.1b sau đó nêu ý kiến HS thảo luận theo nhóm sau đó trình bày ý kiến có cùng số lượng thiết bị Khác nhau:: Nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện Lắp đặt, sửa chữa mạng điện Ng/lí: a,c Lắp đặt: b,d Sơ đồ điện là gì? Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của 1 mạch điện, mạng điện, hệ thống điện. 2) Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện. SGK Phân loại sơ đồ điện: Sơ đồ ng/ lí: Là sơ đồ chỉ ra mối quan hệ giữa các phần tử trong mạch điệnmà không thể hiện vị trí lắp đặt các th/ bị, đồ dùng điện trong mạch điện Sơ đồ lắp đặt: Là sơ đồ chỉ ra vị trí lắp đặt các phần tử trong mạch điện. d) Kiểm tra: Tiết 50 THỰC HÀNH Ngày soạn: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ VÀ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN A) Mục tiêu: Sau bài học này HS sẽ: - KT: Biết được cách vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện. - KN: hs vẽ được sơ đồ một vài mạch điện đơn giản. - TĐ: GDHS trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo trong công việc. B) Chuẩn bị: - ND bài 56,57SGK, SGV - Một vài sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện dơn giản. - HS ch/ bị mẫu báo cáo th/hành C) Tiến trình dạy học: 1) Ổn định lớp: KTSS KTBC: sơ đồ điện là gì? Thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt?. 2) Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu bài, ND th/hành - GV nêu mục tiêu cụ thể của bài th/hành - ND th/hành: * phân tích mạch điện. * vẽ sơ đồ nguyên lí. * phân tích sơ đồ nguyên lí. *vẽ sơ đồ lắp đặt. * Hoạt động 2: tiến hành phân tích và vẽ sơ đồ. - GV chia lớp làm 4 nhóm th/hành theo tổ - GV chia mỗi nhóm phân tích và vẽ một sơ đồ. - GV HD HS cách phân tích sơ đồ. - GV HD HS cách vẽ sơ đồ nguyen lí cũng như sơ đồ lắp đặt. Trong q/trình th/hành GV luôn theo dõi nhắc nhở HS thực hiẹn nghiêm túc. * Hoạt động 3: Tổng kết và đánh giá bài th/hành - GV yêu cầu ngừng th/hành, thu dọn dụng cụ, và dọn vệ sinh nơi th/hành. - mời một vài em lên bảng vẽ sơ đồ. - GV nhận xét sơ đồ trên bảng và đưa ra đáp án của mình cho hs tự đánh giá. - GV nh/xét giờ th/hành + Về sự ch/bị của HS + Tinh thần, thái độ và kết quả th/hành + Rút ra bài học kinh nghiệm cho giờ th/hành sau - GV HD HS tự đánh giá bài th/hành của mình dựa vào mục tiêu của bài - GV thu bài th/hành D) Kiểm tra: Tiết 51 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN Soạn: A) Mục tiêu: Sau bài học này HS sẽ: - KT: Hiểu được các bước thiết kế mạch điện. - KN:Thiết kế được một số mạch điện chiếu sáng đơn giản. - TĐ: Nghiêm túc trong học tập và LĐ. Rèn luyện tính LĐ có kĩ thuật. B) Chuẩn bị: - ND bài 58, 59 SGK và SGV. Tham khảo tài liệu kĩ thuật. - Bảng kí hiệu sơ đồ điện - Một vài hình mạch điện chiếu sáng. - vật liệu và dụng cụ theo như sgk. C) Tiến trình dạy học: 1) Oån định lớp: KTSS KTBC: thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt? 2) Bài mới: Hoạt đọng của GV Hoạt động trò ND BS * Hoạt động 1: Tìm hiểu thế nào là thiết kế mạch điện và trình tự thiết kế mạch điện. - gọi một vài hs đọc nội dung mục 1 sgk. - thiết kế mạch điệnlà công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện gồm có 4 nội dung( sgk) - bước 1: xác định mạch điện dùng để làm gì? - bước 2:đưa ra các phương án thiết kế( vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện) và lựa chọn phương án thích hợp. - gọi hs nêu những đặc điểm mà mạch điện bạn NAM cần lắp đặt. - bước 3: chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện. - bước 4:lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng mục đích thiết kế không * Hoạt động 2: thực hành thiết kế mạch điện. * Bước 1: - GV chia nhóm hs gồm 4em một nhóm. - giao hai nhóm một mạch điện. *Bước 2: yêu cầu hs đưa ra các phương án thiết kế và vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. -Hướng dẫn hs phân tích và so sánh với những đặc điểm của mạch điện cần thiết kế để lựa chọn phương án thích hợp. * Bước 3:lựa chọn thiết bị, đồ dùng điện cho mạch điện được thiết kế. - hướng dẫn hs lựa chọn thiết bị và đồ dùng. * Bước 4: lắp thử và kiểm tra. - hướng dẫn hs lắp mạch điện và kiểm tra mạch điện. * Hoạt động4: Tổng kết - GV cho HS tự thiết kế một mạch điện gồm một cầu chì, một ổ điện và một công tắc hai cực điều khiển một đèn sợi đốt. - Yêu cầu hs tự nhận xét và đánh giá - Về nhà học bài và tự thiết kế môt số mạch điện đơn giản khác. - thu mẫu báo cáo thực hành. - chuẩn bị nội dung bài ôn tập. - đứng tại chỗ đọc mục 1 sgk. -nêu ví dụ. - lựa chọn phương án thích hợp trong 4 phương án hình 58.1sgk. - nêu ra các đặc điểm. - chọn và nêu tên thiết bị. - ngồi theo nhóm - các nhóm nhận nhiệm vụ. - tự đưa ra phương án và vẽ sơ đồ nguyên lí. - phân tích sơ đồ. - lựa chọnthiết bị và dụng cụ thích hợp. -quan sát thao tác và cách lắp đặt mạch điện. - các nhóm tự thiết kế mạch điện. I/ THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN: 1- thiết kế mạch điện là gì? 2- trình tự thiết kế mạch điện: II/ THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN: 1- chuẩn bị vật liệu và dụng cụ: ( sgk) 2- nội dung và trình tự thực hành: d) Kiểm tra: Tiết 52 ÔN TẬP Soạn: A) Mục tiêu: Sau bài học này HS sẽ: - KT: hệ thống hoá kiến thức đã học ở chương VII và chương VIII. - KN: biết vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập. - TĐ: GDHS tính hệ thống, vận dụng trí nhớ, tư duy trong học tập. B) Chuẩn bị: - ND tiết ôn tập, sơ đồ tóm tắt nội dung chương 7 và 8. - hệ thống các câu hỏi ôn tập. C) Tiến trình dạy học: 1) Oån định lớp: KTSS 2) KTBC: thế nào là sơ đồ nguyên lí? Sơ đồ lắp đặt? 3) Bài mới: Hoạt đọng của GV Hoạt động trò ND * Hoạt động 1:hệ thống lại kiến thức đã học ở chương VII. - thế nào là vật liệu dẫn điện? - thế nào là vật liệu cách điện? - thế nào là vật liệu dẫn từ? - Nêu nguyên lí làm việc của đồ dùng loại điện quang,điện nhiệt, điện cơ? - tỉ lệ biến đổi điện áp của máy biến áp.nguyên lí làm việc của máy biến áp? - công thức tính điện năng tiêu thụ? - tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình mình. * hoạt động 2: hệ thống lại kiến thức đã học ở chương VIII - mạng điện trong nhà có điện áp định mức là bao nhiêu? - công suất đồ dùng điện của mạng điện trong nhà ntn? - điịen áp của đồ dùng và thiết bị điện so với điện áp của mạng điện ra sao? - thiết bị đóng cắt gồm những loại nào? Công dụng của chúng? - ổ điện và phích cắm là thiết bị gì? - thiết bị bảo vệ gồm có loại nào? Vị trí lắp đặt trong mạng điện? - sơ đồ điện là gì? Thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt? * Hoạt động4: Tổng kết - GV cho HS so sánh đặc điểm và công dụng của 2 loại sơ đồ. - Yêu cầu hs ghi lại các kí hiệu qui ước sơ đồ điện. - Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài. - chuẩn bị ôn bài để kiểm tra học kì II - Chuẩn bị giấy bút và một số dụng cụ học tập khác. - ở điều kiện bình thường cho dòng điện chạy qua một chách dễ dàng. - ở điều kiện bình thường không cho dòng điện chạy qua. - vật liệu mà đường sức từ chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ. - biến điện năng thành quang năng. - biến điện năng thành nhiệt năng. - biến điện năng thành cơ năng. * MBA có U2 > U1 là máy tăng áp. *MBA có U2< U1 là máy giảm áp. - phát biểu nguyên lí làm việc của MBA ( sgk). - công thức: A = P.t ( wh). - đọc kết quả tính toán. - mạng điện trong nhà có điện áp định mức là 220 vôn. - công suất đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất khác nhau. - điện áp của đồ dùng điện pjải phù hợp với điện áp định mức của mạng điện. - gồm: cầu dao , công tắc.đóng cắt mạch điện đơn giản. - là thiết bị lấy điện. - gồm cầu chì và áp tô mát.trên dây pha trước công tắc và ổ điện. - là hình biểu diễn qui ước của một mạch điện, mạng điện, hệ thống điện. - chỉ nêu lên mối quan hệ về điện của các phần tử trong mạch điện. - biểu thị rõ vị trí cách lắp đặt của các phần tử trong mạch điện. I/ CHƯƠNG VII 1- vật liệu kĩ thuật điện: - vật liệu dẫn điện. - vật liệu cách điện. - vật liệu dẫn từ. 2- đồ dùng điện: - đồ dùng loại điện quang. - đồ dùng loại điện nhiệt. - đồ dùng loại điện cơ. - máy biến áp một pha. 3- tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. II/ MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 1- Đặc điểm - yêu cầu và cấu tạo của mạng điện trong nhà. 2- thiết bị của mạng điện trong nhà. 3- sơ đồ điện. 4- qui trình thiết kế mạch điện. . d) Kiểm tra: Tiết 53 KIỂM TRA HỌC KÌ II Soạn: A) Mục tiêu: - KT: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của hs trong quá trình học tập. - KN: Làm bài nghiêm túc, trung thực, chất lượng và đúng thời gian. - TĐ: GDHS tính hệ thống, vận dụng trí nhớ, tư duy trong học tập. B) Chuẩn bị: - Đề kiểm tra học kì 2 C) Tiến trình dạy học: 1) Oån định lớp: KTSS 2) KT: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ( CÓ ĐỀ ĐÍNH KÈM) 3) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ( CÓ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐÍNH KÈM) D) Kiểm tra:

File đính kèm:

  • docCN8.doc
Giáo án liên quan