Giáo án Mĩ thuật Lớp 1- Bài 26 - Vẽ chim và hoa (bản đẹp)

Hướng dẫn tìm chọn nội dung đề tài

+ Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh về vườn hoa, chim để học sinh nhận biết.

Hỏi học sinh:

+ Tranh vẽ về hình gì?

+Tranh vẽ có những loại hoa nào kể ra?

+Tranh vẽ có những loài chim nào?

+ Màu sắc các loại hoa, chim?

+ Cho học sinh khác nhận xét ĐS. Nhận xét ĐS câu trả lời học sinh.

+ Giáo viên bổ sung, phân tích một số vườn hoa hình chim như: Hoa cúc, hoa sen, hoa mai, hoa hồng.

- Chim có loài lớn to, nhỏ như: chim sáo, bồ câu, én .

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1- Bài 26 - Vẽ chim và hoa (bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 26: VẼ CHIM VÀ HOA I/- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Hiểu được nội dung đề tài vẽ chim và hoa - Biết cách vẽ tranh đề tài về chim và hoa. - Vẽ được tranh có chim và hoa. - Hs khá, giỏi vẽ được tranh chim và hoa cân đối màu sắc phù hợp. II/- CHUẨN BỊ: Giáo viên: + Sưu tầm phong cảnh vườn hoa hoặc chim. + Tranh vẽ chim đề tài chim và hoa. + Hình hướng dẫn minh họa cách vẽ tranh. Học sinh: + Vở tập vẽ, giấy vẽ, bút chì, gôm, màu vẽ, thước kẻ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. Giôùi thieäu baøi: Gv lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp nội dung bài học. Nội dung MT từng hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung Hướng dẫn tìm chọn nội dung đề tài + Giáo viên cho học sinh xem tranh, ảnh về vườn hoa, chim để học sinh nhận biết. Hỏi học sinh: + Tranh vẽ về hình gì? +Tranh vẽ có những loại hoa nào kể ra? +Tranh vẽ có những loài chim nào? + Màu sắc các loại hoa, chim? + Cho học sinh khác nhận xét ĐS. Nhận xét ĐS câu trả lời học sinh. + Giáo viên bổ sung, phân tích một số vườn hoa hình chim như: Hoa cúc, hoa sen, hoa mai, hoa hồng. - Chim có loài lớn to, nhỏ như: chim sáo, bồ câu, én. - Hs quan sát tranh và tìm gợi ý của gv. - Tranh vẽ cây các loại bông hoa, nhà, người, chim. - Học sinh nhận xét. - Học sinh nhận xét. - Có nhiều màu và rực rỡ. - Học sinh nhận xét. Hoạt động 2: Hướng dẫn Cách vẽ + Xác định nội dung định vẽ. + Giáo viên treo tranh qui trình cách vẽ cho học sinh tham khảo. + Giáo viên vẽ minh họa lên bảng một vài bước cho học sinh quan sát. + Giáo viên nhắc sơ lược cách sắp xếp hình chính phụ. Hoặc cho học sinh tự nhắc lại. (Có thể Giáo viên cho học sinh tham gia chơi xếp hình). + Cho học sinh khác nhận xét ĐS. Nhận xét ĐS câu trả lời học sinh. + Giáo viên minh họa, phân tích, và kết luận cách vẽ. Cho học sinh xem sản phẩm của học sinh năm trước và nhận xét Học sinh quan sát, nhận xét. Học sinh nhận xét. Học sinh trả lời. Học sinh tham gia trò chơi. Học sinh quan sát nhận xét. Hoạt động 3: Thực hành: Hướng dẫn thực hành: + Yêu cầu học sinh vẽ theo các bước. + Giáo viên hướng dẫn học sinh cách sắp xếp hình ảnh chính, phụ. + Giáo viên gợi ý học sinh vẽ màu, động viên học sinh. - Học sinh thực hành. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. Giáo viên tổ chức trưng bày sản phẩm của học sinh. Giáo viên đưa ra tiêu chí đánh giá: Giáo viên cùng học sinh nhận xét một số bài vẽ, xếp loại. Rút kinh nhiệm chung, động viên học sinh. Học sinh trưng bày sản phẩm. Học sinh cùng Giáo viên tham gia nhận xét – đánh giá bài vẽ. Giaùo duïc học sinh qua baøi hoïc. Daën doø: Veà laøm baøi xem tröôùc noäi dung baøi 27 chuaån bò ÑDHT. Nhaän xeùt tieát hoïc. *Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docBài 26.doc
Giáo án liên quan