Giáo án Mĩ thuật Lớp 1- Bài 24 - Vẽ cây, vẽ nhà (bản đẹp)

+ Cho học sinh quan sát một số cây thật, nhà tranh ảnh về một số loại cây.

+ Em cho biết tên các cây này?

+ Nêu các bộ phận của cây?

+ Những cây này hình dáng và màu sắc giống hay khác nhau?

+Cây có công dụng gì?

+ Giáo viên cho học sinh xem các kiểu nhà.

+ Cho học sinh khác nhận xét ĐS. Nhận xét ĐS câu trả lời học sinh.

+ Giáo viên bổ sung, phân tích và kết luận.

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1- Bài 24 - Vẽ cây, vẽ nhà (bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24 VẼ CÂY, V Ẽ NHÀ I/- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Học sinh nhận biết được một số loại cây về hình dáng và màu sắc. - Biết cách vẽ cây đơn giản. -Vẽ được hình cây và vẽ màu theo ý thích. - Hs khá, giỏi vẽ được cây có hình dáng màu sắc khác nhau. II/- CHUẨN BỊ: Giáo viên: + Một số tranh, ảnh của một số loại cây, nhà. + Hình vẽ các loại cây, nhà. + Hình hướng dẫn cách vẽ. Học sinh: + Vở tập vẽ, giấy vẽ, bút chì, gôm, màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. Giôùi thieäu baøi: Gv lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp. Nội dung- MTiêu từng hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát nhận xét + Cho học sinh quan sát một số cây thật, nhà tranh ảnh về một số loại cây. + Em cho biết tên các cây này? + Nêu các bộ phận của cây? + Những cây này hình dáng và màu sắc giống hay khác nhau? +Cây có công dụng gì? + Giáo viên cho học sinh xem các kiểu nhà. + Cho học sinh khác nhận xét ĐS. Nhận xét ĐS câu trả lời học sinh. + Giáo viên bổ sung, phân tích và kết luận. - Học sinh quan sát nhận xét. - Cây chuối cây bàng, cây dừa, cây xoài. - Gồm thân, cành, lá. Những cây này khác nhau về hình dáng và màu sắc. - Che mát. - Học sinh nêu các bộ phận của nhà. - Học sinh nhận xét. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ cây, nhà: + Cho học sinh xem các bước vẽ cây. Hỏi gợi ý: + Để vẽ cây, nhà em vẽ cái gì trước, cái gì sau? + Cho học sinh khác nhận xét ĐS. Nhận xét ĐS câu trả lời học sinh. + Giáo viên bổ sung phân tích và kết luận. + Cho học sinh xem sản phẩm của học sinh năm trước và nhận xét - Học sinh quan sát nhận xét. - Vẽ cây và thân cây, vẽ cành trước, vẽ lá và vẽ màu. - Vẽ mái nhà, vách nhà cửa sổ - Học sinh nhận xét. Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành: + Yêu cầu học sinh vẽ tranh có cây, có nhà. + Giáo viên theo dõi gợi ý giúp học sinh sắp xếp vẽ hình và vẽ màu, động viên. - Học sinh làm bài tập thực hành. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. Giáo viên tổ chức trưng bày sản phẩm của học sinh. Giáo viên đưa ra tiêu chí đánh giá: Giáo viên cùng học sinh nhận xét một số bài vẽ, xếp loại. Rút kinh nhiệm chung, động viên học sinh. Học sinh trưng bày sản phẩm. Học sinh cùng Giáo viên tham gia nhận xét – đánh giá bài vẽ. Giaùo duïc học sinh qua baøi hoïc. Daën doø: Veà laøm baøi xem tröôùc noäi dung baøi 25 chuaån bò ÑDHT. Nhaän xeùt tieát hoïc. * Rút kinh nghiệm: ..

File đính kèm:

  • docBài 24.doc
Giáo án liên quan