Giáo án lớp 9 môn Hình học - Tiết 1: Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

- - HS hiểu được một số hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền; một số hệ thức về đường cao, cạnh và hình chiếu của nó trong cạnh huyền.

- - Có kỹ năng áp dụng các hệ thức trên để tính những giá trị chưa biết.

II. Chuẩn bị:

- GV: Thước thẳng, êke vuông, phấn màu, bảng phụ

- HS: Dụng cụ vẽ hình

III. Các hoạt động dạy học

 

doc46 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 9 môn Hình học - Tiết 1: Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
--> YC/ HS thực hiện tương tự với các phần còn lại - Bài toán cho biết gì ? tìm gì ? ---> yêu cầu HS vẽ hình vào vở - Tính khoảng cách hai thuyền tính ntn ? - Tính AI và IB ? - Để tính khoảng cách 2 thuyền vận dụng kiến thức nào ? - Bài toán cho biết gì ? yêu cầu tìm gì ? - Để tính góc a tạo bởi hai mái nhà ta làm ntn ? ---> Tính tính ntn ? GV yêu cầu hs hoạt động nhóm trình bày Bài tập 40 Trong D ABC vuông tại A có AB = ED = 30 ị AC = AB. tg B = 30. tg 350 ằ 30. 0,7 ằ 2(m) ị CD = AC + AD = 21 + 1,7 = 22,7(m) Bài 1: Dựng góc nhọn a biết a) cos a = 3/4 b) tg a = 1 c) cotg a = 2 Giải a) b) c) Bài tập 38/sgk /Tr95 Ta có IBK là D vuông IB = IK.tg 650 D AIK là D vuông ị IA = IK. tg 500 Mà AB = IK. tg 650 – IK .tg 500 = IK (tg650 – tg 500) ằ 380. 0,9527 ằ 362 (m) Bài tập 85 /SBT/Tr103 D ABC cân tại A ị AH là đường cao đồng thời là đường phân giác ị BAH = Trong D vuông AHB có cos = ằ 0,3419 ị = 700 ị a = 1400 Củng cố – Hướng dẫn về nhà: (3 phút) Kiến thức cơ bản trong chương ? các dạng bài tập đã chữa ? kiến thức áp dụng cho từng dạng bài ? Hướng dẫn về nhà: Ôn tập lý thuyết của chương I. Xem lại các bài tập . Tiết sau kiểm tra 1 tiết Nhận xét – bổ sung .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... Ngày soạn: 28/10/2009 Tiết 19: Kiểm tra chương 1 I. Mục tiêu: - Đánh giá tình hình tiếp thu, khả năng suy luận vận dụng kiến thức vào giải bài tập của học sinh trong chương I - Từ đó phân loại được các đối tượng HS để lựa chọn phương pháp phù hợp II. Chuẩn bị: GV: Đề thi, đáp án, biểu điểm HS: Ôn tập chương I, chuẩn bị giấy thi, MTBT, dụng cụ đo vẽ hình III. Kiểm tra chương I Câu 1(3 đ) Hãy đơn giản biểu thức sau: 2+sina+ cosa cosa- cosa.sina (sina+cosa) +(sina-cosa) Câu 2(2,5 đ) Cho DABC vuông tại A, đường cao AH . Biết AB=5cm, AC=12cm. Tính: BC=? AH=? BH=?CH=? ( làm tròn đến số thập phân thứ nhất) Câu 3 (4,5đ ) Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC=5cm a. Tam giác ABC là tam giác gì? vì sao? b. Tính số đo của góc B và góc C? (làm tròn đến độ) c. Phân giác góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE d. Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì?. Tính chu vi và diện tích tứ giác đó. IV. Đáp án & biểu điểm: Câu 1 (3 điểm) – Mỗi câu đúng cho 1 điểm a. 3; b.cosa c. 2 Câu 2 (2,5 điểm) A 12 5 C B H BC= (áp dụng Đlí Pi ta Go) 0,5đ ị BC= 13 cm 0,5đ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: AH= = = 4,6 cm 0,5đ CH= = = = 11,1cm 0,5đ BH= BC - CH= 13 - 11,1= 1,9 cm 0,5đ Bài 3 (4,5điểm) + Vẽ hình đúng 0,25 điểm a. DABC có: AB + AC = 3 + 4 =25 0,5đ BC = 5 = 25 ị BC = AB + AC 0,5đ Nên DABC là D vuông tại A ( theo đlí Pi ta go đảo) 0,25đ b. 1 điểm c. AE phân giác góc A 0,25đ 0,25 đ 0,5 đ c/ AMEN là hình chữ nhật có đường chéo AE là phân giác---> là hình vuông 0,5đ D vuông BME có: ME=BE.sinB@ 1,7 cm 0,25đ Vậy chu vi AMEN= 6,9 cm diện tích AMEN= 2,9 cm 0,25đ B E M 3 A N 4 C Rút kinh nghiệm chương I ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dochinh9.doc
Giáo án liên quan