Giáo án lớp 5 Tuần 23 môn học Toán: Xentimet khối – đềximet khối

. Mục tiêu:

-Cĩ biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

-Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

-Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối.

-Biết giải một số bài tốn liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

Ghi chú:Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(a).

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 836 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần 23 môn học Toán: Xentimet khối – đềximet khối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: XENTIMET KHỐI – ĐỀXIMET KHỐI. I. Mục tiêu: -Cĩ biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối. -Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối. -Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối. -Biết giải một số bài tốn liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối. Ghi chú:Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(a). II. Đồ dùng: + GV: Khối vuông 1 cm và 1 dm, hình vẽ 1 dm3 chứa 1000 cm3 + HS: SGK. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Bài mới: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tự hình thành biểu tượng xentimet khối – đềximet khối. Giáo viên giới thiệu cm3 và dm3. Thế nào là cm3? Thế nào là dm3 ? Giáo viên chốt. Giáo viên ghi bảng. Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu mối quan hệ dm3 và cm3 Khối có thể tích là 1 dm3 chứa bao nhiêu khối có thể tích là 1 cm3? Hình lập phương có cạnh 1 dm gồm bao nhiêu hình có cạnh 1 cm? Giáo viên chốt lại. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết mối quan hệ cm3 và dm3 . Giải bài tập có liên quan đến cm3 và dm3 Bài 1: Bài 2: Giáo viên chốt: Đổi từ lớn đến bé. Bài 3: Giáo viên chốt: cách đọcsô1 thập phân. 5. Nhận xét - dặn dò: Chuẩn bị: “Mét khối – Bảng đơn vị đo thể tích”. Nhận xét tiết học Hát Học sinh sửa bài 1, 2/ 21. Lớp nhận xétơi1 -Nhóm trưởng cho các bạn quan sát. Khối có cạnh 1 cm ® Nêu thể tích của khối đó. Khối có cạnh 1 dm ® Nêu thể tích của khối đó. Nêu câu trả lời cho câu hỏi 1 và 2. Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét. Lần lượt học sinh đọc. Cm3 là Dm3 là Học sinh đọc đề. Học sinh làm bài, 1 học sinh làm bảng. Học sinh sửa bài. Lớp nhận xét. Học sinh đọc đề, làm bài. Sửa bài, lớp nhận xét. Rút kinh nghiệm:....................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTOAN 1.doc