Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 27 - Tiết 53 - Bài 27: Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 8

Mục tiêu:

 - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca

 - Tập trình bày bài hát: Lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp vận động phụ họa

 - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8. HS TĐN, ghép lời kết hợp gõ phách

II/Chuẩn bị: Bảng phụ chép lời của bài hát. Đàn , nhạc cụ gõ, bài TĐN số 8 phóng to

III/Các hoạt động dạy và học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 27 - Tiết 53 - Bài 27: Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27 Giáo án Âm nhạc lớp 5 Tiết 53 Ngày dạy: 13/3/2012 BÀI 27 - Ôn tập bài hát: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA - Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 8 I/Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Tập trình bày bài hát: Lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp vận động phụ họa - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8. HS TĐN, ghép lời kết hợp gõ phách II/Chuẩn bị: Bảng phụ chép lời của bài hát. Đàn , nhạc cụ gõ, bài TĐN số 8 phóng to III/Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Phần mở đầu. - Bài cũ: Y/c HS hát bài Em vẫn nhớ trường xưa 2/ Phần hoạt động: a/ Nội dung 1:Ôn tập Em vẫn nhớ trường xưa *Hoạt động 1: Tập hát lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm - Cho HS khởi động giọng sau đó cho các em thực hiện như phần HD SGV tr. 62 *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động - HD hát kết hợp vận động theo nhạc - Gọi HS lên biểu diễn b/ Nội dung 2: Học bài TĐN số 8 - Giới thiệu bài TĐN, đặt câu hỏi: + Trong bài TĐN có những nốt nhạc cơ bản nào? Có các loại hình nốt gì ? - Đàn các nốt nhạc cho HS luyện tập cao độ: Đồ-Rê-Mi- Pha- Son- La- Si- Đố - HD luyện tiết tấu - Cho HS gõ tiết tấu khuông nhạc 1 và 2 sau đó cho các em nhận xét tiết tấu 2 khuông nhạc đó (Giống nhau) - Chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm gõ tiết tấu khuông nhạc 1, đồng thời 1 nhóm gõ tiết tấu khuông nhạc 2 - HD đọc bài TĐN theo các bước: + Đàn từng câu sau đó cho HS đọc lại + Sửa những chỗ sai + Cho HS ghép lời ca + HS cách gõ đệm như SGV tr.61 + Cho HS ôn luyện: 1 nhóm đọc nhạc đồng thời 1 nhóm ghép lời sau đó cho ôn luyện theo nhóm, cá nhân 3/ Phần kết thúc. - GV nhận xét tiết học.Về nhà ôn bài, chép bài TĐN - Vài HS thực hiện *MT: HS biết hát theo giai điệu và lời ca. HS tập trình bày bài hát - HS khởi động giọng theo đàn - HS hát theo h/dẫn của GV. - HS hát kết hợp chân nhún - HS biểu diễn nhóm, cá nhân *MT: HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8. - HS trả lời - HS thực hiện. - HS gõ tiết tấu theo HD và nhận xét tiết tấu 2 khuồn nhạc - 2 nhóm thực hiện cùng lúc - HS thực hiện bài TĐN số 8 theo HS của GV - HS lắng nghe, ghi nhớ. Tuần 27 Giáo án Âm nhạc lớp 5 Ngày dạy: 15/3/2012 Luyện âm nhạc: - Ôn luyện bài hát: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA - Ôn luyện bài TĐN số 8 I/Mục tiêu: - HS biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - HS tập trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc - HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8. HS TĐN, ghép lời kết hợp gõ phách II/Chuẩn bị: Đàn , nhạc cụ gõ. Bài TĐN số 8 phóng to III/Các hoạt động dạy và học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Phần mở đầu. - Bài cũ: Y/c HS hát bài 2/ Phần hoạt động: a/Hoạt động 1 : Ôn luyện bài hát Em vẫn nhớ trường xưa - Cho HS khởi động giọng - Đệm đàn cho HS hát * Sau mỗi lần thực hiện GV nhận xét và sửa sai - Cho HS thi đua hát theo dãy bàn - HD HS hát lĩnh xương, đối đáp, đồng ca như đã thực hiện ở tiết trước. - Cho HS đứng tại chỗ hát kết hợp động tác phụ họa - Cho HS hát cá nhân. Chú ý HS yếu - Cho HS hát tập thể vài lượt - Gọi các cá nhân lên biểu diễn - Gọi HS khá giỏi trình bày b/Hoạt động 2 : Ôn luyện bài TĐN số 8 - Đàn các nốt nhạc cho HS luyện tập cao độ: Đồ-Rê-Mi- Pha- Son- La- Si- Đố - HD luyện tiết tấu - HD đọc bài TĐN - Gọi từng nhóm trình bày - Gọi cá nhân trình bày 3/ Phần kết thúc. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn bài. *MT: HS biết hát theo giai điệu và lời ca. HS biết hát kết hợp gõ đệm - HS khởi động giọng theo đàn - HS hát theo h/dẫn của GV. Khi hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. - HS hát theo dãy bàn - HS thực hiện - HS hát cá nhân. Khi hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - HS hát tập thể - Trình bày cá nhân *MT: HS thể hiện đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8. - HS đọc theo đàn - HS thực hành - HS lắng nghe, ghi nhớ.

File đính kèm:

  • docE106-AN5-27.doc