Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 19 - Tiết 19 : Học hát Hát mừng

MỤC TIÊU

 -Biết đây là bài dân ca.

 - Biêt hát theo giai điệu và lời ca.

 -Biết ht kt hợp vỗ tay hoặc g đệm theo bài hát.

II. CHUẨN BỊ

 Đàn , bài hát , thanh phách

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 

doc23 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 719 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Âm nhạc - Tuần 19 - Tiết 19 : Học hát Hát mừng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS hát lại bài hát Dàn đồng ca mùa hạ * GV nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + HĐ 1 : Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ - GV đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát, kết hợp gõ phách. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm, sau đó gọi cá nhân thể hiện. - GV đàn và yêu cầu cả lớp hát kết hợp động tác phụ hoạ - Yêu cầu học sinh biểu diễn trước lớp với nhiều hình thức. - Nhân xét , tuyên dương + Hoạt động 2 : Nghe nhạc - GV cho học sinh nghe một số bài hát thiếu nhi - GV yêu cầu học sinh cảm nhận nội dung bài - Nhân xét , đánh giá . 4. Củng cố - GV cho học sinh hát lại bài hát - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Về nhà luyện hát lại bài hát - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh hát , nhận xét - Học sinh thực hiện kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhóm , sau đó cá nhân thực hiện - Học sinh thực hiện , thể hiện sắc thái , tình cảm. - Học sinh biểu diễn trước lớp. - Học sinh nghe - Học sinh nêu cảm nhận , liên hệ bản thân - Học sinh kể tên bài hát mà mình biết , có thể cho học sinh hát lại nếu học sinh thuộc. *************************************************** Tuần 32 Thứ ngày tháng năm 2010 Tiết 32 : Học hát tự chọn Hoa chăm pa . Dân ca Lào I. MỤC TIÊU - Giúp học sinh nắm được giai điệu và lời bài hát “ Hoa chăm pa”, hát được bài hát thể hiện được tình cảm qua bài hát. - Học sinh làm quen thêm một bài hát dân ca của Lào , giáo dục tình cảm yêu quê hương của học sinh qua bài hát. II. CHUẨN BỊ Đàn , bài hát , thanh phách III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ GV cho học sinh hát lại bài hát Dàn đồng ca mùa hạ * Nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài Giới thiệu sơ lược về bài hát Hoa chăm pa + Học hát - GV đàn và hát mẫu bài hát cho học sinh nghe. - Cho học sinh nêu cảm nhận về bài hát. - Cho học sinh đọc lời bài hát. a. GV hướng dẫn học sinh hát từng câu * Câu 1 : Hoa chăm pa ơi, nức hương muôn trời, sắc reo ngàn lối, trăm thắm ngàn tươi khôn sánh kịp hương sắc chăm pa ơi. - GV đàn , hát mẫu - Yêu cầu học sinh thực hiện 2,3 lần. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhiều hình thức cá nhân ,nhóm nhận xét , sửa sai . * Câu 2 : Hoa chăm pa ơi , dân Lào nuôi hoa đã bao năm rồi. - GV đàn , hát mẫu , học sinh nghe. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhiều hình thức. - Học sinh hát lại câu 1 và câu 2. * Câu 3 : Gió đưa hương nồng vượt qua núi đồi tới thôn làng tôi - GV đàn , hát mẫu , chú ý hát cho đúng phách. - Cho học sinh hát 2,3 lần theo các hình thức. * Câu 4 : Bao ngày thơ ngây hoa đã cùng tôi kết thân bạn đời. - GV đàn , hát mẫu - Cho học sinh thực hiện hát lại theo hướng dẫn của giáo viên 2,3 lần. - Yêu cầu học sinh thực hiện, hát lại câu 3 , 4 b. GV hướng dẫn học sinh hát cả bài - GV yêu cầu học sinh hát cả bài hát. - Hướng dẫn học sinh gõ phách bài hát - Cho học sinh hát kết hợp gõ phách theo nhiều hình thức. - Hướng dẫn , cho học sinh ghép lời 2 bài hát - Nhận xét , sữa sai 4. Củng cố - GV cho học sinh hát lại cả bài,hát kết hợp gõ phách , kết hợp giáo dục cho học sinh. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Về nhà luyện hát lại bài hát , chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh hát , vận động - Học sinh theo dõi - Học sinh lắng nghe - Học sinh nghe , nêu cảm nhận về giai điệu bài hát , đọc lời bài hát - Học sinh theo dõi - Học sinh nghe và thực hiện theo mẫu 2 , 3 lần. - Học sinh thực hiện theo nhiều hình thức. - Học sinh nghe và thực hiện theo mẫu 2 , 3 lần với nhiều hình thức - Học sinh hát lại cả câu 1 , 2 - Học sinh nghe - Học sinh hát với nhiều hình thức , cá nhân , nhóm - Học sinh theo dõi - Học sinh hát lại câu 4 , hát lại câu 3, 4 và hát cả 4 câu, - Học sinh hát cả bài hát, hát theo nhiều hình thức , nhận xét. - Học sinh theo dõi - Học sinh hát cả bài kết hợp gõ phách . - Học sinh hát lời 2 bài hát với nhiều hình thức - Học sinh hát lại kết hợp gõ phách. Tuần 33 Thứ ngày tháng năm 2010 Tiết 33 : Ôn tập Tre ngà bên lăng Bác. Màu xanh quê hương. Ơân tập : Bài TĐN số 06. I. MỤC TIÊU - Học sinh hát thuộc lời ca , đúng giai điệu và sắc thái bài hát Tre ngà bên lăng Bác, Màu xanh quê hương - Học sinh thực hiện chuẩn xác bài tập đọc nhạc số 06. II. CHUẨN BỊ Đàn , bài hát , bài tập đọc nhạc , thanh phách. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra ở phần ôn tập * GV nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác - GV đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát, kết hợp gõ phách. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm, sau đó gọi cá nhân thể hiện. - GV đàn và yêu cầu cả lớp hát kết hợp động tác phụ hoạ - Yêu cầu học sinh biểu diễn trước lớp với nhiều hình thức. - Nhân xét , tuyên dương + Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát Màu xanh quê hương. - GV đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát, kết hợp gõ phách. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm, sau đó gọi cá nhân thể hiện. - GV đàn và yêu cầu cả lớp hát kết hợp động tác phụ hoạ - Yêu cầu học sinh biểu diễn trước lớp với nhiều hình thức. - Nhân xét , tuyên dương + Hoạt động 3 : Oân tập bài tập bài tập đọc nhạc số 06. - GV cho học sinh đọc bài tập đọc nhạc kết hợp gõ phách. - GV yêu cầu học sinh thực hiện theo từng nhóm, cá nhân - GV cho học sinh thực hiện ghép lời bài hát - Nhân xét , đánh giá . 4. Củng cố - GV cho học sinh hát lại 2 bài hát - Yêu cầu cả lớp đọc lại bài tập đọc nhạc số 6. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Về nhà luyện hát lại bài hát , chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực hiện kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhóm , sau đó cá nhân thực hiện - Học sinh thực hiện , thể hiện sắc thái , tình cảm. - Học sinh biểu diễn trước lớp. - Học sinh thực hiện kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhóm , sau đó cá nhân thực hiện - Học sinh thực hiện , thể hiện sắc thái , tình cảm. - Học sinh biểu diễn trước lớp. - Học sinh đọc lại bài TĐN kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhìeu hình thức. - Học sinh ghép lời. - Học sinh hát lại bài hát - Học sinh đọc lại bài tập đọc nhạc. Tuần 34 Thứ ngày tháng năm 2010 Tiết 34 : Ôn tập Em vẫn nhớ trường xưa. Dàn đồng ca mùa hạ. Ơân tập : Bài TĐN số 8. I. MỤC TIÊU - Học sinh hát thuộc lời ca , đúng giai điệu và sắc thái bài hát Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ - Học sinh thực hiện chuẩn xác bài tập đọc nhạc số 8. II. CHUẨN BỊ Đàn , bài hát , bài tập đọc nhạc , thanh phách. III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định tổ chức : - HS báo cáo sỉ số lớp 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra ở phần ôn tập * GV nhận xét chung 3. Dạy bài mới + Giới thiệu bài : Ôn tập + Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa - GV đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát, kết hợp gõ phách. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm, sau đó gọi cá nhân thể hiện. - GV đàn và yêu cầu cả lớp hát kết hợp động tác phụ hoạ - Yêu cầu học sinh biểu diễn trước lớp với nhiều hình thức. - Nhân xét , tuyên dương + Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát Dàn đồng ca mùa hạ - GV đàn và yêu cầu học sinh hát lại bài hát, kết hợp gõ phách. - Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm, sau đó gọi cá nhân thể hiện. - GV đàn và yêu cầu cả lớp hát kết hợp động tác phụ hoạ - Yêu cầu học sinh biểu diễn trước lớp với nhiều hình thức. - Nhân xét , tuyên dương + Hoạt động 3 : Oân tập bài tập bài tập đọc nhạc số 8. - GV cho học sinh đọc bài tập đọc nhạc kết hợp gõ phách. - GV yêu cầu học sinh thực hiện theo từng nhóm, cá nhân - GV cho học sinh thực hiện ghép lời bài hát - Nhân xét , đánh giá . 4. Củng cố - GV cho học sinh hát lại 2 bài hát - Yêu cầu cả lớp đọc lại bài tập đọc nhạc số 8. - Nhận xét , đánh giá 5. Dặn dò Về nhà luyện hát lại bài hát , chuẩn bị bài cho tiết sau. - Lớp trưởng báo cáo sỉ số - Học sinh thực hiện kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhóm , sau đó cá nhân thực hiện - Học sinh thực hiện , thể hiện sắc thái , tình cảm. - Học sinh biểu diễn trước lớp. - Học sinh thực hiện kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhóm , sau đó cá nhân thực hiện - Học sinh thực hiện , thể hiện sắc thái , tình cảm. - Học sinh biểu diễn trước lớp. - Học sinh đọc lại bài TĐN kết hợp gõ phách - Học sinh thực hiện theo nhìeu hình thức. - Học sinh ghép lời. - Học sinh hát lại bài hát - Học sinh đọc lại bài tập đọc nhạc. Tuần 35 Thứ ngày tháng năm 2010 Tiết 35 Tổng kết - Biểu diễn -

File đính kèm:

  • doctt.doc