Giáo án lớp 4 tuần 12 môn Tập đọc - Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi (tiết 3)

 Đọc đúng các tiếng từ dễ lẫn .ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu ,giữa các cụm từ nhấn giọng các từ nói về nghị lực tài trí của Bạch Thái Bưởi .

Hiểu các từ ngữ trong bài :hiệu cầm đồ ,trắng tay .

Hiểu nội dung :Ca ngợi Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha ,nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên trở thành một nhà kinh doanh tên tuổi lừng lẫy .

-Giáo dục HS trong học tập ,trong cuộc sống phải có ý thức vươn lên .

 

doc38 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 12 môn Tập đọc - Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi (tiết 3), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yêu cầu tìm gì ? Gọi HS chữa bài NX +Muốn nhân với số có hai chữ số ta ntn ? 2 HS làm ở bảng cả lớp làm nháp HS tính NX 1HS nhân cột dọc ở bảng cả lớp làm nháp -NX Nhân theo thứ tự từ phải sang trái HS đọc yêu cầu HS lên bảng chữa bài NX HS đọc đầu bài 1 HS chữa ở bảng HS đọc đề bài 3 HS chữa bài NX HSTL kỹ thuật khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột (T2) I Mục tiêu: Học sinh biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột mau. Gấp được mép vải va khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột đúng quy trình. Giáo dục học sinh tính cẩn thận , yêu thích sản phẩm mình làm được . II đồ dùng dạy học: Mẫu thêu sẵn, bộ cắt khâu kỹ thuật 4. III Các hoạt động dạy học: Nội dung phương pháp. Hoạt động thầy Hoạt động trò A.KTBC: B.Dạy bài mới. *Gíơi thiệu bài: Hoạt động 3:học sinh thực hành khâu viền Hoạt động 4: Đánh già kết quả học tập của học sinh C.Củng cố dặn dò: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh GV giới thiệu bài - Nêu quy trình khâu ? bước 1:gấp mép vải bước2:khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột học sinh thục hành giáo viên quan sát chung giúp đỡ học sinh còn lúng túng. GVtổ chức trưng bày sản phẩm GVyêu cầu học sinh đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn sau: +Đường gấp mép vải tương đói bằng phẳng +Mũi khâu đều đẹp +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định GVđánh giá theo 3 mức Hoàn thành tốt Hoàn thành chưa hoàn thành Yêu cầu học sinh chưa hoàn thành làm tiềp vào giờ tự học. Nhận xét tiết học ,dặn dò giờ sau Học sinh chuẩn bị bộ kỹ thuật lớp 4 học sinh nêu quy trình Học sinh tự thực hành Học sinh trưng bày sản phẩm theo nhóm Mỗi nhóm 4 học sinh NX đánh gía sản phẩm của bạn Những học sinh chưa hoàn thành tiếp tục làm cho xong Khoa học Nước cần cho sự sống I Mục tiêu : Học HS hiểu nước chiếm phần lớn trọng lượng cửa cơ thể người ,động vật, thực vật . Thấy được vai trò cửa nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp ,và vui chơi giải trí . Nêu được một số VD chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người ,động vật ,thực vật . II Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ trong SGK III Các hoạt động dạy học : Nội dung phương pháp Hoạt động thầy Hoạt động trò A.KTBC : -Nêu vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên ? HSTL NX B .Dạy bài mới *Giới thiệu bài Hoạt động1:Làm việc cặp đôi 1. Vai trò của nước đối với sự sống của con người ,động vật ,thực vật ,động vật . Cho HS quan sát tranh trong SGK -Tìm hiểu và trình bày về vai trò của nước đối với cơ thể con người ,động vật ,thực vật ? -Nước chiếm phần lớn trọng lượng của cơ thể ĐV,TV -Giúp cơ thể thải ra các chất thừa Mục tiêu :Nêu được một số VD chứng tỏ nước cần cho đời sống con người ,động vật thực vật Hoạt động 2:Hoạt động nhóm 4 2.Vai trò của nứớc trong sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp và vui chơi giải trí . Cho quan sát tranh và thảo luận nhóm -Con người còn sử dụng những việc nào gì khác ?(Sử dụng nước vào vệ sinh thân thể ,H2 vui chơi giải trí H5,6 Sản xuất nông nghiệp H7 Sản xuất công nghiệp....) HS tự trả lời HS hoạt động nhóm 4 trả lời nx Mục tiêu :Nêu được vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp . GV KL:Ngành công nghiệp cần rất nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩn.. -Nêu dẫn chứng về vai trò của nước trong vui chơi giải trí ?.. Nêu dẫn chứng vai trò của nước trong nông nghiệp? ( cày ,cấy ,trồng rau ,hoa ....) Tắm biển ,lướt sóng HS tự trả lời -Sản xuất công nghiệp ?(sản xuất điện ...) HSTL -Điều gì sẽ sảy ra nếu không có nước? (con người không sống được ,các hoạt động sản xuất bị ngừng hoạt động ,cây không có nước tưới ...) HS tự do phát biểu C. Củng cố dặn dò : Nước cần cho sự sống như thế nào ? HS đọc mục bạn cần biết Hướng dẫn học Hoàn thành bài buổi sáng Làm luyện từ và câu bài buổi sáng Làm toán phần còn lại Hoàn thành bài kỹ thuật Luyện chữ Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2006 Tập làm văn Kể chuyện (Kiểm tra viết ) I Mục tiêu : Học sinh thực hành viết một bài văn kể chuyện Bài viết đúng nội dung ,yêu cầu của đề bài ,có nhân vật sự kiện ,cốt truyện .( mở bài, diễn biến kết thúc ) Lời kể tự nhiên chân thật ,dùng từ hay ,giàu trí tưởng tượng ,sáng tạo . -Giáo dục HS tự giác khi làm bài . II Các hoạt động dạy học : A .KTBC : GV kiểm tra giấy bút của HS B .Thực hành viết : GV chép đề bài gợi ý Đề bài gợi ý 1 Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có lòng nhân hậu. 2 .Kể lại câu chuyện ":Nỗi dằn vặt của An- đrây -ca "bằng lời kể của cậu bé . 3 Kể lại câu chuyện :"Vua tàu thuỷ ''Bạch Thái Bưởi bằng lời kể của một chủ tàu HS tự chọn một trong 3 đề làm bài Đọc đề làm bài GV quan sát chung Thu bài về nhà chấm Toán Luyện tập I Mục tiêu: Giúp HS rèn kỹ năng nhân với số có hai chữ số . Giải toán có lời văn , giải toán có phép tính nhân với số có 2 chữ số . II Các hoạt động dạy học: Nội dung Hoạt động thầy Hoạt động trò A ,KTBC:(5') Gọi HS kiểm tra bài cũ NX 2HS lên bảng ở dưới lớp làm vào nháp B .Dạy bài mới (33') Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài HD ôn tập 1.Ôn nhân với số có hai chữ số . Bài 1: Đặt tính và tính : 17 428 2057 x 86 x 39 x 23 102 3852 6171 136 1284 4114 1462 16692 47311 Gọi HS đọc đề bài Gọi HS làm NX -Muốn nhân với số có ba chữ só ta làm như thế nào? 3 HS chữa ở bảng NX HSTL 2 Ôn biểu thức có chứa một chữ GV chuyển ý HS làm bài 2 Bài 2: m 3 30 23 m+78 3 +78=234 30 x 78 = 2340 23 x 78 = 1794 3 Giải toán Bài 3: 1 giờ = 60 phút 24 giờ = 1440 phút. Số lần tim đập trong 24 giờ là : 75 x 1440 = 108000 (lần) Đáp số: 108000 Bài 4 : Số tiền bán 13kg đường là : 5200 x 13 = 67600 ( đồng ) Số tiền thu được tất cả là : 67600 + 99000 = 166600 (đồng ) Đáp số : 166600 đ C. củng cố dặn dò : ( 2') GV kẻ sẵn bảng gọi HS chữa bài - Muốn tìm giá trị số của biểu thức ta làm tn? Gọi đọc đầu bài 1 giờ = ? phút Gọi HS chữa bài . Gọi đọc dề bài 4 - Đầu bài cho gì y/c tìm gì ? +Muốn tìm tất cả ta phải làm thế nào ? - NX tiết học HS đọc yêu cầu HS chữa bài HSTL 1 HS HS phân tích - Từng loại Địa lý Đồng bằng Bắc Bộ I_Mục tiêu : - HS biết chỉ vị chí của đồng bằng BB trên bản đồ Tự nhiên VN . -Biết trình bày một số đặc điểm của đồng bằng Bắc Bộ ( địa hình sông ngòi ). -Nêu được vai trò của hệ thống đê ven sông . -Dựa vào tranh ảnh để tìm kiến thức . -Có ý thức tôn trọng ,bảo vệ thành quả lao động của con người . II Đồ dùng dạy học : Bản đồ địa lý TN -VN Tranh ảnh về đồng bằng bắc bộ . III Các hoạt động dạy học : Nội dung phương pháp Hoạt động thầy Hoạt động trò A .KTBC :(2') Gọi HS kiểm tra bài cũ ,NX B. Dạy bài mới :(33') * Giới thiệu bài: Hoạt động 1 : GV treo bản đồ Tự nhiên VN và treo lược đồ cho thảo luận cặp đôi và trả lời HS hoạt động cặp đôi trả lời 1. Vị trí và hình dạng của đồng bằng bắc bộ . -Vị trí của ĐBBB ? và tô màu vào vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ HS chỉ trên bản đồ và lược đồ -Hình dạng của ĐBBB như thế nào? (Vùng ĐBBB có hình dạng tam giác với đỉnh ở Việt Trì và cạnh đáy là đường bờ biển kéo dài từ Quảng Yên xuống Ninh Bình ) HS trả lời và chỉ vị trí ĐBBB trên bản đồ Hoạt động 2: GV chuyển ý HS đọc phần tiếp 2 .Sự hình thành ,diện tích địa hình ĐBBB . GV treo bảng phụ ghi câu hỏi HS thảo luận nhóm 4 và trả lời HS thảo luận và trả lời ghi vào bảng nhóm 1.Đồng bằng Bác Bộ do sông nào bồi đắp ? Sông Hồng và sông Thái Bình 2. ĐBBB có diện tích lớn thứ mấy trong các đồng bằng ở nước ta ? Diện tích là bao nhiêu ? 3.Địa hình ĐBBB như thế nào ?(ĐBBB do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp .ĐBBB có diện tích lớn thứ hai trong các ĐB của nước ta .DT là 15000km2 ...Địa hình khá bằng phẳng) Đại diện các nhóm trả lời NX Hoạt động 2: 3Tìm hiểu hệ thống sông ngòi ở ĐBBB. Hoạt động 4: GV chuyển ý HS đọc phần còn lại Treo lược đồ yêu cầu HS quan sát -Kể tên các sông của ĐBBB ?(sông Hồng ,sông Thái Bình ,sông Đuống ,sông Luộc ...) -Nhìn trên bản đồ em thấy sông Hồng bắt nguồn từ đâu ? -Tại sao lại có tên là sông Hồng? (sông Hồng có phù sa cho nên nước sông quanh năm có màu đỏ ) HS đọc bài HS tự kể tên các con sông và chỉ trên bản đồ ,lược đồ . Bắt nguồn từ Trung Quốc . HSTL-nx 4.Hệ thống đê ngăn lũ ở ĐBBB. Cho HS thảo luận cặp đôi HS thảo luận và trả lời -ở ĐBBB mùa nào thường mưa nhiều ? Mùa hè -Người dân ở ĐBBB đã làm gì để hạn chế tác hại lũ lụt ? ( đắp hệ thống đê ) HSTL và quan sát tranh đê H3,4 GV cho quan sát tranh và giảng tranh GV đưa sơ đồ yêu cầu HS hoàn thành Tác dụng Hệ thống đê ở ĐBBB Vị trí Đặc điểm -HSTL ( tác dụng ngăn lũ ,vị trí dọc hai bên bờ sông ,đặc điểm dài cao ..) GV :tổng kết C .Củng cố dặn dò : (3') -Để bảo vệ đê điều chúng ta phải làm gì ? -Qua bài học này ta ghi nhớ điều gì ? HSTL HS đọc phần ghi nhớ SGK - Hoạt động tập thể Sinh hoạt Tuần 12 I_Mục tiêu - Tổng kết các mặt hoạt động của tuần 12 - Đề ra phương hướng nội dung của tuần 13 II_Các hoạt động dạy học : 1 ổn định t/c cả lớp hát bài 2 Lớp SH Các tổ báo cáo các mặt hoạt động về tư trang , đi học ,xếp hàng ,vệ sinh ,hoạt động giữa giờ ,.... Cá nhân phát biểu ý kiến Lớp trưởng tổng kết lớp .... 3 GV nhận xét chung Khen những HS có ý thức ngoan : .................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Phê bình HS còn thắc mắc khuyết điểm : .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... * Phương hướng tuần sau : Duy trì nề nếp Thi đua học tập tốt giành nhiều 9 , 10 Tham gia các hđ của trường lớp Chăm sóc CTMN . Hướng dẫn học Hoàn thành bài buổi sáng Hoàn thành bài văn bài sáng Làm toán phần còn lại Thảo luận môn địa lý Luyện chữ

File đính kèm:

  • docTuan 12.doc
Giáo án liên quan