Giáo án lớp 4 môn Tập đọc - Tuần 1 - Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiết 2)

I.Mục Tiêu:

-Đọc rành mạch, trôi chảy; bươics đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật( Nhà Trị, dế Mn)

-Biết cách đọc phù hợp với diễn biến của câu chuyện, với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật (Nhà Trò, Dế Mèn).

-Hiểu nội dung bi: ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp- bênh vực người yếu.

-Pht hiện được những lời nói , của chỉ cho thấy tấm lịng nghĩa hiệp của Dế mn; bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài.( Trả lời được câu hỏi)

II. Các kỹ năng sống cơ bản:

-Thể hiện sự thơng cảm -Xác định vị trí -Tự nhận thức về bản thn

III/ cc phương pháp /Kỹ thuật dạy học

-Hỏi đáp -Thảo luận nhĩm -Đóng vai( đọc theo vai)

 

doc26 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Tập đọc - Tuần 1 - Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kết hợp HD đọc từ khó và giải nghĩa từ khó). -Giáo viên đọc mẫu cả bài. Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu bài. Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài. Tiến hành: -GV cho HS đọc thầm từ từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài. (SGK/150) Hoạt động 3: Đọc diễn cảm: Mục tiêu: Biết đọc bài phù hợp với diễn biến câu chuyện, với giọng đọc tha thiết thể hiện niềm vui sướng của bọn tre khi chơi thả diều. Tiến hành: -GV hướng dẫn đọc diễn cảm . -Cho HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm -Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 3.Củng cố, dặn do: (3’) -Yêu cầu HS nêu ý nghĩa từng đoạn, cả bài. -Nhận xét tiết học. Dặn về nhà học bài. -HS nhắc lại đề. -1 HS đọc toàn bài. -HS đánh dấu đoạn. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Đọc thầm, trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS đọc trong nhóm. -Thi đọc trong nhóm. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 16: Môn : Tập đọc Tiết: 31 Ngày dạy: 13/12/2010 Bài dạy: KÉO CO I .Mục tiu -Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi sôi nổi kéo co sơi nổi trong bi. -Hiểu ND : Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần giữ gìn, phát huy.(trả lời được các CH trong SGK ) II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài học trong SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1/ Kiểm tra bài cũ: (5’) -Gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi của bài trước.-GV nhận xét ,ghi điểm ® nhận xét bài cũ. 2/ Bài mới: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. a.Giới thiệu bài: (1’) Ghi đề. b.Nội dung: Hoạt động 1: (8’) Luyện đọc. Mục tiêu : HS đọc đúng các từ ngữ khó, đọc lưu loát, trôi chảy cả bài. Tiến hành: -Gọi 1 học sinh đọc cả bài. -HD chia đoạn. -Gọi học sinh đọc tiếp từng đoạn (3 lần). (Kết hợp HD đọc từ khó và giải nghĩa từ khó). -Giáo viên đọc mẫu cả bài. Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu bài. Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài. Tiến hành: -GV cho HS đọc thầm từ từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài. (SGK/156) Hoạt động 3: (8’) Đọc diễn cảm. Mục tiêu : Bắt đọc bài phù hợp với diễn biến câu chuyện với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. Tiến hành: -GV hướng dẫn đọc diễn cảm . -Cho HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm. -Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 3.Củng cố, dặn dò: (3’) -Yêu cầu HS nêu ý nghĩa từng đoạn, cả bài. -Nhận xét tiết học. Dặn về nhà học bài. -HS nhắc lại đề. -1 HS đọc toàn bài. -HS đánh dấu đoạn. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Đọc thầm, trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS đọc trong nhóm. -Thi đọc trong nhóm. *Rút kinh nghiệm tiết dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 16: Môn : Tập đọc Tiết: 32 Ngày dạy15/12/2010 Bài dạy: TRONG QUÁN ĂN “BA CÓ BỐNG” I.Mục tiêu : -Biết đọc lưu loát, không vấp váp các tên riêng nước ngoài:Bu-ra-ti-nô, Tooc-ti-la, Ba-ra-ba, Đu-rê-ma, A-li-xa, A-đi-li-ô. -Bước đầu phn biệt r lời người dẫn truyện với lời nhân vật -Hiểu ND : Chú bé người gỗ (Bu-ra-ti-no) thông minh đã biết dùng mưu moi được bí mật về chiếc chìa khoá vàng ở những kẻ độc ác đang tìm cách hại mình. II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ truyện trong SGK + Truyện chiếc chìa khoá vàng hay chuyện li kì của Bu-ra-ti-nô (nếu có) (trả lời được các CH trong SGK ) III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1/ Kiểm tra bài cũ: (5’) -Gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi của bài trước.-GV nhận xét ,ghi điểm ® nhận xét bài cũ. 2/ Bài mới:a.Giới thiệu bài: (1’) Ghi đề.b.Nội dung: Hoạt động 1: (8’) Luyện đọc. Mục tiêu : HS đọc đúng các từ ngữ khó, đọc lưu loát, trôi chảy cả bài. Tiến hành: -Gọi 1 học sinh đọc cả bài. -HD chia đoạn. -Gọi học sinh đọc tiếp từng đoạn (3 lần). (Kết hợp HD đọc từ khó và giải nghĩa từ khó). -Giáo viên đọc mẫu cả bài. Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu bài. Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài. Tiến hành: -GV cho HS đọc thầm từ từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài. (SGK/155) Hoạt động 3:(8’) Đọc diễn cảm. Mục tiêu: Bắt đọc bài phù hợp với diễn biến câu chuyện với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. Tiến hành: -GV hướng dẫn đọc diễn cảm. -Cho HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm. -Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 3.Củng cố, dặn do: (3’) -Yêu cầu HS nêu ý nghĩa từng đoạn, cả bài. -Nhận xét tiết học. Dặn về nhà học bài. -3 HS đọc bài. -HS nhắc lại đề. -1 HS đọc toàn bài. -HS đánh dấu đoạn. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Đọc thầm, trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS đọc trong nhóm. -Thi đọc trong nhóm. *Rút kinh nghiệm: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 17: Môn : Tập đọc Tiết: 33 Ngày dạy: 20/12/2010 Bài dạy :RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG I.Mục tiêu: - Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật ( chú hề, nàng công chúa nhỏ) và lời người dẫn chuyện. -Hiểu nội dung bài : Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, đáng yu. (trả lời được các CH trong SGK ) II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1/ Kiểm tra bài cũ: (5’) -Gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi của bài trước.-GV nhận xét ,ghi điểm ® nhận xét bài cũ. 2/ Bài mới:a.Giới thiệu bài: (1’) Ghi đề. b.Nội dung: Hoạt động 1: (8’) Luyện đọc Mục tiêu : HS đọc đúng các từ ngữ khó, đọc lưu loát, trôi chảy cả bài. Tiến hành: -Gọi 1 học sinh đọc cả bài. -HD chia đoạn. -Gọi học sinh đọc tiếp từng đoạn (3 lần). (Kết hợp HD đọc từ khó và giải nghĩa từ khó). -Giáo viên đọc mẫu cả bài. Hoạt động 2: (8’) Tìm hiểu bài Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài. Tiến hành: -GV cho HS đọc thầm từ từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài. (SGK/164) Hoạt động 3 :(8’) Đọc diễn cảm. Mục tiêu : Bắt đọc bài phù hợp với diễn biến câu chuyện với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. Tiến hành: -GV hướng dẫn đọc diễn cảm. -Cho HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm. -Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 3.Củng cố, dặn do: (3’) -Yêu cầu HS nêu ý nghĩa từng đoạn, cả bài. -Nhận xét tiết học. Dặn về nhà học bài. -3 HS đọc bài. -HS nhắc lại đề. -1 HS đọc toàn bài. -HS đánh dấu đoạn. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Đọc thầm, trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS đọc trong nhóm. -Thi đọc trong nhóm. *Rút kinh nghiệm giáo án: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuần 17: Môn : Tập đọc Tiết: 34 Ngày dạy: 22/12/2010 Bài dạy : RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (Tiếp theo) I.Yêu cầu:- Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật vàlời người dẫn chuyện. - Hiểu ND : Cách nghĩ của trẻ em về đồ chơi và sự vật xung quanh rất ngộ nghĩnh, đánh yêu. (trả lời được các CH trong SGK )II.Đồ dùng dạy học: -Tranh hoạ truyện trong SGK phóng to (nếu có).III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. 1/ Kiểm tra bài cũ: (5’) -Gọi học sinh đọc và trả lời câu hỏi của bài trước.-GV nhận xét ,ghi điểm ® nhận xét bài cũ. 2/ Bài mới:a.Giới thiệu bài: (1’) Ghi đề.b.Nội dung: Hoạt động 1: (8’) Luyện đọc. Mục tiêu: HS đọc đúng các từ ngữ khó, đọc lưu loát, trôi chảy cả bài. Tiến hành: -Gọi 1 học sinh đọc cả bài. -HD chia đoạn. -Gọi học sinh đọc tiếp từng đoạn (3 lần). (Kết hợp HD đọc từ khó và giải nghĩa từ khó). -Giáo viên đọc mẫu cả bài. Hoạt động 2: (8’)Tìm hiểu bài Mục tiêu: HS hiểu nội dung bài đọc để trả lời các câu hỏi cuối bài. Tiến hành: -GV cho HS đọc thầm từ từng đoạn để trả lời các câu hỏi cuối bài. (SGK/169) Hoạt động 3 :(8’) Đọc diễn cảm. Mục tiêu: Bắt đọc bài phù hợp với diễn biến câu chuyện với lời lẽ và tính cách của từng nhân vật. Tiến hành: -GV hướng dẫn đọc diễn cảm. - Cho HS đọc diễn cảm trong nhóm. -Thi đọc diễn cảm giữa các nhóm. -Bình xét nhóm, cá nhân đọc hay nhất. 3.Củng cố, dặn do: (3’) chuẩn bị bi sau -3 HS đọc bài. -HS nhắc lại đề. -1 HS đọc toàn bài. -HS đánh dấu đoạn. -HS đọc nối tiếp đoạn. -Đọc thầm, trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS đọc trong nhóm. -Thi đọc trong nhóm. *Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docGiao an Tap doc L4HK1.doc
Giáo án liên quan