Giáo án lớp 4 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1 - Ôn tập 3 bài hát và ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3

Biết hát theo giai điệu đúng và thuộc lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3 Quốc ca Việt Nam ; Bài ca đii học ; Cùng múa hát dưới trăng.

 -Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát.

 -Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học

B/Chuẩn bị

 -Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on (đệm hát) đĩa CD bài hát lớp 3 Tranh âm nhạc lớp 3 để trưng bầy cho HS quan sát về các ký hiệu ghi nhạc.

C/Các hoạt động dạy học chủ yếu

 I.Phần mở đầu

 1.Kiểm tra: Gọi hoặc lấy tinh thần xung phong của 1-2 HS lên bảng hát bài 1 trong các bài hát đã học ở lớp 3 gọi 1-2 HS khác nhận xét GV nhận xét

 2.Giới thiệu bài mới: - Ôn tập 3 bài hát đã học và các ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 ghi tiêu đề bài dạy lên bảng

 II.Phần hoạt động dạy học

 

doc61 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Âm nhạc - Tuần 1 - Tiết 1 - Ôn tập 3 bài hát và ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ới liên hoan. GV ghi tiêu đề bài dạy lên bảng. II.Phần hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò . 1. Hoạt động 1 -Ôn tập bài hát Chú voi con ở Bản Đôn 2.Hoạt động 2 -Ôn tập bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan. - Cho HS đứng tại chỗ tư thế thoải mái khởi động giọng - Bắt nhịp cho HS cả lớp hát ôn bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu (GV đệm nhạc và sửa sai) - Cho HS hát đối đáp mỗi nhóm hát 1 câu cả lớp hát câu cuối - Cho HS hát kết hợp làm động tác phụ hoạ ( GV đã hướng dẫn ở tiết 26 &27 ) - Cho 1/3 số HS lên bảng trình diễn bài hát cá nhân - GV hát hoặc mở đĩa cho HS nghe lại bài hát 1 lần - Bắt nhịp cho HS cả lớp hát bài hát kết hợp gõ đệm theo phách - Đứng tại chỗ tư thế thoải mái khởi động giọng - Thực hiện -Thực hiện - Thực hiện - Thực hiện - Nghe lại bài hát 1 lần - Thực hiện theo yêu cầu của GV Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò , nhịp, (GVđệm nhạc) ở tiết 28&29 đã T/C III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp hát ôn lại 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn; Thiếu nhi thế giới liên hoan. 1 lần, dặn HS về nhà học bài ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 31 Ngày soạn: 31/03/2010 Khối 4 Tiết 31 -Ôn tập TĐN số 7 số 8 A/Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca một số bài hát đã học. - Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 7 số 8 B/Chuẩn bị - Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on - Tranh âm nhạc lớp 4 tờ số 7 & 8 C/Các hoạt động dạy học chủ yếu I.Phần mở đầu 1.Kiểm tra: Gọi hoặc lấy tinh thần xung phong của 1-2 HS lên bảng hát bài 1 trong 2 bài hát đã ôn tập ở tiết 30. gọi 1-2 HS khác nhận xét GV nhận xét. 2.Giới thiệu bài mới:- Ôn tập TĐN số 7 số 8. ghi tiêu đề baì dạy lên bảng II.Phần hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò 1.Nội dung 1 -Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8. 2. Nội dung 2 - Nghe nhạc. - Cho HS ôn tập lần lượt từng bài, TĐN số 7 trước số 8 sau. cho HS luyện tập cao độ, tiết tấu, ôn tập đọc nhạc ghép hát lời, và kết hợp vỗ tay,hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách,theo tiết tấu và 2 âm sắc - Cho 1 số HS đọc nhạc cá nhân ghép hát lời và gõ đệm. - GV chọn cho HS nghe 1 bài hát trong chương trình AN 4 - GV cho HS nghe bài hát, giới thiệu nội dung, xuất sứ, - Cho HS thảo luận hội ý. - Cho HS nghe lại - Thực hiện theo sự điều hành của GV -Thực hiện. - Nghe nhạc. - Nghe giới thiệu bài nhạc. - Thảo luận hội ý - Nghe lại bài nhạc. III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp và đọc lại 2 bài TĐN 1 lần dặn HS về nhà học bài ------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần: 32 Ngày soạn:07/04/2010 Khối 4 Tiết 32 - Học hát: Dành cho địa phương tự chọn “ Khăn quàng thắp sáng bình minh” Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn A/Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca B/ Chuẩn bị - Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on (đệm hát) đĩa CD bài hát lớp 4 đầu đĩa C/ Các hoạt động dạy học chủ yếu I. Phần mở đầu 1. Kiểm tra: Gọi hoặc lấy tinh thần xung phong của 1-2 HS lên bảng đọc nhạc và ghép hát lời 1 trong 2 bài TĐN số 7 & 8 đã ôn tập ở tiết 31 .gọi 1-2 HS khác nhận xét GV nhận xét 2. Giới thiệu bài mới: Học hát: Do địa phương tự chọn: “ Khăn quàng thắp sáng bình minh” Nhạc và lời Trịnh Công Sơn GV hát mẫu hoặc mở đĩa CD bài hát lớp 4 cho HS nghe bài hát “Khăn quàng thắp sáng bình minh ” 1-2 lần ghi tiêu đề bài dạy lên bảng II.Phần hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò 1.Hoạt động 1 -Học hát: Bài Khăn quàng thắp sáng bình minh 2.Hoạt động 2 - Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm - Cho HS đọc lời ca theo tiết tấu(GV giải thích từ khó) - Cho HS khởi động giọng - Dạy hát từng câu (Đàn,hát mẫu) (Chú ý nghe HS hát phát hiện chỗ sai sửa sai) - Hướng dẫn HS ghép các câu hát với nhau đến hết bài hát cả bài(GV sửa sai) - Cho HS hát ôn theo tổ nhóm cá nhân -Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách,theo tiết tấu(GV sửa sai,và hướng dẫn các em biết phân biệt các kiểu đệm) - Cho 1 số HS trình diễn trước lớp - Đọc lời ca theo tiết tấu - Khởi động giọng - Học hát từng câu(Nghe GV sửa sai) - Ghép nối các câu hát với nhau đến hết bài hát cả bài -Thực hiện theo yêu cầu của GV -Nghe GV hướng dẫn và thực hiện -Thực hiện theo yêu cầu của GV III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp hát ôn lại bài hát 3 lần mỗi lần hát vỗ tay hoặc gõ đệm theo 1 cách khác nhau dặn HS về nhà học bài. Tuần 33 Ngày soạn: 14/04/2010 Khối 4 Tiết:33 - Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ,Chim sáo A/Mục tiêu: -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ B/Chuẩn bị -Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on (đệm hát) đĩa CD Âm nhạc 4 để cho HS nghe bài hát Lý cây bông ở phần nghe nhạc. C/Các hoạt động dạy học chủ yếu I.Phần mở đầu 1.Kiểm tra: Gọi hoặc lấy tinh thần xung phong của 3 HS lên bảng 1 HS hát bài hát Khăn quàng thắp sáng bình minh gọi 1-2 HS khác nhận xét GV nhận xét 2.Giới thiệu bài mới: -Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo, ghi tiêu đề bài dạy lên bảng II.Phần hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò -Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim a. Hoạt động 1 -Ôn tập bài hát Chúc mừng - Cho HS đứng tại chỗ tư thế thoải mái khởi động giọng - GVđàn giai điệu 1 số câu hát ( Bàn tay..chúng con; Ngọt thơm .vui bầy; Nhớ mãi. em đềm) ở 3 bài hát cho HS nghe và trả lời là câu nhạc đó ở câu hát nào,bài hát nào -HS trình bầy bài Chúc mừng bằng cách hát lĩnh xướng, đối đáp, hoà giọng kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc - Cho HS các tổ nhóm trình bầy bài hát kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc - GV hướng dẫn HS một số động tác phụ hoạ của bài Chúc mừng. - Đứng tại chỗ tư thế thoải mái khởi động giọng - Nghe các câu nhạc và nhớ các câu hát, bài hát. - HS trình bầy - Tổ, nhóm trình bầy - HS cả lớp thực hiện Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò b. Hoạt động 2 -Ôn tập bài hát Bàn tay mẹ c. Hoạt động 3 -Ôn tập bài hát Chim sáo - Một vài tổ nhóm trình bầy trước lớp bài Chúc mừng kết hợp làm động tác phụ hoạ - GV hỏi ? đến hôm nay những bạn nào đã hát tặng mẹ mình bài hát Bàn tay mẹ ? - Điều hành HS ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm 2 âm sắc - Cho HS hát kết hợp làm động tác phụ hoạ như ở tiết 22 -HS trình bầy bài hát theo hình thức: đơn ca, song ca, hát theo nhóm nhỏ kết hợp làm động tác phụ hoạ hoặc gõ đệm - Từng tổ trình bầy bài hát kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc . - HS trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc - Một vài nhóm trình bầy bài hát kết hợp vận động theo nhạc - HS từng tổ thực hiện - HS trả lời - HS cả lớp thực hiện -Ôn lại động tác phụ hoạ ở tiết22 - Thực hiện -Từng tổ thực hiện -Cả lớp thực hiện -Nhóm thực hiện III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp hát ôn lại 3 bài hát : Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo, 1-2 lần, và dặn HS về nhà học bài --------------------------------------------------------------------------------------------- Tuần 34 Ngày soạn: 23/04/2010 Khối 4 Tiết 34 -Ôn tập 2 bài TĐN số 5 số 6 A/Mục tiêu: - Biết đọc nhạc, ghép lời ca và kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 5 số 6 B/Chuẩn bị - Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on - Tranh âm nhạc lớp 4 tờ số 5 & 6 C/Các hoạt động dạy học chủ yếu I.Phần mở đầu 1.Kiểm tra: Gọi hoặc lấy tinh thần xung phong của 1-2 HS lên bảng hát bài 1 trong 3 bài hát đã ôn tập ở tiết 33. gọi 1-2 HS khác nhận xét GV nhận xét. 2.Giới thiệu bài mới:- Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc TĐN số 5 số 6. ghi tiêu đề bài dạy lên bảng II.Phần hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò -Ôn tập 2 bài TĐN số 5 và số 6. . - Cho HS ôn tập lần lượt từng bài, TĐN số 5 trớc số 6 sau. cho HS luyện tập cao độ, tiết tấu, ôn tập đọc nhạc ghép hát lời, và kết hợp vỗ tay,hoặc gõ đệm theo nhịp, theo phách,theo tiết tấu và 2 âm sắc - Cho 1 số HS đọc nhạc cá nhân ghép hát lời và gõ đệm. - Thực hiện theo sự điều hành của GV -Thực hiện. III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp và đọc lại 2 bài TĐN 1 lần dặn HS về nhà học bài Tuần 35 Ngày soạn: 30/04/2010 Khối 4 Tiết35 - Tập biểu diễn các bài hát A/Mục tiêu: - Tập biểu diễn một số bài hát đã học B/Chuẩn bị -Đàn phím điện tử hoặc kèn Me lo di on (đệm hát) C/Các hoạt động dạy học chủ yếu I.Phần mở đầu 1.Kiểm tra: Không 2.Giới thiệu bài mới: - Tập biểu diễn các bài hát ghi tiêu đề bài dạy lên bảng II.Phần hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thày Hoạt động của trò Tập biểu diễn - Cho HS đứng tại chỗ tư thế thoải mái khởi động giọng - Bắt nhịp cho HS cả lớp hát ôn lần lượt 5 bài hát đã học ở học kỳ II mỗi bài từ 1đến 2 lượt. (GV đệm nhạc và sửa sai) - Cho HS cả lớp lên bảng chọn 1 trong 5 bài hát vừa ôn trình diễn bài hát theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 5 HS - GV chú ý nghe và ghi tóm tắt ưu khuyết điểm của các nhóm hoặc của cá nhân HS để nhận xét những ưu điểm, hạn chế để HS rút kinh nghiệm và cố gắng hơn ở các năm học sau. - Đứng tại chỗ tư thế thoải mái khởi động giọng - Thực hiện -Thực hiện - Nghe nhận xét biết được những mặt yếu mạnh của mình để phát huy những ưu điểm khắc phục những hạn chế ở các năm học sau III.Phần kết thúc: GV bắt nhịp cho HS cả lớp hát ôn lại 5 bài hát vừa ôn mỗi bài một lượt CN 14/3/10 Q BX 30.000 T7 20/3/10 L 40 (16,9) 72.158,4 CN 21/3/10 Q 40.000 (16,9) 72. T6 26/3/2010 L 30.000 (16,9) 562,4 T5 1/4/2010 L 40,000 (16,9) CN 3/04/2010 40,000 (16,9) Q BX 30,000 (16.9) CN 19/04/2010 Q 40.000 (16.9) T7 18/04/2010 Thay ty giam soc sau ben phai 72.982,0 CN 16/05/2010 Thay xăm sau (50.000) TT Bố Hạ) T7 05/06/2010 Thay Bình áp quy (210.000): Lốp sau (150.000): Còi (35.000): Ty giảm sóc sau (bên phải) (65.000) thay ở nhà anh Phương Lim Bình apớ quy bảo hành 6 tháng, nếu hỏng đổi cái khác miễn phí.

File đính kèm:

  • docGiao an am nhac 4 ca nam Theo Chuan Kien thuc Ky nang.doc
Giáo án liên quan