Giáo án lớp 1 - Chiều thứ 5 tuần 17

LUYỆN TOÁN: (t1) ÔN T 1 (TUẦN 20) ÔN DẠNG TOÁN 14 + 3

I.MỤC TIÊU

- Giúp học sinh thực hiện được phép tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

- HS biết cộng nhẩm dạng 14 + 3

- Rèn kĩ năng đặt tính, trình bày bài cho HS.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: BP cho BT4

HV: VBTCC, BC, bứt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 1 - Chiều thứ 5 tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm: Ngày soạn: 10/12/13 Ngày giảng: 12/12/13 LUYỆN TOÁN: (t1) ÔN T 1 (TUẦN 20) ÔN DẠNG TOÁN 14 + 3 I.MỤC TIÊU - Giúp học sinh thực hiện được phép tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 - HS biết cộng nhẩm dạng 14 + 3 - Rèn kĩ năng đặt tính, trình bày bài cho HS. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: BP cho BT4 HV: VBTCC, BC, bứt III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ và TG Người thực hiện HĐ của GV HĐ của HS 1. Ổn định 1’ 2. KTBC 4’ 3. Bài mới 1’ HĐ1: 21’ Thực hành HĐ 2: 7’ Trò chơi 4. Củng cố, dặn dò: 2’ - Cho hS hát H: + 14,17,16,18 là số có mấy chữ số? + 19,20,10,12,13 có mấy chục, mấy ĐV? - Nhận xét ghi điểm - GTB: ghi đề + HDHS làm bài tập Bài 1. tính nhẩm - Gọi HS nêu yêu cầu - HDHS cách nhẩm bài 1 - Y/CHS thảo luận nhóm đôi - Gọi HS nêu kết quả - Nhận xét tuyên dương Bài 2. Đặt tính rồi tính - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS nhắc lại cách đặt tính, thực hiện phép tính - Y/CHS làm BC, BL - Nhận xét bổ sung Bài 3. Tính: – gọi HS nêu YC. H: + Bài 12+2+= có mấy dấu phép tính? + Khi thực hiện bài náy ta thực hiện NTN? - Gọi HS nêu cách làm, NX - Y/CHS làm vở, BL - Nhận xét tuyên dương Bài 4: (Nối theo mẫu) + «  Ai nhanh hơn » - Nêu tên trò chơi, HDCC, luật chơi. - Cho HS chơi hai nhóm, 1 nhóm TT, NX - Theo dõi nhận xét bổ sung, TD - Nhận xét tiết học - Về CB bài ( T2/16) - lớp hát - CNTL, NX - CN nêu - Chú ý - Các cặp thảo luận - CN nêu kết quả, nhận xét - nêu YC - CN nhắc lại - lớp làm BC, 1 BL - CN nêu - CNTL, NX - CN nêu - CN làm vở, 1BL, NX - C N nêu YC - Lắng nghe - N1,2 chơi, N3 theo dõi nhận xét, TD. - Nghe Môn: LUỴỆN TOÁN: ( t2) TIẾT 2 ( T 17) CC PHÉP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I.MỤC TIÊU - Giúp học sinh biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10. - Tập biểu thi tình huống trong hình vẽ bằng phép tính trừ - Rèn kĩ năng làm bài, trình bày bài cột dọc trong vở. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh vẽ BT 5, BP HV: VBTCC, BC, bứt III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ và TG Người thực hiện HĐ của GV HĐ của HS 1. Ổn định 1’ 2. KTBC 4’ 3. Bài mới 1’ HĐ1: 22’ Thực hành HĐ2: 5’ Trò chơi 4. Củng cố, dặn dò: 2’ - Cho hS hát - Gọi HS đọc BC, BT trong phạm vi 3....10. - Nhận xét, ghi điểm - GTB: ghi đề + HDHS làm bài tập Bài 1: - Gọi HS đọc đề B1a) DHS làm cột dọc B1b) HDHS nêu cách thực hiện pT và C tính - Y/CHS làm BC, BL. - Theo dõi nhận xét sửa sai. Bài 2. - Gọi HS nêu yêu cầu - Làm mấu, HD làm. - Y/CHS làm vở BT, BL - Nhận xét tuyên dương Bài 3. Số? - Gọi HS nêu yêu cầu - HDHS làm - Y/CHS làm vở BT, BL - Nhận xét bổ sung. - “ Ai nhanh hơn” - Nêu tên trò chơi, HDCC Bài 4. Viết phép tính thích hợp - Gọi HS nêu TT bài toán. - Y/CHS làm vở BT, BL - Thu vở chấm 10 bài nhanh nhất - Nhận xét bổ sung nếu sai. - Nhận xét tiết học - Về làm bài 4vào vở, CB bài ( t 1 /18 ) - lớp hát - CN đọc, NX - CN đọc - Chú ý - Lớp làm BC, 1 BL, NX - CN nêu - Chú ý - Lớp làm vở BT, 1 làm BL, NX - CN nêu - Chú ý - Lớp làm vở, BL - Lớp nêu YC - CN nêu TT - Lớp làm vở BT, BL - lắng nghe LUYỆN TIẾNG VIỆT (t2) ÔN TẬP TIẾT 3 (T13) ang, anh, inh, ênh I/ MỤC TIÊU - Giúp HS đọc được : ang, anh, inh, ênh, bàng, chanh, tính, kênh; từ và câu ứng dụng trong bài. - Biết nối từ với tranh thích hợp, giải được câu đố trong BT 3.. - Biết tìm, điền chữ vào chỗ chấm tạo thành câu có nghĩa. II/ ĐỒ DÙNG DẠYHỌC GV: Viết âm, từ, câu ứng dụng trong bài lên bảng, BP. HS: BC, phấn, bíu chì,.. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ và TG Người thực hiện HĐ của GV HĐ của HS 1Ổn định(1’) 2. KTBC (4’) 3.BM: 28’ HĐ1(15’) HD đọc HĐ2 (7’) HDHS nối HĐ3 (6’) Giải câu đố 4 Củng cố Dặn dò: (2’) - Đọc cho HS viết: con đường, nhà trường - Theo dõi nhận xét tuyên dương - GTB, Ghi đề - Viết bảng ôn lên bảng. - Đọc lại các âm, từ, câu ứng dụng - Gọi HS phát âm vần, tiếng: * ang, anh, inh, ênh * bàng, chanh, tính, kênh - Theo dõi nhận xét tuyên dương - Gọi 1 HS đọc từ ứng dụng. - Giải nghĩ từ - Y/CHS đánh vần đọc trơn - Nhận xét sữa sai - Đọc mẫu câu ứng dụng - Gọi HS đánh vần đọc trơn + Gọi HS đọc các tiếng trong bài 2. - HDHS nối tiếng tạo thành từ có nghĩa. VD: từ buôn làng nối với tranh buôn làng. - Theo dõi nhận xét sửa sai + Gọi HS tập đọc câu đố. - Gọi HS giải câu đố - Nhận xét tuyên dương - Nhận xét tiết học - về đọc bài chuẩn bị bài sau (tiết 4/13) - Hát - lớp viết BC - CN đọc - lớp QS - Nghe - CN, N, lớp đọc - 1 em đọc - nghe - CN, N, lớp - Nghe - CN, N, lớp - Cn đọc - Chú ý - lớp làm vở, 1 em làm BL. - Nghe - CN đọc câu đố - CN giải: a) đôi giép b) quả bóng - Nghe - nghe ĐẠO ĐỨC (T3) TRẬT TỰ TRONG GIỜ HỌC (t2) I.MỤC TIÊU - HS nêu được các biểu hiện của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. - Nêu được lợi ích của giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. - Thực hiện giữ trật tự khi nghe giảng, khi ra vào lớp. III.ĐỒ DÙNG DẠY HOC: IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HĐ và TG Người thực hiện Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1Ổn định:1’ 2.BC: 4’ 3.Bài mới: HĐ1: 9’ Quan sát tranh BT3 HĐ2: 9’ Làm BT4 HĐ3: 9’ Làm BT5. 4. củng cố - dặn dò: 3’ 1. Kiểm tra: 5’ H:+ Giữ trật tự khi vào lớp em phải làm gì? + Giữ trật.tự khi ra, vào lớp là em đã làm thể nào? - GTB: - ghi đề: Giữ tr.tự trong trường học + Thảo luận nhóm đôi. - Nêu câu hỏi. + Các bạn trong tranh ngồi học n.t.nào? - Gọi đại diện nêu kết quả - Theo dõi nhận xét bổ sung K.luận: HS cần tr.tự khi nghe giảng, không đùa nghịch, nói chuyện riêng, giơ tay xin phép khi muốn phát biểu Hoạt động 2: + H.dẫn HS tô màu tranh bài tập 4 - Y/CHS tô màu vào trang BT4. - Theo dõi bổ sung H: + Vì sao em lại tô màu vào ( quần áo) các bạn đó? + Chúng ta có nên học tập các bạn đó không? Vì sao? K.luận: Chúng ta nên học tập các bạn giữ tr.tự trong giờ học - H.dẫn để Hs tự l.hệ: Ở lớp ch.ta, những em nào trong giờ học thường mất tr.tự? - N.xét t.dương + H.dẫn HS q.sát tranh bài tập 5 và trả lời câu hỏi. + Em có nh.xét gì về việc làm của hai bạn nam ngồi bàn dưới? + Việc làm của hai bạn đó đúng hay sai? Vì sao? + Mất tr.tự trong lớp sẽ có hại gì? K.luận: Hai bạn đã giằng nhau quyển truyện, gây mất tr.tự trong giờ học - Bản thân không nghe được bài giảng, không hiểu bài - Làm mất thời gian của cô giáo - Làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh - Để thể hiện được việc giữ tr.tự khi ra, vào lớp, khi ngồi học. - Cho HS đọc hai câu thơ sau: Trò ngoan vào lớp nhẹ nhàng Trật tự nghe giảng em càng ngoan hơn - Nhắc lại nội dung bài đã học - Về nhà học bài th.hiện tốt việc giữ tr.tự trong trường học. Bài sau: Lễ phép, vâng lời thầy cô giáo - lớp hát - CN trả lời, NX - CN đọc đề - Các cặp thảo luận - Các nhóm đ.diện lên tr. bày. - Đôi khác bổ xung - Lắng nghe - Chú ý - Cả lớp tô vào vở BTĐĐ - CNTL, NXBS - Lắng nghe - Q.sát, suy nghĩ và trả lời - Lớp quan sát tranh - CN xung phong trả lời, lớp nhận xét bổ sung - Lắng nghe - CN đọc nhiều lần 2 câu thơ - lắng nghe ghi nhớ

File đính kèm:

  • docThứ năm.doc
Giáo án liên quan