Giáo án Khoa học: Một số cách bảo quản thức ăn

KHOA HỌC:

 MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN

I. MỤC TIÊU:

- Kể tên một số cách bảo quản thức ăn: Làm khô, ướp lạnh, ướp mặn, đóng hộp,.

- Thực hiện một số biện pháp bảo quản thức ăn ở nhà.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học: Một số cách bảo quản thức ăn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HOẽC: MOÄT SOÁ CAÙCH BAÛO QUAÛN THệÙC AấN I. MUẽC TIEÂU: - Keồ teõn moọt soỏ caựch baỷo quaỷn thửực aờn: Laứm khoõ, ửụựp laùnh, ửụựp maởn, ủoựng hoọp,... - Thửùc hieọn moọt soỏ bieọn phaựp baỷo quaỷn thửực aờn ụỷ nhaứ. II. Đồ dùng dạy học:- Hình 24, 25 sgk - Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy học: A. Bài cũ: B. Dạy học bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Tìm hiểu bài: * HĐ1: Các cách bảo quản thức ăn. - HS thảo luận N4. Yc các nhóm quan sát các hình 24, 25 sgk, chỉ và nói rõ những cách bảo quản thức ăn trong từng hình và ghi kq theo mẫu. - Gọi các nhóm trình bày, lớp n/x - GV nhận xét và kết luận: * HĐ2: Tìm hiểu cơ sở KH của các cách bảo quản thức ăn. GV: Các loại thức ăn tươi có nhiều nước và các chất dinh dưỡng, đó là môi trường thích hợp cho vi sinh vật pt, vì vậy chúng dễ bị ôi thiu - Yc Hs thảo luận cặp đôi: (?) Nguyên tắc chung của việc bảo quản thức ăn là gì? * HS làm vở BT, nêu kq,lớp n/x - GV nhận xét, chốt lời giải đúng. * HĐ3: Một số cách bảo quản thức ăn ở nhà. - GV phát phiếu cho Hs, Hs điền vào phiếu( GV chuẩn bị sẵn) - Gọi một số Hs trình bày, lớp n/x * HĐ kết thúc: Về nhà ôn bài, áp dụng bài học vào thực tế. - HS lắng nghe Các nhóm thảo luận theo Yc Hình Cách bảo quản 1 . 2 . 3 . - Đại diện các nhóm nêu, n/x - HS lắng nghe - HS thảo luận, nêu kết quả - HS làm bài, nêu kq - HS làm bải cá nhân - HS lần lượt nêu kq, n/x - HS thực hiện theo Yc

File đính kèm:

  • docBao quan thuc an.doc
Giáo án liên quan