Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 tuần 9: Phát động thi đua “tuần học tốt, ngày học tốt”

Tuần 9 : PHáT Động thi đua

 “ TUầN HọC TốT, NGàY HọC TốT”

 I/ Yêu cầu giáo dục .

- Giúp học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa và nắm vững nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua của tháng học tốt, tuần học tốt.

- Tự giác và quyết tâm học tốt để đền đáp công ơn của các thầy, cô giáo.

 II/ Chuẩn bị .

- Bản chương trình về học tập của lớp.

- Bản đăng ký thi đua của tổ, cá nhân.

- Một số tiết mục văn nghệ.

 III/ Tiến trình lên lớp.

 1, Tổ chức lớp.

 2, Giờ hoạt động .

- Hát tập thể bài “ Khi tóc thầy bạc”

- Em lên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu., chương trìng hoạt động, người điều khiển và thư ký.

- Lớp trưởng lên trình bày chương trình hoạt động của lớp để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam.

- Nêu lại chỉ tiêu, biện pháp cho cả lớp thảo luận để nhất trí (Nếu không nhất trí thì điều chỉnh lại chỉ tiêu nào, biện pháp nào? )

 

doc1 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 tuần 9: Phát động thi đua “tuần học tốt, ngày học tốt”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2008 TuÇn 9 : PH¸T §éng thi ®ua “ TUÇN HäC TèT, NGµY HäC TèT” I/ Yêu cầu giáo dục . - Giúp học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa và nắm vững nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua của tháng học tốt, tuần học tốt. - Tự giác và quyết tâm học tốt để đền đáp công ơn của các thầy, cô giáo. II/ Chuẩn bị . - Bản chương trình về học tập của lớp. - Bản đăng ký thi đua của tổ, cá nhân. - Một số tiết mục văn nghệ. III/ Tiến trình lên lớp. 1, Tổ chức lớp. 2, Giờ hoạt động . - Hát tập thể bài “ Khi tóc thầy bạc” - Em lên tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu., chương trìng hoạt động, người điều khiển và thư ký. - Lớp trưởng lên trình bày chương trình hoạt động của lớp để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam. - Nêu lại chỉ tiêu, biện pháp cho cả lớp thảo luận để nhất trí (Nếu không nhất trí thì điều chỉnh lại chỉ tiêu nào, biện pháp nào? ) - Lớp trưởng phát động thi đua, đề nghị các cá nhân và các tổ trưởng hưởng ứng mhiệt liệt . - Một số cá nhân lên đọc bản đăng ký của mình. - Từng tổ trưởng lên đọc bản đăng ký thi đua của tổ. * Văn nghệ: Giới thiệu một số tiết mục biểu diễn trước lớp. IV/ Rút kinh nghiệm.

File đính kèm:

  • docTuần 9.doc