Giáo án Hát nhạc khối 1 tuần 4 - Ôn bài hát Mời bạn vui múa ca &Trò chơi âm nhạc theo bài đồng dao

Tên bài : - Ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca.

- Trò chơi âm nhạc : theo bài đồng dao.

I. MỤC TIÊU:

 - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca.

 - Biết vỗ đệm theo nhịp, phách

 - Đọc đúng tiết tấu và chơi được trò chơi âm nhạc.

II. CHUẨN BỊ:

 - Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, tranh ảnh

 - Học sinh: SGK + vở ghi chép

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

 1.Ổn định tổ chức: ( 1¬¬ phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong.

 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) :

- Gọi vài học sinh lên hát bài : Quê hương tươi đẹp -> đánh giá.

 3. Bài mới : ( 25 phút)

Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng -> HS nhắc lại.

* Các hoạt động chính :

A) Hoạt động 1 : (17 phút)

 Nội dung : Học bài hát : Mời bạn vui múa ca ( Phạm Tuyên).

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hát nhạc khối 1 tuần 4 - Ôn bài hát Mời bạn vui múa ca &Trò chơi âm nhạc theo bài đồng dao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4.Tiết 4. Ngày soạn : 11/9/2009 Ngày dạy : 14/9/2009 Tên bài : - Ôn bài hát : Mời bạn vui múa ca. - Trò chơi âm nhạc : theo bài đồng dao. I. MỤC TIÊU: - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca. - Biết vỗ đệm theo nhịp, phách… - Đọc đúng tiết tấu và chơi được trò chơi âm nhạc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc, tranh ảnh… - Học sinh: SGK + vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1.Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) : - Gọi vài học sinh lên hát bài : Quê hương tươi đẹp -> đánh giá. 3. Bài mới : ( 25 phút) Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng -> HS nhắc lại. * Các hoạt động chính : A) Hoạt động 1 : (17 phút) Nội dung : Học bài hát : Mời bạn vui múa ca ( Phạm Tuyên). Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Nhắc lại sơ lược nội dung, tác giả… của bài hát. - Đệm đàn + hát mẫu bài hát 2 lần. - Hướng dẫn học sinh luyện thanh. - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo nhịp. - Nhận xét, sửa sai ( nếu có). - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo phách. - Nhận xét, sửa sai ( nếu có). - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca. * Nhận xét, sửa sai ( nếu có) sau mỗi lần học sinh hát. - Chia dãy, tổ, nhóm… và lần lượt bắt giọng cho học sinh hát và vỗ nhịp - Nhận xét, sửa sai ( nếu có) - Gọi vài học sinh lên hát. - Nhận xét, sửa sai ( nếu có) - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Thực hiện. - Lắng nghe. B) Hoạt động 2 ( 10’) : Nội dung : Trò chơi âm nhạc : Theo bài đồng dao. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Đọc câu : “ Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về, cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn” theo tiết tấu. - Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Chia dãy, tổ, nhóm và lần lượt hướng dẫn cho học sinh đọc bài theo tiết tấu. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi âm nhạc ( Đua ngựa – vừa đọc tiết tấu vừa chơi trò chơi) - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Tiếp tục hướng dẫn học sinh chơi trò chơi. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Đọc tiết tấu theo hướng dẫn. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có). - Tham gia chơi trò chơi. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. 4) Củng cố – dặn dò (4’) : - Giáo viên bắt giọng cho học sinh hát lại bài “Mời bạn vui múa ca ”. - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, xem bài mới. 5) Nhận xét – đánh giá ( 1’) - Nhận xét, đánh giá cụ thể tiết học.

File đính kèm:

  • docTuan 4 ( On bai hat MOI BAN VUI MUA CA + tcan ).doc
Giáo án liên quan