Giáo án Hát nhạc khối 1 tuần 12 - Ôn bài hát Đàn gà con

Tên bài : Ôn bài hát : Đàn gà con.

 Nhạc: Phi-lip-pen-co.

 Lời: Việt Anh

I. MỤC TIÊU:

• Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

• Học sinh biết hát và vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca và vận động phụ họa đơn giản.

II. CHUẨN BỊ:

• Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc

• Học sinh: SGK + vở ghi chép

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức: ( 1¬¬ phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong.

2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) :

 - Gọi vài học sinh lên hát bài : Đàn gà con -> đánh giá.

 3. Bài mới : ( 25 phút)

Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại.

* Các hoạt động chính :

A) Hoạt động 1 : (15 phút)

 Nội dung : Ôn bài hát : “Đàn gà con” ( Phi-lip-pen-co – Việt Anh ).

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hát nhạc khối 1 tuần 12 - Ôn bài hát Đàn gà con, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12.Tiết 12. Ngày soạn : 07/11/2009 Ngày dạy : 10/11/2009 Tên bài : Ôn bài hát : Đàn gà con. Nhạc: Phi-lip-pen-co. Lời: Việt Anh I. MỤC TIÊU: Học sinh hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. Học sinh biết hát và vỗ tay theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca và vận động phụ họa đơn giản. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Nhạc cụ – băng nhạc Học sinh: SGK + vở ghi chép III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định tổ chức: ( 1 phút ) Điểm danh + kiểm tra tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ: ( 4 phút ) : - Gọi vài học sinh lên hát bài : Đàn gà con -> đánh giá. 3. Bài mới : ( 25 phút) Giáo viên giới thiệu bài và ghi đề lên bảng HS nhắc lại. * Các hoạt động chính : A) Hoạt động 1 : (15 phút) Nội dung : Ôn bài hát : “Đàn gà con” ( Phi-lip-pen-co – Việt Anh ). Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Nhắc lại sơ lược nội dung, tác giả… của bài hát. - Đệm đàn + hát mẫu bài hát 2 lần. - Hướng dẫn học sinh luyện thanh. - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo nhịp. - Nhận xét, sửa sai ( nếu có). - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo phách. - Nhận xét, sửa sai ( nếu có). - Bắt giọng cho học sinh hát và vỗ tay theo tiết tấu lời ca. * Nhận xét, sửa sai ( nếu có) sau mỗi lần học sinh hát. - Chia dãy, tổ, nhóm… và lần lượt bắt giọng cho học sinh hát và vỗ nhịp - Nhận xét, sửa sai ( nếu có) - Gọi vài học sinh lên hát. - Nhận xét, sửa sai ( nếu có) - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Thực hiện. - Lắng nghe. B) Hoạt động 2 ( 10’) : Nội dung : Hát và vận động phụ họa đơn giản. Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh - Cho học sinh đứng tại chỗ, hát mẫu và vận động mẫu. - Hướng dẫn học sinh hát và vận động tại chỗ. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Chia dãy, tổ, nhóm… và lần lượt bắt giọng cho học sinh hát kết hợp vận động phụ họa tại chỗ. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Gọi vài học sinh lên hát và vận động phụ họa, các học sinh khác vỗ đệm theo nhịp. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Tiếp tục chia lớp theo các hình thức như đơn ca, song ca, tốp ca… và tiến hành cho học sinh hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - Nhận xét và sửa sai ( nếu có ). - Theo dõi. - Theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Hát theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Hát và vận động phụ họa theo hướng dẫn. - Lắng nghe. - Hát theo hướng dẫn. - Lắng nghe. 4) Củng cố – dặn dò (4’) : - Giáo viên bắt giọng cho học sinh hát lại bài “Đàn gà con”. - Dặn dò học sinh về nhà học bài cũ, xem bài mới. 5) Nhận xét – đánh giá ( 1’) - Nhận xét, đánh giá cụ thể tiết học.

File đính kèm:

  • docTuan 12 (on bai hat DAN GA CON ).doc
Giáo án liên quan