Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 23: Lợi dụng địa hình địa vật

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Về kiến thức:

 - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc và tư thế động tác lợi dụng các loại địa hình, địa vật, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động thực tiễn và chiến đấu.

2. Về kỹ năng:

- Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.

 - Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.

 3. Về thái độ: - Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập.

II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP:

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 23: Lợi dụng địa hình địa vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 23 LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH ĐỊA VẬT ( phần I lý thuyết ) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: - Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc và tư thế động tác lợi dụng các loại địa hình, địa vật, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động thực tiễn và chiến đấu. 2. Về kỹ năng: - Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật. - Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể. 3. Về thái độ: - Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập. II. TIẾN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: - Nêu trường hợp vận dụng và thực hiện các động tác đi khom, chạy khom, bò cao, lê, trườn, vọt tiến? ( mỗi động tác gọi 1 học sinh ). 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT: 1. Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ a. Địa hình, địa vật che khuất - Là những địa hình, địa vật có thể che được hành động, nhưng không chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh (bom, pháo, cối, lựu...) của địch xuyên qua. Ví dụ: bụi cây, bụi cỏ rậm rạp, cánh cửa... b. Địa hình, địa vật che đỡ - Là những địa hình, địa vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh (bom, pháo, cối, lựu...) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa hình, địa vật che khuất. Ví dụ: Mô đất, gốc cây, bờ ruộng, vật kiến trúc kiên cố... c. Địa hình trống trải Là những nơi không có vật che khuất hoặc che đỡ. Ví dụ: bãi bằng phẳng, đồi trọc, mặt đường... 2. Ý nghĩa, yêu cầu a. Ý nghĩa Lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của ta, dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình. b. Yêu cầu - Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta - Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta - Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn. - Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc địa vật lợi dụng. - Tránh lợi dụng địa vật đột xuất. 3. Những điểm chú ý khi lợi dụng: Khi lợi dụng một vật cụ thể phải căn cứ vào nhiệm vụ, ý định hành động của mình; tình hình địch; thời tiết; ánh sáng; hình dáng; tính chất; màu sắc của vật lợi dụng để xác định cách lợi dụng cho phù hợp. Trước khi lợi dụng phải xác định rõ: - Lợi dụng để làm gì? ( quan sát, vận động, ẩn nấp, bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản). - Vị trí lợi dụng ở đâu? ( phía sau, bên phải, bên trái, hay phía trước, cách xa hay gần vật lợi dụng). - Vận dụng tư thế, động tác nào? ( đứng, quỳ, nằm, đi, chạy hay bò). Hành động khi lợi dụng: nhẹ nhàng thận trọng hay nhanh, mạnh 30 P Ñoäi hình 4 haøng ngang o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ( GV ) - ? HS có mấy loại địa hình địa vật? - Nêu tên loại hình đó? - Như thế nào là địa hình che khuất? - Như thế nào là địa hình che đỡ? * Có 3 loại. *Địa hình che khuất, che đỡ và trống trải. * HS nêu sau đó giáo viên cho ghi vào tập. * HS nêu sau đó giáo viên cho ghi vào tập. - Lợi dụng địa hình, địa vật để làm gi? - Để thực hiện tốt điều đó yêu cầu chúng ta phải như thế nào? - HS bảo vệ ta để tiêu diệt địch. - Học sinh đóng góp - Khi lợi dụng chúng ta cần chú ý đến những điểm gì? III/ Keát thuùc Cuûng coá : - Lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của ta, dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình. - Khi lợi dụng một vật cụ thể phải căn cứ vào nhiệm vụ, ý định hành động của mình; tình hình địch; thời tiết; ánh sáng; hình dáng; tính chất; màu sắc của vật lợi dụng để xác định cách lợi dụng cho phù hợp. - Câu hỏi ôn tập: + Thế nào là địa hình che khuất, che đỡ? Cho ví dụ. + Khi lợi dụng địa hình, địa vật cần phải chú ý gì? Tại sao? - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 23.doc