Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 35 (Chuẩn kiến thức)

I. mục tiêu

1. Kiến thức

 Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thống nhất ý chí, hành động. Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

 2. Kỹ năng

 Thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

3. ý thức

 Xây dựng ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật của học sinh, với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ từng người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong nếp sống kỷ luật kỷ cương của công dân.

 

doc82 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 35 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia Hoạt động của hs Hoạt động của giáo viên - Học sinh chú ý trả lời câu hỏi bài cũ. - Học sinh khác nghiên cứu trả lời bổ sung ý kiến của bạn. - Nhận xét ý kiến của bạn. - Nghe, ghi chép kết luận của giáo viên. Nghe quan sát ghi chép nội dụng trọng tâm - Nghe, ghi chép - Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra. * Kiểm tra bài cũ: - Nêu đặc điểm, yờu cầu cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA 1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia a. An ninh quốc gia: - Là sự ổn định, phỏt triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xõm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lónh thổ của Tổ quốc. - Bao gồm an ninh trờn cỏc lĩnh vực: Chớnh trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoỏ, xó hội, quốc phũng, đối ngoại... b. Bảo vệ an ninh quốc gia: Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại cỏc hoạt động xõm phạm an ninh quốc gia: - Hoạt động xõm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xõm phạm. - Mục tiờu về an ninh quốc gia là: những đối tượng, địa điểm, cụng trỡnh, cơ sở theo quy định của phỏp luật. - Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ, trỏch nhiệm của mọi cụng dõn. 2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lónh thổ. - Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn húa, khối đại đoàn kết dõn tộc. - Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phũng, đối ngoại và cỏc lợi ớch khỏc. - Bảo vệ bớ mật Nhà nước. - Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ cỏc hoạt động xõm phạm. Hoạt động 2 Củng cố nội dung học - Nghe ghi chép - Chú ý những nội dung giáo viên yêu cầu. - Củng cố nội dung tiết học - Ra nội dung về nhà ôn tập - Đọc trước sách giáo khoa nội dung tiếp theo - Nhận xét tiết học Ngày Tháng Năm 2008 Tuần 33 Tiết 33 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Hoạt động 2 3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia Hoạt động của hs Hoạt động của giáo viên - Học sinh chú ý trả lời câu hỏi bài cũ. - Học sinh khác nghiên cứu trả lời bổ sung ý kiến của bạn. - Nhận xét ý kiến của bạn. - Nghe, ghi chép kết luận của giáo viên. - Nghe quan sát ghi chép nội dụng trọng tâm - Nghe, ghi chép - Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra. - Nghe quan sát ghi chép nội dụng trọng tâm - Nghe, ghi chép * Kiểm tra bài cũ: - An ninh quốc gia là gì? - Vì sao phải bảo vệ an ninh quốc gia? 3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia a. Bảo vệ an ninh chớnh trị nội bộ Là nội dung trọng yếu hàng đầu, thường xuyờn, cấp bỏch. - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, Đảng. - Giữ gỡn sự trong sạch của tổ chức đảng, Nhà nước. - Bảo vệ cỏc cơ quan và những người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài. - Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi õm mưu và hành động chống phỏ. b. Bảo vệ an ninh kinh tế - Bảo vệ sự ổn định, phỏt triển của nền kinh tế thị trường. - Bảo vệ đội ngũ cỏn bộ quản lý kinh tế, cỏc nhà khoa học, nhà kinh doanh. c. Bảo vệ an ninh văn hoỏ, tư tưởng - Bảo vệ sự ổn định và phỏt triển bền vững của văn hoỏ, tư tưởng. - Bảo vệ sự đỳng đắn, vai trũ chủ đạo của chủ nghĩa Mỏc – Lờnin, tư tưởng Hồ Chớ Minh. - Bảo vệ những giỏ trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoỏ dõn tộc. - Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm cụng tỏc văn hoỏ, văn nghệ. d. Bảo vệ an ninh dõn tộc - Bảo vệ quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc. - Ngăn ngừa, phỏt hiện, đấu tranh với cỏc hoạt động lợi dụng vấn đề dõn tộc. e. Bảo vệ an ninh tụn giỏo - Đảm bảo chớnh sỏch tự do tớn ngưỡng. - Đấu tranh với cỏc đối tượng, cỏc thế lực lợi dụng vấn đề tụn giỏo. - Thực hiện đoàn kết, bỡnh đẳng, giỳp đỡ nhau cựng phỏt triển. g. Bảo vệ an ninh biờn giới - Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biờn giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trờn biển. - Chống cỏc hành vi xõm phạm chủ quyền biờn giới. h. Bảo vệ an ninh thụng tin - Bảo đảm an toàn, nhanh chúng, chớnh xỏc và bớ mật. - Chống lộ, lọt những thụng tin bớ mật của Nhà nước. - Ngăn chặn cỏc hoạt động khai thỏc, dũ tỡm để đỏnh cắp thụng tin trờn mạng. Hoạt động 2 Củng cố nội dung học - Nghe ghi chép - Chú ý những nội dung giáo viên yêu cầu. - Củng cố nội dung tiết học - Ra nội dung về nhà ôn tập - Đọc trước sách giáo khoa nội dung tiếp theo - Nhận xét tiết học Ngày Tháng Năm 2008 Tuần 34 Tiết 34 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Hoạt động 3 II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Hoạt động của hs Hoạt động của giáo viên - Học sinh chú ý trả lời câu hỏi bài cũ. - Học sinh khác nghiên cứu trả lời bổ sung ý kiến của bạn. - Nhận xét ý kiến của bạn. - Nghe, ghi chép kết luận của giáo viên. - Nghe quan sát ghi chép nội dụng trọng tâm - Nghe, ghi chép - Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra. - Nghe quan sát ghi chép nội dụng trọng tâm - Nghe, ghi chép - Kiểm tra bài cũ * Nêu nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 1. Nõng cao nhận thức, trỏch nhiệm - Nhận thức được tớnh chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đú, xỏc định trỏch nhiệm là một lực lượng tuyờn truyền tớch cực cho nhiệm vụ này. - Tớch cực học tập nõng cao kiến thức về Hiến phỏp, phỏp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. - Luụn nõng cao cảnh giỏc, chủ động phũng ngừa, tớch cực tham gia phong trào toàn dõn bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia - Luụn tu dưỡng, rốn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giỏc chấp hành phỏp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến phỏp, phỏp luật. - Thực hiện tốt phương chõm: Học sinh với 3 khụng. - Khụng tự phỏt lập hội, cõu lạc bộ, ra bỏo, bản tin, tạp chớ và cỏc hỡnh thức khỏc trỏi quy định của phỏp luật. Cảnh giỏc, phũng ngừa những õm mưu, thủ đoạn phỏ hoại. - Đoàn kết, tương trợ giỳp đỡ lẫn nhau trong học tập, rốn luyện. - Tớch cực tham gia tuyờn truyền, hướng dẫn, cựng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nờu cao cảnh giỏc, chủ động, tớch cực tham gia đấu tranh phũng, chống tội phạm gúp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc - Luụn nờu cao cảnh giỏc, phỏt hiện và bỏo cỏo kịp thời, đầy đủ, chớnh xỏc những thụng tin sai trỏi. - Chủ động đề phũng, khụng để bị kẻ xấu kớch động, lụi kộo. Tớch cực, tự giỏc tham gia giải quyết cỏc nhiệm vụ theo yờu cầu. - Động viờn giỳp đỡ những người đó lầm lỡ, sa ngó để giỳp họ mau chúng tiến bộ. Kiờn quyết khụng được bao che khuyết điểm. III. KẾT LUẬN BÀI IV. CÂU HỎI ễN TẬP 1. Trỡnh bày nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia? 2. Nờu những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia? 3. Trỏch nhiệm của học sinh với nhiệm vụ vảo vệ an ninh quốc gia? Ngày Tháng Năm 2008 Tuần 35 Tiết 35 Kiểm tra học kỳ 2 A. Mục tiêu : Nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh nhận xét rút kinh nghiệm cho môn học sau đạt kết quả cao hơn. I. Phương pháp kiểm tra: - Kiểm tra viết 45 phút II. Nội dung kiểm tra Câu 1: Trình bày sự hình thành và phát triển của công tác phòng không nhân dân Câu 2 Nêu những vấn đề chung về an ninh quốc gia Câu 3: Trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ an ninh quốc gia B. Hướng dẫn trả lời Câu 1 - Là tổng hợp cỏc biện phỏp và hoạt động của quần chỳng nhõn dõn. - Nhằm đối phú với cỏc cuộc tiến cụng hoả lực bằng đường khụng của địch. - Được tổ chức chuẩn bị chu đỏo, luyện tập diễn tập thuần thục trong thời bỡnh, sẵn sàng chuẩn bị đối phú với chiến tranh cú thể bất ngờ xảy ra. - Coi cỏc hoạt động sơ tỏn, phũng trỏnh khắc phục hậu quả là chớnh. - Đồng thời phỏt động toàn dõn bắn mỏy bay địch, bắt giặc lỏi. - Nhằm mục đớch bảo đảm an toàn cho nhõn dõn, bảo đảm lực lượng chiến đấu, bảo vệ cỏc mục tiờu quan trọng, giảm thiệt hại, giữ vững sản xuất đời sống, an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội. - Nhận rừ õm mưu của địch, ta đó tổ chức vận dụng kết hợp cả 2 hỡnh thức: + Chủ động sơ tỏn, phũng trỏnh. + Kiờn quyết đỏnh trả tiờu diệt địch. - Hai hỡnh thức đú quan hệ chặt chẽ thể hiện tớnh chủ động tớch cực nhằm đỏnh thắng chiến tranh phỏ hoại của khụng quõn Mỹ. - Ngày 20/5/1963 Bộ Chớnh trị ra chỉ thị đầu tiờn về cụng tỏc phũng khụng. - Ngày 25/7/1963 Chớnh phủ ra Nghị định số 112/CP về việc tổ chức cụng tỏc phũng khụng. - Thỏng 01/1964 Bộ Tổng tham mưu QĐND tổ chức hội nghị phũng khụng miền Bắc lần thứ nhất. - Ngày 23/12/1964 Chớnh phủ thành lập Uỷ ban phũng khụng nhõn dõn Trung ương. * Yờu cầu, nhiệm vụ cụng tỏc Phũng khụng nhõn dõn trong thời kỳ mới - Chiến tranh nhõn dõn bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra) sẽ là cuộc chiến tranh xảy ra với vũ khớ cụng nghệ cao. - Mức độ khốc liệt, tàn phỏ lớn. - Chuyển tiếp từ thời bỡnh sang thời chiến nhanh. - Cụng tỏc phũng khụng là một nội dung quan trọng trong xõy dựng nền quốc phũng, là một bộ phận của thế trận chiến tranh nhõn dõn trờn mặt trận đất đối khụng, nhằm thực hiện phũng trỏnh, đỏnh trả. Câu 2: - Là sự ổn định, phỏt triển của chế độ và Nhà nước; sự bất khả xõm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lónh thổ của Tổ quốc. - Bao gồm an ninh trờn cỏc lĩnh vực: Chớnh trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoỏ, xó hội, quốc phũng, đối ngoại... Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại cỏc hoạt động xõm phạm an ninh quốc gia: - Hoạt động xõm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xõm phạm. - Mục tiờu về an ninh quốc gia là: những đối tượng, địa điểm, cụng trỡnh, cơ sở theo quy định của phỏp luật. - Bảo vệ an ninh quốc gia là nghĩa vụ, trỏch nhiệm của mọi cụng dõn. - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lónh thổ. - Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn húa, khối đại đoàn kết dõn tộc. - Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phũng, đối ngoại và cỏc lợi ớch khỏc. - Bảo vệ bớ mật Nhà nước. - Phũng ngừa, phỏt hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ cỏc hoạt động xõm phạm Câu 3: - Nõng cao nhận thức, trỏch nhiệm - Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia - Nờu cao cảnh giỏc, chủ động, tớch cực tham gia đấu tranh phũng, chống tội phạm gúp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc

File đính kèm:

  • docgiao an GDQPAN nhieu 3(1).doc
Giáo án liên quan