Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 25 đến Tiết 28 - Bản đẹp 3 cột

I. MỤC TIÊU:

- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao kiểu nằm nghiêng chuẩn bị tốt cho kiểm tra.

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần đoàn kết tập thể, đảm bảo an toàn trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƠNG TIỆN:

1. Địa điểm: Sân tập sạch đảm bảo an toàn.

2. Phơng tiện: Bộ cột xà NC, đệm mút

III. NỘI DUNG - PHƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc10 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 25 đến Tiết 28 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng: B1: B8: Tiết 25: - nhảy cao: Hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng ( chuẩn bị kiểm tra) I. Mục tiêu: - Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật Nhảy cao kiểu nằm nghiêng chuẩn bị tốt cho kiểm tra. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần đoàn kết tập thể, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Địa điểm - Phơng tiện: 1. Địa điểm: Sân tập sạch đảm bảo an toàn. 2. Phơng tiện: Bộ cột xà NC, đệm mút III. Nội dung - Phơng pháp lên lớp: Nội dung Định lợng Phơng pháp Phần I: Chuẩn bị 1. Nhận lớp: - ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số: B1: B8: - Giáo viên phổ biến mục tiêu, nội dung, yêu cầu bài học. 2. Khởi động: * KĐ chung: - Chạy thờng một vòng sân bóng đá: - Tập bài TD tay không 6 động tác: - Xoay các khớp: - Gập với tay. - ép dây chằng (Dọc, ngang) * KĐ chuyên môn: - Nhảy cao: Chạy 3 bớc giậm nhảy đá lăng. Phần II: Cơ bản 1. Nhảy cao. * Ôn: Hoàn chỉnh kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng qua xà. * Củng cố Phần III: Kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét - Dặn dò. 10’ 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2L 30’ 5’ Lớp trởng tập trung nhanh gọn, điểm số báo cáo chính xác, trung thực. ĐHNL: X 3 - 5 (m) ======== ======== ======== ======== GV dùng khẩu lệnh và nhịp đếm, để triển khai và điều khiển KĐ. ĐHKĐ X = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -> GV nêu bài tập và yêu cầu khi tập. -> GV nhắc lại các khâu cơ bản của kỹ thuật các giai đoạn. -> HS tập nhảy hoàn thiện KT có nâng dần mức xà. -> GV quan sát uốn nắn KT cho HS. ĐHTL: x x x x x x x x x x xxxxxxx -> Gọi HS lên thực hiện GV nhận xét. -> HS tập bài TD điều hoà 4x8N -> ý thức học tập của HS. -> Giờ sau kiểm tra 1 tiết, yêu cầu lớp chuẩn bị dụng cụ sân bãi. ĐHXL: X 3 – 5 (m) ======== ======== ======== ======== Ngày giảng : B1 B8 Tiết 26 : kiểm tra nhảy cao nằm nghiêng I. Mục tiêu : - Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện, khả năng tiếp thu và thực hiện động tác của HS làm cơ sở cho việc xếp loại bộ môn. - Rèn luyện ý thức tự giác tinh thần đoàn kết kỷ luật. II. Địa điểm – Phương tiện : 1. Địa điểm: Sân tập sạch đảm bảo an toàn. 2. Phương tiện: Bộ cột, xà NC, đệm. III. Nội dung – Phương pháp : Nội dung Định lượng Phương pháp Phần I. Chuẩn bị. 1. Nhận lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số : B1 B8 - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động : - Chạy thường 1 vòng sân. - Tập bài TD tay không ( 6ĐT ) - Xoay các khớp - Gập với tay - ép dây chằng - Bước nhỏ – Nâng cao đùi - Đá lăng sau. Phần II : Cơ bản. - Kiểm tra KT NC nằm nghiêng Biểu điểm : - Điểm 9 – 10 : Thực hiện đúng KT ba giai đoạn chạy đà, giậm nhảy, trên không phối hợp nhịp nhàng các giai đoạn. - Điểm 7 – 8 : Thực hiện đúng KT qua xà, các giai đoạn khác có sai sót nhỏ. - Điểm 5 – 6 : Thực hiện cơ bản đúng KT qua xà, các giai đoạn khác có sai xót nhỏ. - Điểm 3 – 4 : Không thực hiện được KT qua xà thành tích quá thấp làm rơi xà. Phần III : Kết thúc - Hồi tĩnh - Củng cố - Nhận xét - Dặn dò 10’ 2x8N 2x8N 2x8N 2x8N 2L - HS tập trung nhanh điểm số báo cáo chính xác trung thực. 3 – 5 (m) ĐHNL : GV ======== ======== ======== ======== - GV dùng KL và nhịp đếm ĐHKĐ : GV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - GV nêu yêu cầu của tiết kiểm tra. - GV gọi tên HS theo danh sách Nam trước Nữ sau - GV chấm điểm ĐHKT : GV - HS tự thả lỏng - GV nhắc lại KT, nhẫn xét khả năng thực hiện của học sinh. - ý thức trong giơ kiểm tra của học sinh. - Tiếp tục học phần TTTC Đẩy tạ. 3 – 5 (m) ĐHXL : GV ======== ======== ======== ======== Ngày giảng: B1 B8 Tiết 27: - TTTC : đẩy tạ - - trò chơi: bóng chuyền 6 - - Chạy bền trên địa hình tự nhiên I. Mục tiêu - Củng cố các giai đoạn KT đẩy tạ lưng hướng ném, PT thể lực, kỹ năng vận động, đặc biệt là sức bền. Nắm và chơi được trò chơi. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần đoàn kết tập thể, vệ sinh an toàn trong quá trình tập luyện. II.địa đIểm – phương tiện. 1.Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn 2.Phương tiện: Tạ Nam, Nữ. GV-HS trang phục tập luyện phù hợp. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức tập luyện Phần I. Chuẩn bị. 1. Nhận lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số : B1 B8 - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động : * KĐ chung: - Chạy thường 1 vòng sân. - Tập bài TD tay không ( 6ĐT ) - Xoay các khớp - Gập với tay - ép dây chằng - Bước nhỏ – Nâng cao đùi - Đá lăng sau. * KĐ chuyên môn: - Hất tạ trước mặt - HS tập trung nhanh điểm số báo cáo chính xác trung thực. 3 – 5 (m) ĐHNL : GV ======== ======== ======== ======== - GV dùng KL và nhịp đếm ĐHKĐ : GV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Phần II- Cơ bản 1. Luyện tập các giai đoạn KT đẩy tạ lưng hướng ném. - Luyện tập phối hợp các giai đoạn (Không tạ). - Luyện tập phối hợp các giai đoạn (Có tạ). 2.Trò chơi: “Bóng chuyền 6” - Mục đích, Tác dụng: - Cách chơi, Luật chơi: - Quy định thắng thua - Thưởng phạt: 3.Chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam chạy 3 vòng Nữ chạy 2 vòng Phần III: Kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét - Dặn dò. 30’ 4 lần 4 lần 12 phút - GV hướng nêu yêu cầu khi tập và hướng dẫn học sinh tập luyện. - HS tập không tạ sau đó đến có tạ. - GV quan sát sửa sai sót kỹ thuật cho học sinh. - GV đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực và bảo đảm an toàn trong khi tập. ĐHTL: X (gv) - GV nêu tên trò chơi, mục đích tác dụng của trò chơi. - GV phổ biến cách chơi , luật chơi và nững quy định khác trong khi chơi. - GV chia đội hình chơi và cho học sinh chơi thử. ĐH chơi: X (gv) X x x X x x * * * * * * - GV nêu những điểm cần chú ý khi chạy bền. Và nêu yêu cầu khi chạy. - HS tập chạy Nam 3 vòng sân, Nữ 2 vòng sân - GV quan sát đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực. -> HS tập bài TD điều hoà 4x8N, dũ chân tay. -> ý thức học tập của HS. ĐHXL: X 3 – 5 (m) ======== ======== ======== ======== Ngày giảng: B1 B8 Tiết 28: - TTTC : đẩy tạ - - trò chơi: Lò cò tiếp sức - - Chạy bền trên địa hình tự nhiên I. Mục tiêu - Củng cố các giai đoạn KT đẩy tạ lưng hướng ném, nâng cao các phẩm chất thể lực, kỹ năng vận động, đặc biệt là sức bền. Nắm và chơi được trò chơI, gây được hứng thú trong khi chơi. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , ý thức tự giác, vệ sinh an toàn trong quá trình tập luyện. II.địa đIểm – phương tiện. 1.Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn 2.Phương tiện: Tạ Nam, Nữ. GV-HS trang phục tập luyện phù hợp. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức tập luyện Phần I. Chuẩn bị. 1. Nhận lớp : - ổn định tổ chức. - Kiểm tra sĩ số : B1 B8 - GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 2. Khởi động : * KĐ chung: - Chạy thường 1 vòng sân. - Tập bài TD tay không ( 6ĐT ) - Xoay các khớp - Gập với tay - ép dây chằng - Bước nhỏ – Nâng cao đùi - Đá lăng sau. *KĐ chuyên môn: Hất tạ trước mặt - HS tập trung nhanh điểm số báo cáo chính xác trung thực. 3 – 5 (m) ĐHNL : GV ======== ======== ======== ======== - GV dùng KL và nhịp đếm ĐHKĐ : GV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Phần II- Cơ bản: 1. Luyện tập các giai đoạn KT đẩy tạ lưng hướng ném. - Luyện tập phối hợp các giai đoạn (Không tạ). - Luyện tập phối hợp các giai đoạn (Có tạ). 2.Trò chơi: “lò cò tiếp sức” - Mục đích, Tác dụng: - Cách chơi, Luật chơi: - Quy định thắng thua - Thưởng phạt: 3.Chạy bền trên địa hình tự nhiên Nam chạy 3 vòng Nữ chạy 2 vòng Phần III: Kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét - Dặn dò. 30’ 4 lần 4 lần 12 phút - GV hướng nêu yêu cầu khi tập và hướng dẫn học sinh tập luyện. - HS tập không tạ sau đó đến có tạ. - GV quan sát sửa sai sót kỹ thuật cho học sinh. - GV đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực và bảo đảm an toàn trong khi tập. ĐHTL: X (gv) - GV nêu tên trò chơi, mục đích tác dụng của trò chơi. - GV phổ biến cách chơi , luật chơi và nững quy định khác trong khi chơi. - GV chia đội hình chơi và cho học sinh chơi thử. ĐH chơi: X (gv) Xxxxxx * Xxxxxx * - GV nêu những điểm cần chú ý khi chạy bền. Và nêu yêu cầu khi chạy. - HS tập chạy Nam 3 vòng sân, Nữ 2 vòng sân - GV quan sát đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực. -> HS tập bài TD điều hoà 4x8N, dũ chân tay. -> ý thức học tập của HS. ĐHXL: X 3 – 5 (m) ======== ======== ======== ========

File đính kèm:

  • docTD11.doc