Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

I. Mục tiêu

 - Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược của tổ tiên.

 - Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

 - Giáo án, tài liệu tham khảo

2. Chuẩn bị của học sinh

 - Kiến thức lịch sử có liên quan

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định tổ chức lớp (2')

 - Sĩ số, trang phục

 - Thông báo yêu cầu tiết học

2. Kiểm tra bài cũ ( kết hợp trong bài)

3. Bài mới (35')

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1: Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 1 - 10 - 2008 Tiết 1 lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam I. Mục tiêu - Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược của tổ tiên. - Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. II. Chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên - Giáo án, tài liệu tham khảo 2. Chuẩn bị của học sinh - Kiến thức lịch sử có liên quan III. Tiến trình bài giảng 1. ổn định tổ chức lớp (2') - Sĩ số, trang phục - Thông báo yêu cầu tiết học 2. Kiểm tra bài cũ ( kết hợp trong bài) 3. Bài mới (35') Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên - Hãy nêu những hiểu biết về thời Hùng Vương? Những cuộc chiến tranh giữ nước tiêu biểu - Truyền thống đánh giặc giữ nước đã sớm hình thành trong lịch sử dân tộc. - Nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên - khởi nghĩa chống quân Tần (214 TCN) - An Dương Vương chống quân Triệu Đà từ 184 - 179 (TCN) sau đó đất nước rơi vào hơn một nghìn năm bắc thuộc 2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (Từ thế kỉ I đến thế kỉ X) - Nêu các cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì này? - Chiến thắng Bạch Đằng (938) Do Ngô Quyền lãnh đạo đã kết thúc hàng nghìn năm Bắc thuộc Hs nêu các cuộc khởi nghĩa - Khởi nghĩa hai bà trưng (năm40), Bà Triệu, Ngô Quyền 3. Các cuộc chiến tranh giữ nước ( từ thế kỉ X đến XIX) - Nêu các cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì này? - Gv nhận xét, bổ xung - Lê Hoàn, Nhà Lý- kháng chiến chống quân Tống - Nhà Trần - chống quân Nguyên Mông - Lê Lợi - chống quân Minh - Nguyễn Huệ - đánh bại 29 vạn quân Thanh.. 4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến ( thế kỉ XIX đến 1945) - Nêu một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu? - Gv nhận xét, nêu một số nét chính về các cuộc khởi nghĩa - Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, một số phong trào đấu tranh, thành công của cách mạng tháng tam - Khởi nghĩa Trương Công Định, Nguyên Trung Trực, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám - Cách mạng tháng tám. 5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm Lược (1954 - 1945) - yêu cầu hs trình bày những hiểu biết lịch sử trong giai đoạn này - Gv nhận xét, bổ xung - Hs nêu những hiểu biết của mình ( những chiến dịch lớn, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm) 6. Cuộc kháng chiến chống đế Quốc Mĩ (1954 - 1975) - yêu cầu hs trình bày những hiểu biết lịch sử trong giai đoạn này - Gv nhận xét, bổ xung - Hs nêu những hiểu biết của mình 4. Củng cố (5') - Tóm tắt các giai đoạn, những cuôc đấu tranh tiêu biểu 5. Dặn dò (3') - Hs về học bài, tìm hiểu thêm trong sách lich sử - Nêu cảm nhận của mình về lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc - Tự nhận thức nhiệm vụ của bản thân IV. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docQuoc phong Tiet 1.doc