Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 27, Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương (Tiếp)

A. MỤC TIÊU.

- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản.

- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết thương, các loại băng và kĩ thuật các kiểu băng cơ bản.

- Biết cách xử lí đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường, biết băng vết thương bằng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ.

- Vận dụng linh hoạt các kĩ năng cấp cứu, băng bó và trong thực tế cuộc sống, sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

B. CHUẨN BỊ.

 1. Giáo viên: Giáo án, sổ điểm, tranh ảnh, băng, miếng vải.

 2. Học sinh: Băng, miếng vải.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

 1. Ổn định lớp. 1

 2. Kiểm tra bài cũ: 3

 Nêu các biện pháp đề phòng và cấp cứu ban đầu khi bị điện giật?

 3 Dạy và học bài mới: 38

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/04/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 27, Bài 6: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/1/2009 Tiết 27 bài 6 Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương (tiếp) a. mục tiêu. - Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản. - Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết thương, các loại băng và kĩ thuật các kiểu băng cơ bản. - Biết cách xử lí đơn giản ban đầu các tai nạn thông thường, biết băng vết thương bằng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ. - Vận dụng linh hoạt các kĩ năng cấp cứu, băng bó và trong thực tế cuộc sống, sẵn sàng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. b. chuẩn bị. 1. Giáo viên: Giáo án, sổ điểm, tranh ảnh, băng, miếng vải. 2. Học sinh: Băng, miếng vải. c. tiến trình lên lớp. 1. ổn định lớp. 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 3’ Nêu các biện pháp đề phòng và cấp cứu ban đầu khi bị điện giật? 3 Dạy và học bài mới: 38’ Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần thực hiện - GV: Chuựng ta phaỷi naộm roừ muùc ủớch cuỷa vieọc baờng veỏt thửụng. * Muùc ủớch laứ ủeồ laứm gỡ? * Nguyeõn taộc baờng ra sao? * Caực voứng baờng chaởt hay loỷng nhử theỏ naứo cho hụùp lớ? * Kú thuaọt baờng veỏt thửụng nhử theỏ naứo? * Coự maỏy caựch baờng ? * Nhử theỏ naứo laứ baờng soỏ 8? * Voứng baờng sau nhử theỏ naứo vụựi voứng baờng truụực? Ÿ Luyeọn taọy băng cuù theồ - GV Thửùc hieọn tửứng phaàn tửứ deồ ủeỏn khoự cho HS quan saựt. - GV Goùi 1 HS leõn laứm ngửụứi bũ naùn ủeồ vửứa thửùc hieọn vửứa cho caực em quan saựt. - GV noựi ủeỏn ủaõu laứm ủeỏn ủoự. Thửùc hieọn caực thao taực chớnh xaực, deó hieồu. + Baờng ủoaùn chi + Baờng vuứng goỏi, goựt chaõn, vuứng khuyỷu. + Baờng vuứng khoeo, neỏp khuyỷu. + Baờng vuứng baứn chaõn, baứn tay. + Baờng moọt beõn maột vaứ baờng ủaàu . II. BAấNG VEÁT THệễNG 1. Muùc ủớch. a) Baỷo veọ cho veỏt thửụng khoỷi bũ oõ nhieồm. b) Caàm maựu taùi veỏt thửụng. c) Giaỷm ủau ủụựn cho naùn nhaõn. 2. Nguyeõn taộc baờng. a) Baờng kớn, baờng heỏt caực veỏt thửụng. b) Baờng chaộc ( ủuỷ ủoọ chaởt). c) Baờng sụựm, baờng nhanh, ủuựng quy trỡnh thao taực kú thuaọt. 3. Kú thuaọt baờng veỏt thửụng. a) Caực kieồu baờng cụ baỷn: Coự nhieàu kieồu baờng khaực nhau : - Baờng xoaộn voứng. - Baờng soỏ 8. b) AÙp duùng cuù theồ: - Baờng caực ủoaùn chi . - Baờng vai, naựch. - Baờng vuứng goỏi – goựt chaõn – vuứng khuyỷu. - Baờng vuứng khoeo, neỏp khuyỷu. - Baờng baứn chaõn – baứn tay. - Baờng vuứng ủaàu – coồ – maởt . +Baờng traựn. +Baờng moọt beõn maột. + Baờng ủaàu ( kieồu quai muừ). 4. Sơ kết bài học. 3’ - Củng cố: Giáo viên tổng hợp nội dung chính của bài. - Hướng dẫn về nhà: HS tập “Băng vết thương”

File đính kèm:

  • doc10-t27.doc