Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Chương trình cả năm

I. Mục tiêu:

 

 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

 - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng

 - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế.

 II.Chuẩn bị của thầy và trò:

 

 - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài

 - Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện.

 - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện.

 

 

doc140 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Chương trình cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ải tháo bỏ đi hai mắt xích. HS: Thực hiện dưới sự giám sát của giáo viên. 4.Củng cố. GV: Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn học sinh đánh giá bài thực hành theo mục tiêu bài học. 3/ 35/ 3/ I. Chuẩn bị. - Hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp - Đột, búa II. Quy trình thực hành. 1. Thay xích. a) Chặt xích: b) Thay xích: - Tháo xích cũ ra khỏi đĩa líp ’ Tháo xích cũ ra khỏi xe ’ Chặt xích mới cho vừa kích thước ’ lắp cá xích mới ’ Lắp xích và căng xích ’ Kiểm tra và xiết chặt. Bước 1: Văn nới lỏng đai ốc trục bánh xe sau, đẩy bánh xe về phía trước, cho xích trùng hoàn toàn. tháo xích ra khỏi đĩa, líp. Bước 2: Tháo xích cũ ra khỏi xe bằng cách dùng kìm hoặc tua vít tháo mắt khoá xích. Bước 3: Chặt xích mới cho vừa kích thước Bước 4: Lắp gá xích vào đĩa và líp – lắp gá mắt khoá xích- kiểm tra độ dài cho phép của xích... Bước 5: Lắp xích vào đĩa, líp và căng xích. Bước 6: Kiểm tra và xiết chặt. - Kiểm tra độ căng của xích bằng cách quay trục bàn đạp, xích chuyển động nhẹ, đều trơn, không căng quá là đạt yêu cầu. Dùng cờ lê xiết chặt đai ốc hai đầu trục. 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - về nhà học bài và tập thực hành thao tác chặt xích cho thành thạo, để giờ sau TH tiếp. Tuần: 32 Soạn ngày: 15/ 04 /2006 Giảng ngày:.//2006 Tiết: 64 Bài 8: TH thay xích, líp ( Tiếp) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Biết và sử dụng được các dụng cụ và nguyên vật liệu cần thiết để tháy xích, líp. - Thực hiện thay được xích, líp. - Có ý thức thực hiện các công việc theo đúng quy trình kỹ thuật, biết tự kiểm tra, đánh giá, an toàn lao động. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp, - Nguyên vật liệu: Giẻ lau, xà phòng III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 9A:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng:. - Lớp 9B:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng: Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu và tầm quan trọng của bài học. Đây là hư hỏng thông dụng nhất thường xảy ra, GV: Nêu yêu cầu sản phẩm của bài thực hành bài học này được đánh giá theo sản phẩm cuối cùng. HĐ2.Tìm hiểu quy trình Thay líp GV: Giải thích các bước trong quy trình thay líp theo sơ đồ gồm 4 bước. GV: Các em có biết những hiện tượng hư hỏng của líp không? Nừu có, háy mô tả trạng thái líp hỏng như thế nào? GV: Gợi mở để học sinh trả lời. GV: Hiện tượng hư hỏng thường gặp là: Trượt líp, đạp bàn đạp líp quay tròn mà xe không thể đi được ( Trượt cá ). GV: Nêu phạm vi khắc phục nhỏ một ít dầu hoả hoặc xăng vào ổ líp và quay ngược chiều kim đồng hồ một lúc cho chất bẩn trong líp thôi ra... GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại những bước trong quy trình tháo bánh sau và yêu cầu kỹ thuật khi căng xích. GV: Gọi học sinh khác bổ sung GV:Nhắc lại những phần đúng, còn phần chưa đúng thì bổ sung. GV: Nhấn mạnh ren nắp líp là ren trái, ren l;íp lắp vào moay ơ là ren phải, Khi lắp líp vào moay - ơ, để tránh làm hỏng ren ta dùng hai tay giữ hai bên vành líp sao cho mặt líp vuông góc với trục moay- ơ, xoay nhẹ líp thuận chiều kim đồng hồ để ren líp ăn khớp, trơn, nhẹ nhàng với ren của moay- ơ. GV: Thực hiện các bước theo quy trình chặt xích chậm, chuẩn xác. HS: Thực hiện dưới sự giám sát của giáo viên. 4.Củng cố. GV: Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn học sinh đánh giá bài thực hành theo mục tiêu bài học. 3/ 35/ 3/ I. Chuẩn bị. - Hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp - Đột, búa II. Quy trình thực hành. 1. Thay xích. 2. Thay líp. - Tháo bánh xe sau ’ Tháo líp ũu ra ’ Lắp líp mới vào ’ lắp bánh xe ’ Căng lại xích. Bước 1: Tháo bánh xe sau, tháo xích lấy bánh xe ra ngoài. Bước 2: Tháo líp – tháo cả líp ra phải có dụng cụ chuyên dùng (vam) để tháo líp ra hoặc nếu không có vam thì dùng đột để tháo. Bước 3: Lắp líp mới: - Dùng tay văn líp vào moay - ơ cho chặt, sau đó lắp bánh xe, lắp xích vào đĩa và líp. Đạp bàn đạp hoặc quay bằng tay để xích chuyển động kéo líp xiết chặt vào moay-ơ. Bước 4: Lắp bánh xe và căng lại xích. 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - về nhà học bài và tập thực hành thao tác thay líp cho thành thạo, để giờ sau TH tiếp. Tuần: 33 Soạn ngày: 25/ 04 /2006 Giảng ngày:.//2006 Tiết: 65 Bài 8: TH thay xích, líp ( Tiếp) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Biết và sử dụng được các dụng cụ và nguyên vật liệu cần thiết để thay xích, líp. - Thực hiện thay được xích, líp. - Có ý thức thực hiện các công việc theo đúng quy trình kỹ thuật, biết tự kiểm tra, đánh giá, an toàn lao động. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp, - Nguyên vật liệu: Giẻ lau, xà phòng III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 9A:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng:. - Lớp 9B:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng: Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu và tầm quan trọng của bài học. Đây là hư hỏng thông dụng nhất thường xảy ra, GV: Nêu yêu cầu sản phẩm của bài thực hành bài học này được đánh giá theo sản phẩm cuối cùng. HĐ2.Tìm hiểu quy trình Thay líp GV: Giải thích các bước trong quy trình thay líp theo sơ đồ gồm 4 bước. GV: Chia nhóm, phân công nhóm trưởng, dụng cụ phương tiện, nguyên vật liệu và vị trí thực hành. GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại những bước trong quy trình tháo bánh sau và yêu cầu kỹ thuật khi căng xích. GV: Gọi học sinh khác bổ sung GV:Nhắc lại những phần đúng, còn phần chưa đúng thì bổ sung. GV: Nhấn mạnh ren nắp líp là ren trái, ren l;íp lắp vào moay ơ là ren phải, Khi lắp líp vào moay - ơ, để tránh làm hỏng ren ta dùng hai tay giữ hai bên vành líp sao cho mặt líp vuông góc với trục moay- ơ, xoay nhẹ líp thuận chiều kim đồng hồ để ren líp ăn khớp, trơn, nhẹ nhàng với ren của moay- ơ. GV: Yêu cầu học sinh luân phiên thực hiện các quy trình đã học ở các hoạt động trên. GV: Theo dõi uốn nắn học sinh, kiểm tra kết quả của từng bước thực hiện. HS: Tự đánh giá kết quả của nhóm theo các tiêu chí của phần đánh giá trong SGK. 4.Củng cố. GV: Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn học sinh đánh giá bài thực hành theo mục tiêu bài học. 3/ 35/ 3/ I. Chuẩn bị. - Hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp - Đột, búa II. Quy trình thực hành. 1. Thay xích. 2. Thay líp. - Tháo bánh xe sau ’ Tháo líp ũu ra ’ Lắp líp mới vào ’ lắp bánh xe ’ Căng lại xích. Bước 1: Tháo bánh xe sau, tháo xích lấy bánh xe ra ngoài. Bước 2: Tháo líp – tháo cả líp ra phải có dụng cụ chuyên dùng (vam) để tháo líp ra hoặc nếu không có vam thì dùng đột để tháo. Bước 3: Lắp líp mới: - Dùng tay văn líp vào moay - ơ cho chặt, sau đó lắp bánh xe, lắp xích vào đĩa và líp. Đạp bàn đạp hoặc quay bằng tay để xích chuyển động kéo líp xiết chặt vào moay-ơ. Bước 4: Lắp bánh xe và căng lại xích. 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - về nhà học bài và tập thực hành thao tác thay líp cho thành thạo, để giờ sau TH tiếp. Tuần: 33 Soạn ngày: 25/ 04 /2006 Giảng ngày:.//2006 Tiết: 66 Bài 8: TH thay xích, líp ( Tiếp) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Biết và sử dụng được các dụng cụ và nguyên vật liệu cần thiết để thay xích, líp. - Thực hiện thay được xích, líp. - Có ý thức thực hiện các công việc theo đúng quy trình kỹ thuật, biết tự kiểm tra, đánh giá, an toàn lao động. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Chuẩn bị hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp, - Nguyên vật liệu: Giẻ lau, xà phòng III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 2/: - Lớp 9A:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng:. - Lớp 9B:Ngày: / / 2006 Tổng số:. Vắng: Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng 2.Kiểm tra bài cũ: GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3.Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Nêu mục tiêu và tầm quan trọng của bài học. Đây là hư hỏng thông dụng nhất thường xảy ra, GV: Nêu yêu cầu sản phẩm của bài thực hành bài học này được đánh giá theo sản phẩm cuối cùng. HĐ2.Tìm hiểu quy trình Thay líp GV: Giải thích các bước trong quy trình thay líp theo sơ đồ gồm 4 bước. GV: Chia nhóm, phân công nhóm trưởng, dụng cụ phương tiện, nguyên vật liệu và vị trí thực hành. GV: Yêu cầu học sinh luân phiên thực hiện các quy trình đã học ở các hoạt động trên. GV: Theo dõi uốn nắn học sinh, kiểm tra kết quả của từng bước thực hiện. HS: Tự đánh giá kết quả của nhóm theo các tiêu chí của phần đánh giá: - Độ võng của xích 5-10mm. Bánh xe phải lắp cân giữa càng và chắc chắn, xích ăn khớp với đĩa và líp nhẹ nhàng. - Líp quay trơn, ăn khớp nhẹ nhàng với xích, căng lại xích đúng yêu cầu kỹ thuật. - Đảm bảo an toàn lao động. 4.Củng cố. GV: Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, an toàn vệ sinh lao động. Hướng dẫn học sinh đánh giá bài thực hành theo mục tiêu bài học. 3/ 35/ 3/ I. Chuẩn bị. - Hộp dụng cụ sửa chữa xe đạp - Đột, búa II. Quy trình thực hành. 1. Thay xích. 2. Thay líp. - Tháo bánh xe sau ’ Tháo líp ũu ra ’ Lắp líp mới vào ’ lắp bánh xe ’ Căng lại xích. Bước 1: Tháo bánh xe sau, tháo xích lấy bánh xe ra ngoài. Bước 2: Tháo líp – tháo cả líp ra phải có dụng cụ chuyên dùng (vam) để tháo líp ra hoặc nếu không có vam thì dùng đột để tháo. Bước 3: Lắp líp mới: - Dùng tay văn líp vào moay - ơ cho chặt, sau đó lắp bánh xe, lắp xích vào đĩa và líp. Đạp bàn đạp hoặc quay bằng tay để xích chuyển động kéo líp xiết chặt vào moay-ơ. Bước 4: Lắp bánh xe và căng lại xích. 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Gọi 1-2 học sinh đọc phần ghi nhớ SGK. - về nhà học bài và tập thực hành thao tác thay líp cho thành thạo. Xem lại toàn bộ phần sửa chữa xe đạp, đọc và xem trước phần ôn tập SGK để giờ sau học. 

File đính kèm:

  • docGiao an cong nghe 9 ca nam.doc
Giáo án liên quan