Giáo án : Công nghệ 9 Trường PTDT BT THCS Phú Thanh

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống.

- Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng.

Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng.

- Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

- Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.

 

doc89 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án : Công nghệ 9 Trường PTDT BT THCS Phú Thanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2/ GV: Nhận xét đánh giá giờ học về sự chuẩn bị dụng cụ vật liệu, đảm bảo an toàn điện, cách kiểm tra đã chuẩn chưa,các đồ dùng điện có đảm bảo không. 5. Hướng dẫn về nhà: 2/ - Về nhà học bài và nghiên cứu kỹ các cách kiểm tra mạng điện và cách sử lý. - Đọc và xem trước phần ôn tập nghiên cứu các cách lắp đặt mạng điện, an toàn điện. IV. Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 12 - 04 - 2014. Ngày dạy : 16 - 04 -2014 Tuần 33. Tiết: 32. ÔN TẬP I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề. - Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phương pháp nối dây dẫn điện. - Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà. - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. - GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trước. - GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng. - GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kieemr tra những phần tử nào ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1.Tìm hiểu quy trình lắp đặt mạch điện. GV: Nêu mục tiêu ôn tập. + Biết đặc điểm, yêu cầu của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để chọn nghề. + Biết sử dụng các dụng cụ trong lắp đặt điện. + Hiểu một cách tổng quát quy trình lắp đặt mạng điện trong nhà. GV: Hướng dẫn cho học sinh hoạt động theo nhóm vào phiếu học tập về dây dẫn điện. - Yêu cầu kỹ thuật mối nối. - Quy trình chung nối dây dẫn điện. - Mô tả những thao tác kỹ thuật cơ bản của một phương pháp nối. GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập quy trình lắp đặt mạch điện. + Quy trình chung. + Mô tả cách lắp đặt 1 mạch điện cụ thể VD: Một mạch điện huỳnh quang, sợi đốt. HS: Thực hiện dưới sự giám sát của giáo viên. I. Quy trình lắp đặt mạch điện. Vẽ sơ đồ lắp đặt i Vạch dấu vị trí lắp đặt thiết bị và dây dẫn i Khoan lỗ lắp đặt các thiết bị điện và dây dẫn. i Lắp đặt thiết bị điện và dây dẫn i Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu i Vận hành thử 4.Củng cố 2/. GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập. - Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ. - Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Về nhà học bài tất cả các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn điện. - Đọc và xem trước các câu hỏi và bài tập phần ôn tập. IV. Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 20 - 04 - 2014. Ngày dạy : 23 - 04 -2014 Tuần 34. Tiết: 33 . ÔN TẬP ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau bài này giáo viên phải làm cho học sinh biết: - Một số đặc điểm, yêu cầu cơ bản của nghề điện dân dụng, có liên hệ với bản thân để học nghề. - Quy trình chung nối dây dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật của mối nối dây dẫn điện và một số thao tác kỹ thuật cơ bản của các phương pháp nối dây dẫn điện. - Quy trình chung lắp đặt một số mạch điện đơn giản của mạng điện trong nhà. - Có ý thức học tập nghiêm túc, yêu thích công việc, làm việc chính xác, khoa học, an toàn. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và sách GV. - GV: Ra bài tập,câu hỏi về những vấn đề ôn tập cho học sinh chuẩn bị trước. - GV: Chuẩn phiếu học tập về đặc điểm yêu cầu nghề điện dân dụng. - GV: Chuẩn bị phiếu học tập về quy trình chung nối dây dẫn điện và quy trình chung lắp đặt mạch điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: (Không) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng HĐ1. Nội dung ôn tập. GV: đưa ra các nội dung ôn tập cho HS. HS: thảo luận và đưa ra các câu trả lời. A. Câu hỏi ôn tập. Câu1: Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau như thế nào? Dây cáp được Lắp đặt ở vị trí nào của mạng điện trong nhà? Câu2: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng: - Đồng hồ dùng để đo điện áp mạch điện là: A. Ampekế C. Oát kế B. Ôm kế D. Vôn kế Câu 3: Tại sao trên các vỏ máy biến áp cần phải có vôn kế và ampekế? Câu 4: Dây dẫn điện trong nhà thương được nối với nhau bằng cách nào ? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ? Câu 5: Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không? Tại sao? Câu 6: Phân biệt sự khác nhau giữa sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện. Câu 7: Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? B. Đáp án - Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau: Cáp bao gồm nhiều dây dẫn điện. Dây cáp được lắp trước công tơ ở mạng điện trong nhà. - Đáp án đúng ý D. - Trên vỏ mày biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế để biết được điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà, từ đó tăng giảm điện áp và dòng điện của mạng điện trong nhà cho phù hợp với thiết bị điện. - Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách vặn xoắn cơ học, kẹp đai hoặc hàn. Các mối nối cần được hàn để có độ bền cơ học cao và dẫn điện tốt, sau đó được cách điện để đảm bảo an toàn. - Vạch dấu ’Khoan lỗ BĐ ’Nối dây TBĐ của BĐ ’Lắp TBĐ vào BĐ ’ Kiểm tra. - Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó, vì nếu không vạch dấu thì các thiết bị lắp trên bảng điện sẽ không hợp lý và chính xác. - Phân biệt sự khác nhau của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện: Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ chỉ nói lên mối liên hệ điện mà không thể hiện vị trí sắp xếp và cách lắp ráp… các phần tử của mạng điện, còn sơ đồ lắp đặt biểu thị vị trí lắp đặt, cách lắp ráp giữa các phần tử của mạnh điện và còn dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt sửa chữa mạch điện. - Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào vị trí lắp đặt các thiết bị của mạch điện. 4.Củng cố 2/. GV: Hướng dẫn học sinh ôn tập. - Sự cần thiết phải kiểm tra an toàn điện, mạng điện theo định kỳ. - Nội dung công việc kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. 5. Hướng dẫn về nhà 2/: - Về nhà học bài tất cả các quy trình lắp đặt mạch điện, các thao tác kỹ thuật, an toàn điện. - Đọc và xem trước các câu hỏi và bài tập phần ôn tập. - Chuẩn bị giấy thi để giờ sau thi học kỳ II. IV. Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: 03 - 05 - 2009 Ngày dạy : 05 - 05 -2009 Tiết: 34 + 35 THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ( Thời gian 45/ không kể chép đề ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Kiểm tra những kiến thức cơ bản về phần vật liệu cơ khí. - Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên. - Đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên biết hướng điều chỉnh phương pháp cho phù hợp. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Đề thi, đáp án, cách chấm điểm. - Trò: Ôn tập những phần đã học, chuẩn bị giấy thi. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra: Phần II: Đề kiểm tra Câu 1 ( 1,5 điểm ): - Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng. 1.Dụng cụ để đo đường kính dây dẫn và chiều sâu của lỗ là: A. Thước dây. B. Thước góc. C. Thước cặp. D. Thước dài. 2.Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện là: A. Oát kế. B. Ampe kế. C. Vôn kế. D. Ôm kế. 3. Trong lắp đặt mạng điện kiểu nổi dùng ống cách điện, khi rẽ nhánh dây dẫn mà không nối phân nhánh ( Nối rẽ ), người ta trường dùng: A. Ống nối chữ T. B. Ống nối thẳng. C. Ống nối L. D. Puli sứ. Câu 2 ( 2,5 điểm ). - Em hãy xắp xếp thứ tự của các công đoạn cho trước trong khung sau thành quy trình lắp đặt mạch điện chiếu sáng: Vạch dấu Kiểm tra và vận hành thử 1) 4) 5) Khoan lỗ bảng điện Lắp TBĐ vào bảng điện 3) Đi dây ra đèn 2) 4) Thứ tự :.................................................................. Câu 3 ( 6 điểm ): - Một mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực điều khiển đóng cắt 2 đèn. Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện đó vào khung trống dưới đây. O A Phần III. Đáp án và thang điểm. Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm. 1) ý C. 2) ý D. 3) ý A. Câu 2: ( 2,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm. - 5 ’ 3 ’ 2 ’ 4 ’1 Câu 3: ( 6 điểm) - Vẽ sơ đồ mạch điện. 4. Củng cố: - Giáo viên thu bài thi. - Giáo viên nhận xét đánh giá giờ thi. 5. Hướng dẫn về nhà. ĐÁP ÁN SƠ ĐỒ: Đề số 1: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt. Đề số 2: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn sợi đốt. Đề số 3: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn ống huỳnh quang. Đề số 4: Em hãy lắp mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn sợi đốt.

File đính kèm:

  • docgiao an CN 9 ca nam cuc hay.doc
Giáo án liên quan