Giáo án Chính tả Lớp 3 Trường Tiểu học Đông Hải I

I/Mục tiêu:

-Chép đúng không mắc lỗi đoạn Hôm sau để xẻ thịt chim trong bài Cậu bé thông minh .

-Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt an/ang.

-Điền đúng và học thuộc 10 chữ đầu trong bảng.

-Biết cách trình bày một đoạn văn đúng đẹp:

II/Đồ dùng dạy- học:

-Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả .

-Tranh vẽ 3 đoạn của tiết kể chuyện .

 

doc130 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1206 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Chính tả Lớp 3 Trường Tiểu học Đông Hải I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dung bài các bài tập chính tả. Vở BTTV. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU 1 / Kiểm tra bài cũ.gọi 3HS lên bảng viết các từ ; vừa vặn, dùi trống,về,dụi giọng Gv nhận xét cho điểm. Hoạt động dạy Hoạt động học 2/ Dạy học bài mới: Hoạt động 1. Giới thiệu đề bài -Làm đúng BT –--Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các âm đễ lẫn s/x; o/ô Hoạt động 2 Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu :Tìm hiểu nội dung đoạn văn cách trình đoạn viết.Viết đúng chính tả các từ dễ lẫn khi viết chính tả. -GV đọc đoạn viết. -Hỏi: Vì sao cóc kiện Trời? -Những từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao? -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? -Yêu cầu học sinh đọc và viết lại các từ vừa tìm được. Viết chính tả .GV đọc HS viết. HS tự soát lỗi. GV thu bài chấm 6 bài. Hoạt động 3 hướng dẫn làm bài tập chính tả Mục tiêu giúp HS Làm đúng BT –-Làm đúng BT phân biệt các âm đầu dẽ lẫn s /x ; o/ô. và đọc đúng tên một số nước Đông Nam Á Bài 2. Gọi HS đọc Y/C. HS đọc Bru-nây, Cam –phu –chia, Đông –ti mo ,In- đo â-ne-â xi- a Bài 3 Gọi HS đọc Y/C. HS làm việc cá nhân. Y/C HS tựù làm bài. 2 HS lên bảng làm. Y/C HS tự làm bài. Hoạt động4 CỦNG CO-Á DẶN DÒ Nhận xét tiết học , nhận xét bài viết của HS. Về nhà học thuộc câu đố. Sửa lại các chữ viết sai HS theo dõi 2HS đọc đoạn viết. HS trả lời HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con:Cóc , Cua,Gấu ,Cọp, Ong ,Cáo,buộc, Trời HS nghe viết . Nghe và soát bài. 1 HS đọcY/C trong SGK HS đọc cá nhân ,cả lớp đọc đồng thanh. 1 HS đọcY/C trong SGK HS làm vào vở,. 2HS lên bảng điền vào chỗ trống. HS đọc,các HS khác bổ sung. HS tự sửa bài.và làm vào vở Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tỉ tr­ëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu (DuyƯt) TUẦN 33 Bài dạy QUÀ CỦA ĐỒNG NỘI I/ MỤC TIÊU Rèn kĩ năng viết chính tả -Nghé– viết ,chính xác trình bày đúng đoạn trongbài Quà của đồng nội. -Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các âm đễ lẫn s/x; o/ô II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài các bài tập chính tả. Vở BTTV. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU 1 / Kiểm tra bài cũ.gọi 3HS lên bảng viết đúng tên 5 nước Đông Nam Á : Bru - nây, Cam -phu –chia, Đông –ti –mo ,In –đô –nê xi –a, Lào. Gv nhận xét cho điểm. Hoạt động dạy Hoạt động học 2/ Dạy học bài mới: Hoạt động 1. Giới thiệu đề bài -Làm đúng BT –--Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các âm đễ lẫn s/x; o/ô Hoạt động 2 Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu :Tìm hiểu nội dung đoạn văn cách trình đoạn viết.Viết đúng chính tả các từ dễ lẫn khi viết chính tả. -GV đọc đoạn viết. -Hỏi: Hạt lúa non tinh khiết và quí giá như thế nào? -Đoạn viết có mấy câu? -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? -Yêu cầu học sinh đọc và viết lại các từ vừa tìm được. Viết chính tả .GV đọc HS viết. HS tự soát lỗi. GV thu bài chấm 6 bài. Hoạt động 3 hướng dẫn làm bài tập chính tả Mục tiêu giúp HS Làm đúng BT –-Làm đúng BT phân biệt các âm đầu dẽ lẫn s /x ; o/ô. và đọc đúng tên một số nước Đông Nam Á Bài 2. Gọi HS đọc Y/C. Hs làm việc cá nhân GV nhận xét chốt lại lời giải đúng, Hoạt động4 CỦNG CO-Á DẶN DÒ Nhận xét tiết học , nhận xét bài viết của HS. Về nhà học thuộc câu đố. Sửa lại các chữ viết sai HS theo dõi 2HS đọc đoạn viết. HS trả lời HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con: lúa non, giọt sữa, phảng phất, hương vị… HS nghe viết . Nghe và soát bài. 1 HS đọcY/C trong SGK HS lên bảng làm. cả lớp nhận xét HS tự sửa bài Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… TUẦN 34 Bài dạy: THÌ THẦM I/ MỤC TIÊU Rèn kĩ năng viết chính tả -Nghé– viết ,chính xác trình bày đúng bài thơ Thì thầm -Viết đúng tên một nước Đông Nam Á -Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các tiếng có âm đầu ,dấu thanh dễ lân (tr /ch ; dấu hỏi/ dấu ngã, giải câu đố II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài các bài tập chính tả. Vở BTTV. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU 1 / Kiểm tra bài cũ.gọi 3HS lên bảng viết đúng từ ngữ sau: chong chóng. mong mamh, lông lốc, lao động. Gv nhận xét cho điểm. Hoạt động dạy Hoạt động học 2/ Dạy học bài mới: Hoạt động 1. Giới thiệu đề bài -Làm đúng BT –-Viết đúng tên một nước Đông Nam Á -Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các tiếng có âm đầu ,dấu thanh dễ lân (tr /ch ;dấu hỏi/ dấu ngã, giải câu đố . Hoạt động 2 Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu :Tìm hiểu nội dung bài thơ cách trình đoạn viết.Viết đúng chính tả các từ dễ lẫn khi viết chính tả. -GV đọc đoạn viết. -Hỏi:Bài thơ cho thấy các sự vật, con vạt đều biết trò chuyện ,thì thầm với nhau.Đó là những sự vật con vật nào? -Mỗi dòng thơ có mấy chữ? Trình bày bài thơ như thế nào cho đẹp? -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? -Yêu cầu học sinh đọc và viết lại các từ vừa tìm được. Viết chính tả .GV đọc HS viết. HS tự soát lỗi. GV thu bài chấm 6 bài. Hoạt động 3 hướng dẫn làm bài tập chính tả Mục tiêu giúp HS Làm đúng BT –--Viết đúng tên một nước Đông Nam Á -Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các tiếng có âm đầu ,dấu thanh dễ lân (tr /ch ;dấu hỏi/ dấu ngã, giải câu đố Bài 2. Gọi HS đọc Y/C. GV gọi 4 HS đọc tên riêng của 5 nước..Ma –lai –xi –a, Mi an – ma, Phi –líp –pin, Xin –ga –po, Thái Lan Nêu cách viết hoa tên riêng nước ngoài.? Bài 3 Y/C HS đọc Y/C của bài, quan sát tranh minh họa gợi ý giải đố. HS tự làm bài GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. Hoạt động4 CỦNG CO-Á DẶN DÒ Nhận xét tiết học , nhận xét bài viết của HS. Về nhà học thuộc câu đố. Sửa lại các chữ viết sai HS theo dõi 2HS đọc đoạn viết. HS trả lời HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con:ngửi, thơm mát.giọt sữa,phảng phất,hoa cỏ… HS nghe viết . Nghe và soát bài. 1 HS đọcY/C trong SGK HS dọc .cả lớp đọc đồng thanh HS viết tên các nước Đông Nam Aù 2HS đọc Y/C 2 HS thi làm bài đúng nhanh trên bảng lớp .Đọc lời giải cả lớp nhận xét. Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y TUẦN 34 Bài dạy: DÒNG SUỐI THỨC. I/ MỤC TIÊU Rèn kĩ năng viết chính tả -Nghé– viết ,chính xác trình bày đúng bài thơ Dòng suối thức --Làm đúng BT phân biệt tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh dễ lẫn (tr /ch ;dấu hỏi/ dấu ngã, II/ ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài các bài tập chính tả. Vở BTTV. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC- CHỦ YẾU 1 / Kiểm tra bài cũ.gọi 3HS lên bảng viết đúng tên 5 nước Đông Nam Á: ..Ma –lai –xi –a,Mi an – ma,Phi –líp –pin, Xin –ga –po,Thái Lan Gv nhận xét cho điểm. Hoạt động dạy Hoạt động học 2/ Dạy học bài mới: Hoạt động 1. Giới thiệu đề bài -Làm đúng BT –-Viết đúng tên một nước Đông Nam Á -Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các tiếng có âm đầu ,dấu thanh dễ lân (tr /ch ;dấu hỏi/ dấu ngã, Hoạt động 2 Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu :Tìm hiểu nội dung bài thơ cách trình đoạn viết.Viết đúng chính tả các từ dễ lẫn khi viết chính tả. -GV đọc đoạn viết. -Hỏi:Tác giả tả giấc ngủ của muôn vật trong đêm như thế nào? -Trong đêm,dòng suối thức để làm gì? -BÌa thơ theo thể thơ gì? Trình bày bài thơ như thế nào cho đẹp? -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? -Yêu cầu học sinh đọc và viết lại các từ vừa tìm được. Viết chính tả .GV đọc HS viết. HS tự soát lỗi. GV thu bài chấm 6 bài. Hoạt động 3 hướng dẫn làm bài tập chính tả Mục tiêu giúp HS Làm đúng BT -Làm đúng BT điền đúng vào chỗ trống các tiếng có âm đầu ,dấu thanh dễ lân (tr /ch ;dấu hỏi/ dấu ngã, giải câu đố Bài 2. Gọi HS đọc Y/C. HS tự làm bài. HS phát biểu ý kiến Bài 3 Y/C HS đọc Y/C của bài, quan sát tranh minh họa gợi ý giải đố. HS tự làm bài GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. Hoạt động4 CỦNG CO-Á DẶN DÒ Nhận xét tiết học , nhận xét bài viết của HS. Về nhà học thuộc câu đố. Sửa lại các chữ viết sai HS theo dõi 2HS đọc đoạn viết. HS trả lời HS viết bảng lớp cả lớp viết bảng con:ngủ, Trên nương , ngô vàng , vườn… HS nghe viết . Nghe và soát bài. 1 HS đọcY/C trong SGK HS tự làm bài nêu ý kiến 2HS đọc Y/C 2 HS thi làm bài đúng nhanh trên bảng lớp .Đọc lời giải cả lớp nhận xét. Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y TUẦN 35 ÔN TÂÏP (xem bài soạn tiếng việt) Rĩt kinh nghiƯm tiÕt d¹y : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tỉ tr­ëng kiĨm tra Ban gi¸m hiƯu (DuyƯt)

File đính kèm:

  • docCHINH TA 3 da sua.doc
Giáo án liên quan