Giáo án Âm Nhạc tiểu học tuần 5 (Chuẩn kiến thức kĩ năng)

LỚP 1 Tiết 5

 ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

 MỜI BẠN VUI MÚA CA

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Biết hát theo giai điệu và hát đúng lời ca 2 bài hát.

 2. Kĩ năng:

- Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.

- Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ đơn giản.

 3. Thái độ:

- Qua bài hát giáo dục tình yêu quê hương đất nước và con người.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, hai thanh tre.

2. Học sinh: Tập bài hát, nhạc cụ gõ.

III. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: (GV linh hoạt).

 

 

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1065 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm Nhạc tiểu học tuần 5 (Chuẩn kiến thức kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài đồng dao “Ngựa ông đã về”. - Tổ chức cho HS chơi trò chơi cưỡi ngựa theo bài đồng dao “Ngựa ông đã về” như đã hướng dẫn ở tiết 4. - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Tập biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ. - Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Tập biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ. - Tham gia chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên Củng cố: Đặt câu hỏi cho học sinh nhắc lại nội dung bài học. Cho học sinh trình bày lại bài hát Mời ban vui múa ca kết hợp động tác phụ hoạ Dặn dò: Nhắc học sinh về ôn thuộc lời ca và giai điệu 2 bài hát kết hợp gõ đệm và động tác phụ hoạ. TUẦN 5 Ngày giảng: 22/9/2010 - 2A. 23/ 9 – 2B LỚP 2 Tiết 5 ÔN TẬP BÀI HÁT: XOÈ HOA I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và hát đúng lời ca. 2. Kĩ năng: - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát và vận động phụ hoạ. - Tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. 3. Thái độ: - Biết bài hát Xoè hoa là một bài dân ca của đồng bào Thái ở vùng Tây Bắc. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ Học sinh: Tập bài hát, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu bài hát Xoè hoa cho học sinh nghe nhắc lại tên bài hát, xuất xứ, tác giả. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Xoè hoa - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát nối tiếp kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. - Tổ chức hướng dẫn học sinh hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Tổ chức cho học sinh tập biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá Hoạt động 1: Hát kết hợp với trò chơi theo bài Xoè hoa - Gõ tiét tấu của một câu hát trong bài Xoè hoa cho HS nghe và đoán câu hát. - Dùng các ký hiệu bằng tay ra hiệu cho HS hát theo giai điệu bài Xoè hoa bằng các nguyên âm o, a, u, i. - Tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm. - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát vận động nhịp nhàng theo nhạc - Tập biểu diễn kết hợp vận động phụ hoạ - lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Lắng nghe trả lời - Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên - Thực hiện. Củng cố: Đặt cấu hỏi cho HS nhắc lại nội dung bài học. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Dặn dò: Nhắc học sinh về nhà ôn thuộc lời ca kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo nhip bài hát. TUẦN 5 Ngày giảng:24/9//2010 -3A LỚP 3 Tiết 5 HỌC HÁT: BÀI ĐẾM SAO Nhạc và lời: Văn Chung I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. 2. Kĩ năng: - Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. 3. Thái độ: - Qua bài hát giáo dục học sinh tình cảm yêu thiên nhiên. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. Học sinh: Tập bài hát, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho HS hát lại bài Bài ca đi học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: Hoạt động 1: Dạy bài hát Đếm sao - Giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm a, i. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. Một ông sao sáng hai ông sáng sao P P P PP P PP P PP - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm theo phách. - Tổ chức hướng dẫn HS hát kết hợp vận động theo nhịp 3. - Theo dõi nhận xét, lắng nghe. - Lắng nghe cảm nhận. - Trả lời theo cảm nhận. - Đọc đồng thanh kết hợp gõ tiết tấu. - Luyện giọng theo đàn. - Tập hát theo đàn và hướng dẫn của giáo viên. - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. - Lắng nghe nhận xét lẫn nhau - Theo dõi tập hát kết hợp gõ đệm theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Thực hiện - Thực hiện - Nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện - Thực hiện theo hướng dẫn. Củng cố: Cho học sinh nhắc lại tên bài hát, tác giả. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát. Dặn dò: Nhắc học sinh về ôn thuộc lời ca và giai điệu kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo nhịp 3. TUẦN 5 Ngày giảng: 20/9/2010 – 4A, 4B. LỚP 4 Tiết 5 ÔN TẬP BÀI HÁT: BẠN ƠI LẮNG NGHE GIỚI THIỆU HÌNH NỐT TRẮNG. BÀI TẬP TIẾT TẤU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. 2. Kí năng: - Tập biểu diễn bài hát. - Biết giá trị độ dài của hình nốt trắng . 3. Thái độ: - Biết bài hát Bạn ơi lắng nghe là dân ca của dân tộc Ba – na (Tây Nguyên). II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: (GV linh hoạt). Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động 2: Giới thiệu hình nốt trắng - Giới thiệu hình nốt trắng - Độ dài nốt trắng bắng 2 nốt đen - Hướng dẫn HS thể hiện hính nốt trắng, so sánh độ dài giữa nốt trắng với nốt đen. Hoạt động 3: Bài tập tiết tấu - Treo bảng phụ giới thiệu - Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS thực hiện bài tiết tấu, gõ tiết tấu đọc tên hình nốt. - Cho HS thực hiện theo nhóm, cá nhân. - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện theo hướng dẫn. - 3HS thực hiện - Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn kết hợp động tác - Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Theo dõi và ghi nhớ hình nốt trắng - Theo dõi nhận xét. - Theo dõi, Tập đọc bài tiết tấu kết hợp gõ đệm tiết tấu. - Thực hiện. Củng cố: Đặt cấu hỏi hệ thống lại bài học. Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Bạn ơi lắng nghe. Cho HS thực hiện lại bài tiết tấu. Dặn dò: Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp các động tác phụ hoạ, ôn luyện bài tiết tấu. TUẦN 5 Ngày giảng: 20/9/2010 - 5A, 5B. Lớp 5 Tiết 5 ÔN TẬP BÀI HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. 2. Kĩ năng: - Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. - Biết đọc theo giai điệu bài Tập đọc nhạc số 2. 3. Thái độ: - Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống hoà bình, lên án chiến tranh, bạo lực. - Giúp cho HS thói quen đọc đúng cao độ, trường độ của bào TĐN. II. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu 1 câu hát trong bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh cho HS nghe và nhắc lại tên bài, tác giả. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động 2: Tập đọc nhạc TĐN số 2 - Treo tranh bài TĐN số 2 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 2. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Son La. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu 3 4 - Đàn giai điệu bài TĐN số 2 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. - Hát hoà giọng theo giai điệu đàn. - Thực hiện theo hướng dẫn. - Hát kết hợp gõ đệm. - Thực hiện. - Theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Thực hiện theo hướng dẫn. - 3HS thực hiện - Tập hát kết hợp động tác phụ hoạ - Tập biểu diễn kết hợp động tác - Lớp theo dõi nhận xét lẫn nhau. - Lắng nghe, nhận xét về số chỉ nhịp, tên nốt, hình nốt, số ô nhịp. - 1 HS thực hiện - Đọc đồng thanh - Luyện tập cao độ theo đàn và hướng dẫn - Luyện tập tiết tấu - Lắng nghe, cảm nhận giai điệu - Tập đọc nhạc theo đàn và hướng dẫn - 1 dãy đọc nhạc, 1dãy hát ghép lời - Thực hiện theo hướng dẫn và yêu cầu. Củng cố: Đặt cấu hỏi hệ thống toàn bài. Chỉ định HS đọc bài TĐN theo nhóm kết hợp gõ đệm. Dặn dò: - Nhắc HS về tập biểu diễn bài hát, ôn bài TĐN số 2, tập chép bài TĐN số 2 vào vở.

File đính kèm:

  • docTUAN 5 CKTKN.doc
Giáo án liên quan