Giáo án Âm nhạc Lớp 3B Tuần 24

I.Mơc tiªu : CKTKN: 100

Biết hát tgheo giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát.

HSG: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của hai bài hát. Biết gọi tên nốt, kết hợp hình nốt trên khuông nhạc

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 771 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc Lớp 3B Tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24 Thứ sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2010 ¤n 2 bµi h¸t: Em yªu tr­êng em, Cïng mĩa h¸t d­íi tr¨ng, TËp nhËn biÕt mét sè nèt nh¹c trªn khu«ng I.Mơc tiªu : CKTKN: 100 Biết hát tgheo giai điệu và đúng lời ca của hai bài hát. HSG: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của hai bài hát. Biết gọi tên nốt, kết hợp hình nốt trên khuông nhạc II. ChuÈn bÞ : - B¶ng phơ, tranh ¶nh minh ho¹ - Thanh ph¸ch, trèng nhá, song loan, mâ. III. C¸c ho¹t ®éng D¹y vµ Häc : Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng Hs 1. KiĨm tra bµi : NhËn biÕt mét sè h×nh nèt nh¹c trªn b¶ng phơ 2.Bµi míi : a.Ho¹t ®éng 1: Ôn tập 2 bài hát Em yêu trường em, Cïng mĩa h¸t d­íi tr¨ng - GV cho HS nghe lại giai điệu bài hát, sau đó hỏi HS tên bài hát? tên tác giả? - GV mở băng ®Üa cho HS ôn lại bài hát theo nhiều hình thức : hát theo nhóm, tổ cá nhân - GV sửa cho HS những chỗ hát chưa đúng hướng dẫn các em phát âm rõ lời và biết lấy hơi đúng chỗ - Hướng dẫn HS ôn hát kết hợp sử dụng nhạc cu ïgõ đệm theo pháchvà tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS hát đối đáp từng câu. * Ôn bài Cùng múa hát dưới trăng. ( Tương tự như Em yêu trường em) b.Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ - GV Hướng dẫn HS vài động tác múa - Cho HS tËp tõng ®éng t¸c - GV ®Ưm ®µn cho HS h¸t vµ vËn ®éng t¹i chç - Mời HS lên biểu diễn trước lớp GV nhận xét. c. Hoạt động 3: Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông - GV giới thiệu tên nốt nhạc trên bảng phụ - GV kẻ khuông và viết khoá Son - GV viết nốt Son lên khuông và nói : Chúng ta tô đen thân nốt thành nốt Son đen- thêm dấu móc vào thành nốt Son móc đơn- thêmmóc nữa, thành nốt Son móc kép - GV kẻ hai khuông nhạc lên bảng mời HS lên viết : Son đen, Pha móc đơn, Mi móc kép, Đồ đen Hs trả lời - Ngồi ngay ngắn, chú ý lắng nghe giai điệu.Trả lời câu hỏi - ôn bài hát Em yêu trường em + Hát đồng thanh + Hát theo dãy, tổ. + Hát cá nhân - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca - Hát đối đáp theo dãy, tổ - T­¬ng tù - Thực hiện các động tác múa đơn giản theo hướng dẫn - Lên biểu diễn trước lớp . - HS lắng nghe - HS theo dõi - HS ghi - ChÐp nh¹c, xem bµi tr­íc IV. Cđng cè - DỈn dß : - Cho HS h¸t vµ biĨu diƠn bµi h¸t mµ HS yªu thÝch trong 2 bµi ®· häc - TËp chÐp nh¹c vµ ChuÈn bÞ cho bµi sau

File đính kèm:

  • doctuan 24.doc
Giáo án liên quan