Đề kiểm tra chất lượng môn Toán Lớp 9 - Học kì 1 - Năm họ 2012-2013 - Trường THCS Chu Văn An

Câu 1. (1,0 đ)Điền vào chỗ trống ( .) để được khẳng định đúng

a) = 3 x = . . . . . .

b) Giao điểm của hai đường thẳng y = x – 2 và y = 4 – x là A ( . . . . ; . . . . ) .

c) Cho tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH. Ta có: HC.BC = . . . . . . .

d) Hai đường tròn (O;R) và (O’;r) cắt nhau thì hệ thức liên hệ giữa OO’với R và r là. . .

Câu 2: (1,0 đ)

1): có nghĩa khi:

A. x 5 ; B. x <5.; C. x - 5; D. x > -5

2): Hàm số y = 2 – 5x có hệ số góc

A. 2 ; B . 5 ; C. – 5 ; D.

3): Tìm m và k để đồ thị hàm số y = ( m + 2 ) x + k song song với đường thẳng y=3x-2

A .m=3 và k 2 B. m=1 và k -2 ;

C. m 1 và k=-2 ; D. m 2 và k=-2

4): Cho =27o, =42o ta có:

A. sin < sin ; B. cos < cos

C. cot < cot ; D. tan

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 04/02/2021 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng môn Toán Lớp 9 - Học kì 1 - Năm họ 2012-2013 - Trường THCS Chu Văn An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN KRÔNGNĂNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ THI ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Toán 9 Thời gian 90 phút(không kể thời gian giao đề) Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1.Căn thức bậc hai Căn bậc ba Hằng ĐT Tìm điều kiện xác định Rút gọn biểu thức sử dụng phép biến đổi. Tìm ĐK của x để P<1 Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,25 2,5% 1 0,25 2,5% 2 2,25 2,25% 1 0,75 7,5% 5 3,75 37,5% 2 Hàm số bậc nhất y = ax + b Nắm được định nghĩa, tính chất Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất. vẽ đồ thị hàm số Tìm m để đồ thị hàm số song song với đường thẳng Tìm toa độ giao điểm của hai đường thẳng Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0.25 2,5% 2 1 10% 1 0.25 2,5% 1 0.25 2,5% 1 0.1 5% 6 2.25 22,5% 3.Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông. Đường tròn So sánh các tỉ số lượng giác Tính tỉ số lượng giác. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, Chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn Chứng minh chu vi tam giác Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0.25 2,5% 1 0.25 2,5% 1 1 10% 1 1 10% 1 1 10% 5 3.5 35% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3 0,75 7,5% 2 0.5 5% 3 2.75 27,5% 1 0.25 2,5% 5 4,0 40% 1 0.25 2,5% 2 1.5 15% 17 10 100% Ea Đăh, ngày 09/12/2012 GV ra đề: Phan Đức Linh UBND HUYỆN KRÔNGNĂNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ THI ĐỀ XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Toán 9(ngày thi......tháng 12 năm 2012) Thời gian 90 phút(không kể thời gian giao đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (02 điểm) Câu 1. (1,0 đ)Điền vào chỗ trống (..) để được khẳng định đúng a) = 3 x = . . . . . . b) Giao điểm của hai đường thẳng y = x – 2 và y = 4 – x là A ( . . . . ; . . . . ) . c) Cho tam giác ABC vuông ở A và có đường cao AH. Ta có: HC.BC = . . . . . . . d) Hai đường tròn (O;R) và (O’;r) cắt nhau thì hệ thức liên hệ giữa OO’với R và r là. ........... ........ Câu 2: (1,0 đ) 1): có nghĩa khi: A. x 5 ; B. x -5 2): Hàm số y = 2 – 5x có hệ số góc A. 2 ; B . 5 ; C. – 5 ; D. 3): Tìm m và k để đồ thị hàm số y = ( m + 2 ) x + k song song với đường thẳng y=3x-2 A .m=3 và k2 B. m=1 và k-2 ; C. m1 và k=-2 ; D. m2 và k=-2 4): Cho =27o, =42o ta có: A. sin < sin ; B. cos < cos C. cot < cot ; D. tan <tan. II PHẦN TỰ LUẬN(8 điểm ) Bài 1 (1,0 điểm): Thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức: A = Bài 2: (2,0 điểm) Cho biểu thức P= a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm các giá trị của x để P <1. Bài 3 (1,5 điểm): Cho hàm số y = (m -1)x + 2 (d1) a) Xác định m để hàm số đồng biến trên . b) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2 c) Với m = 2, tìm giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2): y = 2x - 3 Bài 4 (3,5 điểm): Cho ( O,R ), lấy điểm A cách O một khoảng bằng 2R. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Đoạn thẳng OA cắt đường tròn (O) tại I. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB cắt AC tại K. a) Chứng minh: Tam giác OAK cân tại K. b) Đường thẳng KI cắt AB tại M. Chứng minh: KM là tiếp tuyến của đường tròn (O). c) Chứng minh chu vi tam giác AMKbằng 2 . --------------------Chúc các em làm bài tốt------------------------- I/ TRAÉC NGHIEÄM (5,0ñ) Caâu 1: (1,0ñ) Ñieàn ñuùng moãi caâu ghi 0,25ñieåm a)3 b) A ( . .3 . . ; . 1. . . ) . c) AC2 d) R - r < OO’< R + r. Caâu 2: (1,0ñ) Choïn ñuùng moãi caâu ghi 0,25 ñieåm Caâu 1 2 3 4 Ñaùp aùn A C B D II PHẦN TỰ LUẬN(8 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (Đáp án – Hướng dẫn chấm có 02 trang) Bài Nội dung yêu cầu (cần đạt) Điểm 1 (1,0đ) 0.5 0.5 2 (2,0đ) a) (1,25 ñieåm) P = b) (0,75 ñieåm) Với x > 0 ; x4 ta có : (vì > 0) kết hợp ĐKXĐ ta có x > 1, x 4 thì P < 1 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3 (1,5 đ) a) Hàm số y = (m -1)x + 2 đồng biến trên m – 1 > 0 m > 1 b) (0,5 ñieåm) Khi m = 2, ta có hàm số y = x + 2 Hai điểm thuộc đồ thị: (0;2) và (-2;0) Vẽ đồ thị c) (0,5 ñieåm) Hoành độ giao điểm của (d1)và (d2) là nghiệm của phương trình: x + 2 = 2x – 3 x = 5 Thay x = 5 vào phương trình (d2): y = 7 Vậy (d1) cắt (d2) tại điểm M(5;7) 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 4 (3,5đ) - Vẽ hình đúng. - Viết GT KL đúng a/ (1,0 ñieåm) Tam giác OAK cân: Ta có: AB OB ( T/c tiếp tuyến ) OK OB ( gt ) ( so le trong) Mà ( T/c 2 tiếp tuyến cắt nhau) Vậy OKA cân tại K. b/ (1,0 ñieåm) CM : KM là tiếp tuyến (O) Ta có : OI = R , OA = 2R => IA = R => KI là trung tuyến OKA Mà OKA cân tại K ( Cmt) => KI OA Hay KM OA Vậy KM là tiếp tuyến (O) c/ (1,0 ñieåm) Chứng minh chu vi tam giác AMKbằng 2 . AOB (), có: OA = 2R , OB = R => AB = = AM + MK + AK = AM + MI + IK + KA Mà MB = MI KI = KC (t/c hai tiếp tuyến cắt nhau) AB = AC =>= AM+MB+KC+KA = AB+AC = 2AB = 2 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Ea Đăh, ngày 09/12/2012 GV ra đề: Phan Đức Linh

File đính kèm:

  • docTOAN 9(nop_huyen).doc