Đề cương ôn thi môn Lịch Sử 5

A. Câu hỏi trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất:

1. Địa danh nào trở thành giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam-Bắc theo quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ?

 a. Sông Hồng b. Sông Hương c. Sông Bến Hải d. Sông Sài Gòn

2. Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào " Đồng Khởi " vì:

 a. Không cam chịu sự tàn ác của Mĩ-Diệm.

 b. Để phá tan ách kìm kẹp của Mĩ-Diệm.

 c. Để xây dựng căn cứ địa Cách Mạng.

 d. Cả a và b đều đúng.

3. Nước nào dưới đây đã giúp đỡ ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

 a. Trung Quốc b. Ba Lan c. Liên Xô d. Cu Ba

4. Quân dân miền Nam đồng loạt Tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố. thị xã, . . . vào đêm 30 Tết:

 a. Mậu Thân 1969 b. Mậu Thân 1968

 c. Canh Thân 1968 d. Mậu Tuất 1968

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn thi môn Lịch Sử 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ A. Câu hỏi trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất: 1. Địa danh nào trở thành giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam-Bắc theo quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ?    a. Sông Hồng b. Sông Hương c. Sông Bến Hải d. Sông Sài Gòn 2. Nhân dân miền Nam tiến hành phong trào " Đồng Khởi " vì:    a. Không cam chịu sự tàn ác của Mĩ-Diệm.    b. Để phá tan ách kìm kẹp của Mĩ-Diệm.    c. Để xây dựng căn cứ địa Cách Mạng.    d. Cả a và b đều đúng. 3. Nước nào dưới đây đã giúp đỡ ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:    a. Trung Quốc b. Ba Lan c. Liên Xô d. Cu Ba 4. Quân dân miền Nam đồng loạt Tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố. thị xã, . . . vào đêm 30 Tết:    a. Mậu Thân 1969 b. Mậu Thân 1968 c. Canh Thân 1968 d. Mậu Tuất 1968 5. Đại diện cho phía cách mạng Việt Nam đặt bút kí vào văn bản Hiệp định Pa-ri ngày 27-1-1973 là bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh và bộ trưởng:    a. Phạm Văn Đồng b. Nguyễn Thị Định    c. Võ Văn Kiệt d. Nguyễn Thị Bình 6. Ngày 4-3-1975, Đảng ta quyết định tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Sau 30 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân dân ta đã giải phóng cả dải đất miền Trung và toàn bộ:    a. Tây Nguyên b. Đồng bằng Nam Bộ    c. Sài Gòn-Gia Định d. Miền Nam B. Nối cột A ( Năm ) với cột B ( Sự kiện lịch sử ) sao cho đúng:    A ( Năm )                                      B ( Sự kiện lịch sử )    21-7-1954                     Đế quốc Mĩ buộc phải kí Hiệp định Pa-ri.    30-4-1975                     Kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.    25-4-1976                     Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước.    27-1-1973                     Thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ. C. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:     c Ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn.     c Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là đường Hồ Chí Minh trên biển.     c Việc mở đường Trường Sơn để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.     c Việc mở đường Trường Sơn nhằm mục đích mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia. D. Điền từ vào chỗ chấm: 1. " . . . . . . . . . . .Nam Bộ là . . . . . . . . . . .nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song . . . . . . . . . . . . đó không bao giờ thay đổi ". Để bảo vệ chân lí ấy, nhân dân ta không còn con đường nào khác, buộc phải . . . . . . . . . . . đứng lên. 2. Tết Mậu Thân 1968, quân dân . . . . . . . . . . .đồng loạt tổng . . . . . . . .. . .và nổi dậy ở khắp các thành phố, thị xã làm cho . . . . . . . . . . . .và quân đội . . . . . . . . . .thiệt hại nặng nề, hoang mang, lo sợ. E. Tự luận: 1. Nêu ý nghĩa Hiệp định Pa-ri? 2. Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội nhằm mục đích gì? ĐÁP ÁN Câu 1: c Câu 2: d Câu 3: c Câu 4: b Câu 5: d Câu 6: a C. Đ - S - Đ - S D. Câu 1: Đồng bào - dân - chân lí - cầm súng.      Câu 2: miền Nam - tiến công - Mĩ - Sài Gòn. E. Câu 1: Ý nghĩa Hiệp định Pa-ri là: Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.     Câu 2: Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội nhằm:    - Phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.    - Từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp.    - Làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta.

File đính kèm:

  • docDe cuong mon Lich su 5.doc