Đề cương môn học Bóng chuyền (chuyên sâu)

4. Điều kiện tiên quyết: không

5. Mục tiêu của môn học:

Đào tạo sinh viên theo chuyên ngành GDTC, trở thành những cán bộ biết thực hành kỹ thuật động tác, biết giảng dạy-huấn luyện kỹ thuật động tác, biết và vận dụng phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu. Có năng lực tổ chức cho mọi đối tượng tập luyện trong các trường học ở các cấp học và làm cán bộ chuyên môn ở các sở, tỉnh thành, ngành trong hệ thống giáo dục.

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

- Các học phần lý thuyết: được chia thành 2 phần; phần 1 được bố trí vào học phần 2 của học kỳ II, phần 2 được bố trí vào học phần 5 của học kỳ V. Trang bị cho sinh viên những kiến thức về: lịch sử môn học, các bài giảng về kỹ - chiến thuật, các vấn đề về phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài; các biện pháp phát hiện và khắc phục những trạng thái tâm lý thường gặp trong tập luyện và thi đấu bóng chuyền; các phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học của môn học

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học Bóng chuyền (chuyên sâu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 3: LUẬT, PHƯƠNG PHÁP TRỌNG TÀI. 07 giờ - Giới thiệu các điều luật cơ bản trên sân và đấu tập. PHẦN 4: TỰ HỌC, THI, KIỂM TRA. 15 giờ                   Kiểm tra học phần 1 thực hành: 1. Chuyền bóng cao tay trước mặt: Thành tích tính bằng số lần chuyền (quả). 2. Phát bóng cao tay trước mặt: Thực hiện 05 lần (quả). 3. Test đánh giá sức nhanh di động (9-3-6-3-9): Thực hiện 03 lần (tính giây). 4. Bật với có đà: Thực hiện 03 lần (tính lần cao nhất). HỌC PHẦN 2: 75 giờ (5 đơn vị học trình) học kỳ II Mục đích: Củng cố các kỹ thuật cơ bản đã học và phát triển thể lực chuyên môn.Tiếp tục hình thành kỹ năng, kỹ xảo động tác, bước đầu bồi dưỡng phương pháp trọng tài điều khiển trận đấu. Hình thức:  + Lên lớp lý thuyết (30 giờ). + Thực hành động tác (30 giờ). + Tự học, thi kiểm tra (15 giờ). PHẦN 1: LÝ THUYẾT. 30 giờ Bài 1: Lịch sử đặc điểm, tính chất tác dụng của môn bóng chuyền. 04 giờ Sự hình thành và phát triển môn thể thao bóng chuyền trên thế giới. Nguồn gốc ra đời của môn bóng chuyền. Sự hình thành và phát triển môn thể thao bóng chuyền ở Việt Nam. Xu thế phát triển của bóng chuyền hiện đại. Đặc điểm, tính chất, tác dụng môn bóng chuyền. Bài 2: Kỹ thuật bóng chuyền. 04 giờ Khái niệm và nguyên lý cơ bản. Phương pháp chính thực hiện các yếu tố kỹ thuật. Đặc điểm bóng chuyển động bóng trong gian. Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 02 giờ Đặc điểm của kỹ thuật và dạng biến hoá nâng cao của kỹ thuật chuyền bóng. Phân tích kỹ thuật chuyền bóng. Phương pháp tập luyện. Bài 4: Kỹ thuật đệm bóng. 02 giờ Đặc điểm của kỹ thuật và dạng nâng cao của kỹ thuật đệm bóng; Phân tích kỹ thuật đệm  bóng. Phương pháp tập luyện. Bài 5: Kỹ thuật phát bóng. 02 giờ Đặc điểm của kỹ thuật và dạng biến hoá nâng cao của kỹ thuật phát bóng Phân tích kỹ thuật phát bóng. Phương pháp tập luyện. Bài 6: Kỹ thuật đập bóng. 04 giờ Đặc điểm của kỹ thuật và dạng biến hoá nâng cao của kỹ thuật đập bóng Phân tích kỹ thuật đập bóng. Phương pháp tập luyện. Bài 7: Kỹ thuật chắn bóng. 02 giờ Đặc điểm của kỹ thuật và dạng biến hoá nâng cao của kỹ thuật chắn bóng Phân tích kỹ thuật chắn bóng. Phương pháp tập luyện. Bài 8: Chiến thuật bóng chuyền. 06 giờ Khái niệm Phân loại chiến thuật. Bài 9: Thảo luận: (các nội dung đã học). 04 giờ PHẦN 2: THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC. 30 giờ 1. Chuyền bóng cao tay trước mặt tại chổ và di chuyển. 02 giờ 2. Tập chuyền hai. 02 giờ 3. Chuyền tam giác. 02 giờ 4. Đập bóng chính diện theo phương lấy đà số 4 và số 2. 04 giờ 5. Phát bóng cao tay trước mặt vào số 6. 02 giờ 6. Bài tập phối hợp giữa phòng thủ và chuyền cao tay. 02 giờ 7. Bài tập đỡ phát bóng rồi vào đà đập bóng từ chuyền hai. 02 giờ 8. Bài tập phối hợp tấn công trung, biên. 04 giờ 9.Tổ chức thi đấu và tập làm trọng tài. 02 giờ PHẦN 3: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC Tập các bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh, sự khéo léo, các bài tập phát triển sức bật PHẦN 4: TỰ HỌC, THI, KIỂM TRA. 15 giờ. Kiểm tra phần lý thuyết: Sinh viên trả lời câu hỏi phần lý thuyết đã học. Kiểm tra phần thực hành: học phần 2 1. Chuyền bóng cao tay trước mặt vào ô số 4: Thực hiện 05 lần (quả). 2. Đập bóng chính diện chính diên số 4 và số 2: Thực hiện 05 lần (quả). 3. Phát bóng cao tay chính diện về 1/2 cuối sân: Thực hiện 05 lần (quả). 4. Chạy rẽ quạt: Thành tích tính bằng giây. 5. Bật với có đà: Thực hiện 03 lần, tính lần cao nhất. HỌC PHẦN 3: 75 giờ (5 đơn vị học trình) học kỳ III. Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kỹ - chiến thuật, phát triển thể lực chuyên môn, kỹ thuật phòng thủ và lăn ngã cứu bóng. Hình thức: + Thực hành động tác (54 giờ). + Tự học, thi kiểm tra (21 giờ). PHẦN 1: THỰC HÀNH KỸ- CHIẾN THUẬT. 54 giờ 1. Bài tập đệm bóng ứng dụng (đỡ phát)tại chổ và di chuyển. 04 giờ 2. Bài tập phối hợp đỡ bước một chuyền hai trước mặt - sau đầu. 04 giờ 3. Kỹ thuật chắn bóng 1 người, 2 người. 04 giờ 4. Phòng thủ đỡ đập và lăn ngã cứu bóng. 04 giờ 5. Bài tập phối hợp đỡ phát, chuyền hai và đập bóng. 04 giờ 6. Bài tập phối hợp đập bóng có chắn và phòng thủ hàng sau. 04 giờ 7. Bài tập phối hợp đỡ phát, đỡ đập, chắn bóng từ các vị trí. 04 giờ 8. Đập bóng xoay tay, xoay thân. 04 giờ 9. Nhảy phát bóng. Tập phát chuẩn. 04 giờ PHẦN 2: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, ĐẤU TẬP, TRỌNG TÀI. 18 giờ. Tập các bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn, sức mạnh tốc độ, sức bền, phát triển khéo léo, mềm dẻo. 08 giờ Thi đấu tập và trọng tài điều khiển trận đấu. 10 giờ PHẦN 3: TỰ HỌC - THI, KIỂM TRA. 21 giờ Kiểm tra học phần 3: thực hành 1. Chuyền hai trước mặt vào ô số 4: Thực hiện 05 lần (quả). 2. Đỡ phát bóng lên vị trí số 3 (từ số 5 và số 1):Thực hiện 05 lần (quả). 3. Đập bóng số 4 và số 2 (chéo và dọc sân): Thực hiện 05 lần (quả). 4. Phát bóng cao tay dọc và chéo sân: Thực hiện 05 lần (quả). 5. Thể lực: Chạy rẽ quạt (tính bằng giây). HỌC PHẦN 4: 75 giờ (5 đơn vị học trình)  học kỳ IV. Mục đích: Nắm vững kỹ - chiến thuật cơ bản và phát triển thể lực chuyên môn, nâng cao năng lực cá nhân, đồng đội trong phối hợp tổ chức chiến thuật và thi đấu, nắm vững phương pháp huấn luyện và chỉ đạo thi đấu. Hình thức:  + Thực hành động tác (60 giờ). + Tự học, thi kiểm tra (12 giờ). PHẦN 1: THỰC HÀNH KỸ-CHIẾN THUẬT. 60 giờ 1. Chuyền hai trong đỡ phát và đỡ đập.06 giờ 2. Kỹ thuật chuyền sau đầu cho số 3 và số 4. Nhảy chuyền. 04 giờ 3. Phát bóng mạnh (hoặc bay).Tập phát chuẩn. 04 giờ 4. Ứng dụng chiến thuật và phòng thủ đỡ đập ở các vị trí. 04 giờ 5. Chuyền bóng trung bình, đập bóng trung, biên. 04 giờ 6. Đập bóng vòng sau đầu, đập bóng từ hàng sau. 04 giờ 7. Đập nhanh, đập lao. Đập bóng xoay tay, xoay thân. 06 giờ 8. Đập bóng với dạng chuyền hai từ hàng sau đan lên tổ chức. 04 giờ 9. Chắn đôi và phòng thủ hàng sau. 02 giờ 10. Yểm hộ chắn bóng. 02 giờ 11. Chiến thuật phòng thủ 6 tiến, 6 lùi. 04 giờ PHẦN 2: BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, ĐẤU TẬP, TRỌNG TÀI. 08 giờ Đấu tập, phương pháp trọng tài. 04 giờ Tập phát triển sức mạnh, Tập phát triển sức bật. 04 giờ PHẦN 3: THẢO LUẬN, PHƯƠNG PHÁP - Thảo luận: 02 giờ Phối hợp trọng tài. Ứng dụng kỹ thuật trong thi đấu. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập. - Phương pháp lên lớp giờ thực hành. 06 giờ PHẦN 4: TỰ HỌC, THI, KIỂM TRA. 15 giờ. Kiểm tra học phần 4: thực hành 1. Chuyền bóng trước mặt - sau đầu: Thực hiện 05 lần (quả). 2. Đỡ phát bóng lên vị trí số 3(phát bóng cao tay  từ cuối sân):Thực hiện 05 lần(quả). 3. Đập bóng số 4, số 3, số 2(đập mạnh hoặc nhanh): Thực hiện 05 lần (quả). 4. Phát bóng mạnh 2m về cuối sân: Thực hiện 05 lần (quả). HỌC PHẦN 5: 75 giờ (5 đơn vị học trình) học kỳ V. Mục đích: Thực hành ứng dụng hoàn thiện kỹ-chiến thuật tấn công và phòng thủ trong thi đấu Bóng chuyền. Nắm vững phương pháp giảng dạy và huấn luyện Bóng chuyền cơ sở. Phương pháp trọng tài Bóng chuyền và chỉ đạo thi đấu. Hình thức: + Lý thuyết (18 giờ). + Thực hành kỹ- chiến thuật động tác (45 giờ). + Tự học, thi kiểm tra (12 giờ). PHẦN 1: LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH. 18 giờ Bài 1: Xây dựng kế giảng dạy và huấn luyện.  04 giờ Giảng dạy. Huấn luyện. Bài 2: Huấn luyện thể lực. 06 giờ Thể lực chung: Thể lực chuyên môn. Bài 3: Tổ chức thi đấu-Phương pháp trọng tài và chỉ đạo trận đấu. 06 giờ + Tổ chức thi đấu. + Phương pháp trọng tài.(Luật và những thay đổi về luật thi đấu bóng chuyền trong thời gian hiện nay). + Chỉ đạo trận đấu. Bài 4: Thảo luận. 02 giờ + Các vấn đề đã học trong toàn bộ phần lý thuyết đã học. PHẦN 1: THỰC HÀNH BÀI TẬP CHIẾN THUẬT. 45 giờ 1. Chiến thuật đỡ phát tấn công trung, biên. 06 giờ 2. Chiến thuật tấn công đan chuyền. 04 giờ 3. Chiến thuật đỡ phát tấn công, hàng sau đan tổ chức. 04 giờ 4. Chiến thuật phòng thủ 2 chắn 6 lùi. 01 giờ 5. Chiến thuật phòng thủ phản công 6 tiến, 6 lùi.02 giờ 6. Huấn luyện chiến thuật phòng thủ phản công 6 tiến, 6 lùi. 02 giờ 7. Yểm hộ chắn bóng kết hợp lăn ngã cứu bóng. 04 giờ 8. Chuyên môn hoá vị trí tấn công và phòng thủ. 04 giờ 9. Chiến thuật tấn công hai chuyền và giả đập sang chuyền. 02 giờ 10. Luyện tập phối hợp và ứng dụng thi đấu. 16 giờ PHẦN 2: TỰ HỌC, THI - KIỂM TRA. 12 giờ. Kiểm tra học phần 5: Kiểm tra phần lý thuyết: học phần 5 Xây dựng kế hoạch huấn luyện ngắn hạn và dài hạn.(làm ở nhà nộp cho giáo viên). Kiểm tra phần thực hành: học phần 5 1. Chuyền hai trước mặt - sau đầu: Thực hiện 05 lần (quả). 2. Đệm bóng vào ô số 5 và số 1: Thực hiện 05 lần (quả). 3. Đập bóng số 4 và số 2: Thực hiện 05 lần (quả). 4. Đập bóng nhanh - lao vị trí số 3: Thực hiện 05 lần (quả). 5. Phát bóng mạnh hoặc bay (1∕2 cuối sân):Thực hiện 05 lần (quả). HỌC PHẦN 6: 45 giờ (3 đơn vị học trình) học kỳ VI. Mục đích: Trang bị kiến thức về kỹ - chiến thuật tấn công và phòng thủ trong thi đấu bóng chuyền. Các phương pháp giảng dạy và huấn luyện bóng chuyền. Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài. Hình thức: + Thực hành kỹ - chiến thuật, phương pháp trọng tài (30 giờ). + Tự học, thi - kiểm tra (15 giờ). PHẦN 1: THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC. 30 giờ 1. Chuyền hai trước mặt và sau đầu. 02 giờ 2. Bài tập phối hợp đập bóng, chắn bóng và chuyền hai ở các vị trí. 02 giờ 3. Bài tập phối hợp với các dạng đập bóng ứng dụng. 02 giờ 4. Chiến thuật đỡ phát tấn công trung, biên. 02 giờ 5. Chiến thuật tấn công đan chuyền. 02 giờ 6. Chiến thuật đỡ phát tấn công, hàng sau đan lên tổ chức. 02 giờ 7. Chiến thuật tấn công đan chuyền. 02 giờ 8. Nhảy phát bóng. Phát bóng bay. 02 giờ 9. Chuyên môn hoá vị trí tấn công và phòng thủ. 02 giờ 10. Luyện tập phối hợp và ứng dụng thi đấu. 08 giờ PHẦN 2: TỔ CHỨC THI ĐẤU, TRỌNG TÀI Phương pháp trọng tài, thi đấu. 02 giờ Tập phát triển thể lực. 02 giờ PHẦN 3: TỰ HỌC, THI - KIỂM TRA. 15 giờ Kiểm tra học phần 6: thực hành 1. Chuyền bóng trước mặt - sau đầu: Thực hiện 05 lần (quả). 2. Đỡ phát bóng số 5 và số 1:Thực hiện 05 lần (quả). 3. Đập bóng nhanh - lao: Thực hiện 05 lần(quả). 4. Phát bóng mạnh về 2m cuối sân (hoặc bay): Thực hiện 05 lần (quả). 5. Thể lực: Chạy rẻ quạt (tính bằng giây). (Yêu cầu đạt trình độ tương đương vận động viên II môn bóng chuyền).

File đính kèm:

  • docChuyen de bong chuyen chuyen sau.doc
Giáo án liên quan