Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học Đạo Đức

 

- Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập.

- Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến.

- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.

- Có thái độ hành vi trung thực trong học tập.

- Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập.

 

 

 

 

 

- Biết quý trong những bạn trung thực và không bao che những hành vi thiếu trung thực trong học tập.

 

doc6 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn kiến thức kĩ năng môn học Đạo Đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG MÔN HỌC ĐẠO ĐỨC HƯỚNG DẪN CỤ THỂ: Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú 1 – 2 Trung thực Trong học tập - Nêu được một số biểu hiện của trung thực trong học tập. - Biết được: Trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi người yêu mến. - Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh. - Có thái độ hành vi trung thực trong học tập. - Nêu được ý nghĩa của trung thực trong học tập. - Biết quý trong những bạn trung thực và không bao che những hành vi thiếu trung thực trong học tập. 3 - 4 Vượt khó Trong học tập. - Nêu được ví dụ về sự vượt khó học tập. - Biết vượt khó trong học tập giúp em học tập mau tiến bộ. - Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. - Yêu mến, noi theo những tấm gương học sinh nghèo vượt khó. - Biết thế nào là vượt khó trong học tập và vì sao phải vượt khó trong học tập. 5 – 6 Biết bày tỏ Ý kiến - Biết được: Trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Bước đầu biết bày tỏ ý kiến của bản thân và lắng nghe, ton trọng ý kiến của người khác - Biết: Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề có liên quan đến trẻ em. - Mạnh dạng bày tỏ ý kiến của bản thân, biết lắng nghe, ton trọng ý kiến của người khác. 7 – 8 Tiết kiệm tiền của - Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền của. - Biết được lợi ích của tiết kiệm tiền của - Biết được vì sao cần phải tiết kiệm tiền của Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú - Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vỡ, đồ dùng, điện, nước....trong cuộc sống hàng ngày - Nhắc nhở bạn bè, anh chị em tiết kiệm tiền của. 9 - 10 Tiết kiệm thời giờ - Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ. - Biết được lợi ích của tiết kiệm thời giờ. - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt....nhằn ngày một cách hợp lí. - Biết được vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ. - Sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt....hằng ngày một cách hợp lí. 12 - 13 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ - Biết được: con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ nuôi dạy mình. - Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình. - Hiểu được: Con cháu có bổn phận hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ đã sinh thành, nuôi dạy mình. 14 - 15 Biết ơn thầy giáo cô giáo - Biết được công lao của thâỳ giáo, cô giáo. - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. - Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. - Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng, biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình. 16 - 17 Yêu lao động - Nêu được ích lợi của lao động. - Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân. - Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động - Biết được ý nghĩa của lao động công ích. Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú 19 - 20 Kính trọng biết ơn người lao động - Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động. - Bước đầu biết cư sử lễ phép với những người lao động và biết trân trọng, giữ gìn thành quả lao động của họ - Biết nhắc nhở các bạn phải kính trọng và biết ơn người lao động. 21 - 22 Lịch sự với mọi người - Biết ý nghĩa của việc cư xử lịch sự với mọi người. - Nêu được ví dụ về cư xử lịch sự với mọi người. - Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh. 23 – 24 Giữ gìn Các công Trình Công cộng - Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng. - Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ công trình công cộng. - Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng ở địa phương. - Biết nhắc các bạn cần bảo vệ giữ gìn các công trình công cộng. 26 - 27 Tích cực Tham gia Các hoạt động nhân đạo - Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo. - thông cảm với bạn bè và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp ở trường và cộng đồng. - Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường, ở địa phương phù hợp với khả năng và vận động bạn bè, gia đình cùng tham gia. - Nêu được ý nghĩa của hoạt động nhân đạo. 28 - 29 Tôn trọng luật Giao thông - Nêu được một số qui định khi tham gia giao thông ( những qui định có Tuần Tên bài dạy Yêu cầu cần đạt Ghi chú Liên quan tới học sinh ) - Phân biệt được hành vi ton trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông. - Nghi chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày. - Biết nhắc nhở bạn bè cùng tôn trọng Luật Giao thông. 30 - 31 Bảo vệ Môi trường - Biết được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường (BVMT) và trách nhiệm tham gia BVMT. - Nêu được những việc làm cần phù hợp với lứa tuổi BVMT. - Tham gia BVMT ở nhà, ở trường học và nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng. - Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiểm môi trường và biết nhắc bạn bè, người thân cùng thực hiện bảo vệ môi trường.

File đính kèm:

  • docCKTKN.doc
Giáo án liên quan