Bài giảng Toán Tiết một: Ôn tập các số đến số 100

Mục tiêu

+ Giúp HS củng cố về :

 - Viết các số từ 0 đến 100, thứ tự của các số

 - Số có một, hai chữ số. Số liền trước, liền sau của một số

II Đồ dùng dạy học

GV : một bảng các ô vuông như bài 2 trang 3

 

doc8 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Tiết một: Ôn tập các số đến số 100, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S chơi trò chơi D Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em học tốt Thứ ngày tháng năm 20 Toán Tiết 2 : Ôn tập các số đến 100 ( tiếp theo ) I Mục tiêu + Giúp HS củng cố về : - Đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số - Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vị II Đồ dùng dạy học GV : Kẻ, viết sẵn bảng như bài 1 HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A ổn định tổ chức ( kiểm tra sĩ số ) B Kiểm tra bài cũ - Nêu số bé nhất có một chữ số ? - Nêu số lớn nhất có một chữ số ? - Nêu số bé nhất có hai chữ số ? - Nêu số lớn nhất có hai chữ số ?..... C Bài mới 1 HĐ 1: Củng cố về đọc, viết, phân tích số * Bài 1 : ( củng cố về đọc, viết, phân tích số ) - GV nhận xét * Bài 2 : Giảm tải * Bài 3 So sánh các số - GV nhận xét - Vì sao lại điền dấu >, < hoặc = * Bài 4 - GV nhận xét Bài 5 GV chữa bài, nhận xét. - HS hát + HS trả lời + HS nêu bài toán - HS tự làm - 1 HS lên chữa bài - Nhận xét - HS thực hiện + HS nêu bài toán - HS tự làm bài, đổi vở cho bạn chữa bài - HS trả lời + HS nêu yêu cầu bài toán - 1 HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm của bạn + HS nêu yêu cầu bài toán - 1 HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở - HS nhận xét D Củng cố, dặn dò - GV nhận xét giờ học - Khen những em có tinh thần học tốt Toán (tăng) Ôn luyện các số đến 100 I Mục tiêu - Tiếp tục củng cố về : Đọc ,viết , so sánh các số có hai chữ số. Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vị - Rèn cho HS cách đọc , viết , so sánh số. II Đồ dùng dạy học GV : Nội dung bài . HS : VBT III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ Điền dấu , = vào chỗ chấm 25…..35 56….53 62…..26 78….78 - Nhận xét , cho điểm . 3 Bài mới + Cho HS làm VBT ( 4 ) + Bài 1 :Viết ( theo mẫu ) Củng cố về phân tích số có hai chữ số. GV theo dõi , giúp đỡ HS yếu. + Bài 2 : Điền >, < , = vào chỗ chấm. Củng cố về so sánh số . +Bài 3 : +Bài 4 : Nối số thích hợp vào ô trống. GV hướng dẫn HS làm. Nhận xét , chữa bài . HS hát - 2 HS lên bảng làm - Lớp làm giấy nháp. Nhận xét - HS nêu yêu cầu , làm bài HS nêu yêu cầu rồi làm bài . Đổi vở , chữa bài. - HS nêu yêu cầu rồi làm bài . - Đọc lại các số vừa viết. - HS nêu yêu cầu - HS làm bài . IV Hoạt động nối tiếp Củng cố : Nhận xét giờ học . Dặn dò : Về nhà ôn bài . Thứ ngày tháng năm 20 Toán Tiết 3 : Số hạng - Tổng. A Mục tiêu Giúp HS : - Bước đầu biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng - Củng cố về phép cộng ( không nhớ ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. B Đồ dùng dạy học GV : Nội dung bài, phiếu bài tập HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I ổn định tổ chức ( kiểm tra sĩ số ) II Kiểm tra bài cũ - Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 66....96 31.......34 - GV nhận xét III Bài mới 1.HĐ1 Giới thiệu số hạng và tổng + GV viết lên bảng 35 + 24 = 59 - GV chỉ vào từng số trong phép cộng, nêu . 35 gọi là số hạng . 24 gọi là số hạng ( Viết như SGK, GV chỉ gọi HS đọc lại ) . 59 là kết quả, gọi là tổng ( GV chỉ gọi HS đọc lại ) + GV viết phép cộng trên theo cột dọc rồi làm tương tự như SGK Chú ý : 35+24 cũng gọi là tổng + GV viết phép cộng khác, rồi làm tương tự 2. HĐ 2 Thực hành * Bài 1( Điền số thích hợp vào ô trống ) - GV phát phiếu - Muốn tìm tổng ta làm thế nào ? - GV nhận xét * Bài 2 ( Đặt tính rồi tính tổng ) - Chú ý: đặt tính đúng - GV nhận xét * Bài 3 - GV yêu cầu HS tóm tắt - GV chấm bài - nhận xét + HS hát + HS làm vào giấy nháp. + HS đọc phép cộng - HS thực hiện theo yêu cầu - HS thực hiện theo + HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm vào phiếu - HS lên bảng chữa bài - HS trả lời + HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài vào vở - - Đổi vở cho bạn kiểm tra + 1, 2 HS đọc bài toán ( cả lớp đọc thầm) Buổi sáng bán : 12 xe đạp Buổi chiều bán : 20 xe đạp Cả hai buổi bán....... xe đạp ? - 1 HS lên bảng giải toán, cả lớp làm vở IV Củng cố, dặn dò + Trò chơi: HS thi viết phép cộng và tính tổng nhanh - Viết phép cộng có các số hạng đều bằng 24 rồi tính tổng - Ai làm xong trước được các bạn vỗ tay + GV nhận xét giờ học, khen những em học tốt Thứ ngày tháng năm 20 Toán Tiết 4 : Luyện tập A Mục tiêu + Giúp HS củng cố về : - Phép cộng ( không nhớ ). Tính nhẩm và tính viết ( đặt tính rồi tính ). Tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng - Giải bài toán có lời văn B Đồ dùng dạy học GV :Nội dung bài HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I ổn định tổ chức (kiểm tra sĩ số ) II Kiểm tra bài cũ - GV viết phép cộng 41 + 25 = 66 - Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng - GV nhận xét III Bài mới * Bài 1 - GV nhận xét * Bài 2 Giảm tải * Bài 3 - GV có thể hỏi trong phép cộng 43 +25 = 68 ( 43 gọi là gì ? 25 gọi là gì ? 68 gọi là gì ? ).... - GV nhận xét * Bài 4 - GV nhận xét * Bài 5 - GV HD HS cách làm - GV chấm điểm - GV nhận xét + HS hát + HS thực hiện - Nhận xét + HS nêu yêu cầu bài toán - 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng + HS nêu yêu cầu bài toán - HS làm vào vở - Đổi vở cho bạn để nhận xét + 1, 2 HS đọc đề toán - cả lớp đọc thầm - HS tự tóm tắt - 1 HS lên bảng làm - Cả lớp giải bài toán vào vở + HS đọc yêu cầu bài toán - 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở D Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Khen những em học tốt Thứ ngày tháng năm 20 Toán Tiết 5 : Đêximet A Mục tiêu + Giúp HS : - Bước đầu nắm được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo đêximet ( dm ) - Nắm được quan hệ giữa đêximet và xăngtimet ( 1dm = 10 cm ) - Biết làm các phép tính cộng, trừ với các số đo có đơn vị đêximet - Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị đêximet B Đồ dùng dạy học GV : Một băng giấy có chiều dài 10cm Thước thẳng dài 2dm hoặc3dm với các vạch chia thành từng xăngtimet HS : Thước có chia vạch xăngtimet C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I ổn định tổ chức ( kiểm tra sĩ số ) II Kiểm tra bài cũ - 2 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào giấy nháp: 25 63 4 4 + + + + 31 5 23 20 ...... ...... ....... ...... - GV nhận xét III Bài mới 1.HĐ 1 Giới thiệu đơn vị đo độ dài đeximet(dm) - GV yêu cầu HS đo độ dài băng giấy 10cm - Băng giấy dài mấy xăngtimet ? - 10 xăngtimet còn gọi là 1 đêximet - Đêximet viết tắt là dm 10cm = 1dm 1dm = 10cm - GV gọi một vài HS nêu lại + GV HD HS nhận biết các đoạn thẳng có độ dài 2dm, 3dm trên một thước thẳng 2 HĐ 2 Thực hành Bài 1 trang 7 + GV HD HS quan sát hình vẽ - GV nhận xét Bài 2 trang 7 - Chú ý: không viết thiếu đơn vị ở kết quả - GV chấm bài nhận xét Bài 3 trang 7 : Giảm tải D Củng cố, dặn dò + GV hỏi 1 đêximet bằng mấy xăngtimet ? 10 xăngtimet bằng mấy đêximet ? + GV nhận xét giờ học + HS hát - HS thực hiện + HS đo - Băng giấy dài 10cm 10cm =1dm, 1dm = 10cm - HS thực hiện theo yêu cầu + HS quan sát hình vẽ + HS trả lời câu hỏi: + HS nêu yêu cầu bài toán - HS làm bài vào vở - Đổi vở cho bạn để kiểm tra Toán ( tăng ) Luyện tập : Số hạng - Tổng A Mục tiêu - Tiếp tục củng cố cho HS biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng - Củng cố về phép cộng ( không nhớ ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. B Đồ dùng dạy học GV : Nội dung bài, HS : VBT C Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I ổn định tổ chức ( kiểm tra sĩ số ) II Kiểm tra bài cũ Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng : 25 + 52 =77 - GV nhận xét III Bài mới * Bài 1( Viết số thích hợp vào ô trống ) - Muốn tìm tổng ta làm thế nào ? - GV nhận xét * Bài 2 ( Đặt tính rồi tính tổng ) - Chú ý: đặt tính đúng - GV nhận xét * Bài 3 - GV yêu cầu HS tóm tắt - GV chấm bài - nhận xét + HS hát + HS +HS nêu + HS đọc phép cộng - HS thực hiện theo yêu cầu - HS thực hiện theo + HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm vào phiếu - HS lên bảng chữa bài - HS trả lời + HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài vào vở - - Đổi vở cho bạn kiểm tra + 1, 2 HS đọc bài toán ( cả lớp đọc thầm) Buổi sáng bán : 12 xe đạp Buổi chiều bán : 20 xe đạp Cả hai buổi bán....... xe đạp ? - 1 HS lên bảng giải toán, cả lớp làm vở IV Củng cố, dặn dò + Trò chơi: HS thi viết phép cộng và tính tổng nhanh - Viết phép cộng có các số hạng đều bằng 24 rồi tính tổng - Ai làm xong trước được các bạn vỗ tay + GV nhận xét giờ học, khen những em học sinh. Toán Luyện đặt tính, giải toán I Mục tiêu - Củng cố cho HS cách đặt tính và giải toán có lời văn - Rèn kĩ năng đặt tính đúng và giải toán nhanh - HS có ý thức học tập, cẩn thận khi làm bài II Đồ dùng dạy học GV : Nội dunh bài, bảng phụ viết sẵn bài toán HS : vở III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ - 2 HS lên bảng, dưới lớp làm vào giấy nháp: 34 +25 =...... 97 - 51 =........ 66 - 3 =........ 25 + 52 =........ 2 Bài mới a HĐ 1 : Đặt tính *Bài 1 : tính 24 5 72 57 + + + - 25 41 6 33 ....... ....... ...... ...... - GV nhận xét, chữa bài *Bài 2 : Đặt tính rồi tính 15 + 40 76 - 24 35 + 53 47 - 40 - Nêu cách đặt tính - Nêu cách thực hiện phép tính b HĐ 2 Luyện tập giải toán + GV treo bảng phụ - Bài toán: Lớp 2A có 13 bạn trai và 15 bạn gái. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn? - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - GV chấm, chữa bài - HS thực hiện - 2 HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở - Nhận xét bài làm của bạn + HS nêu yêu cầu bài toán - HS nêu - HS làm vào vở + HS đọc bài toán - Bài toán cho biết: lớp 2A có 13 bạn trai và 15 bạn gái - Bài toán hỏi : lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn - 1, 2 HS tóm tắt bài toán -1 HS lên bảng làm - Cả lớp làm bài vào vở - Nhận xét bài làm của bạn trên bảng IV Hoạt động nối tiếp + Củng cố : nêu cách đặt tính, cách giải toán có lời văn + Dặn dò : Về nhà học bài

File đính kèm:

  • docTuÇn 1.doc
Giáo án liên quan