Bài giảng Toán: luyện tập tuần 3

Mục tiêu:

-Giúp HS củng cố:

+Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.

+Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 5

II.Hoạt động dạy học

 

doc6 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán: luyện tập tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai/8/9/2009 Toán: Luyện tập I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố: +Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5. +Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 5 II.Hoạt động dạy học HĐGV HĐHS 1.Bài cũ: Bài mới:- Giới thiệu HĐ1. Bài 1.Số? HĐ2.Bài 2. Số? HĐ3. Số? HĐ4. Bài 4. Viết số 1, 2, 3, 4, 5 HĐ5.Củng cố, dặn dò Cho HS đếm xuôi, đọc ngược từ 1- 5; 5-1 -Chuẩn bị: Lớn hơn, bé hơn Đọc, đếm, viết số 1,2,3,4,5 -HĐ cá nhân +Biết đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình +Ghi đúng số tương ứng vào ô trống -Đếm được số que diêm trong mỗi hình -Biết đếm từ 1 – 5 -Điền đúng số vào ô trống -Biết đọc ngược từ 5- 1 -Viết được các số 1,2,3,4,5 -Viết đúng theo thứ tự Thư ba /8/9/2009 Toán: Bé hơn- dấu I.Mục tiêu: -HS bước đầu biết so sanh số lượng và sử dụng từ “Bé hơn”- Dấu khi so sánh. -Thực hành so sánh các sốtừ 1-5 theo quan hệ bé hơn, lớn hơn II.Chuẩn bị: Bộ biểu diễn toán, các hình tam giác, hình vuông. III.Hoạt động dạy học HĐGV HĐHS 1.Bài cũ: 2.Bài mới:-Giới thiệu HĐ1.Nhận biết quan hệ “bé hơn” Đính bảnh:1 HTG và 2 HTG 2 HV và 3 HV +Hình thành khái niệm “bé hơn”- Dấu < HĐ2.Nhận biết quan hệ “lớn hơn” +Đính bảng: 2 HT và 1 HT 3 HV và 2 HV +Hình thành khái niệm “lớn hơn”, dấu > HĐ3.Viết bảng con HD viết HĐ4.Luyện tập -Bài 1. Viết dấu < -Bài 2.Viết (theo mẫu) -Bài 1/19 Viết dấu > -Bài 2. Viết( theo mẫu) HĐ5.Củng cố, dặn dò Đọc, viết đếm các số 1,2,3,4,5 QST-Nhận biết: 1 xe ít hơn 2 xe. con chim ít hơn 3 con chim -Nêu: 1HTG ít hơn 2 HTG 2 HV ít hơn 3 HV -Hiểu: Dấu < đọc là “bé hơn” QST-Nhận biết: 2 bướm lớn hơn 1 bướm; 3 thỏ nhiều hơn 2 thỏ -Nêu được : 2 HT nhiều hơn 1 HT 3 HV nhiều hơn 2 HV -Hiểu :dấu > : đọc là lớn hơn và 2>1 , 3 > 2- Cài bảng. -Biết mối quan hệ :VD: 11 -HS viết -viết vở Cá nhân +Biết đếm và điền vào ô trống số thích hợp +Biết chọn đúng dấu ghi vào ô trống -HĐ cá nhânBiech ma; 2>12- Cai HV nhie Be Tie Thứ 5/12/9/2009 Toán: Luyện tập I.Mục tiêu: -Củng cố những khái niệm ban đầu về “bé hơn”, lớn hơn”. Sử dụng các dấu , từ “bé hơn”, “lớn hơn” khi so sánh 2 số. -Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn, lớn hơn khi so sánh 2 số. II.Hoạt động dạy học HĐGV HĐHS 1.Bài cũ: 2.Bài mới: HĐ1.Bài 1. Điền dấu >, < ? HĐ2.Bài 2.Viết( theo mẫu) HĐ3.Bài 3. Nối ô trống với số thích hợp HĐ4.Củng cố, dặn dò -Trò chơi: Ai nhanh hơn? Thực hiện: 2…4 3…4 4…5 2…1 HĐcá nhân -Điền đúng dấu < vào: 3…4, 2…5 , 1…3 , 2…4 -Điền đúng dấu > vào: 4…3 , 5…2 , 3…1, 4…2 HĐ cá nhân +Biết so sánh hai nhóm đồ vật +Chọn đúng số và dấu điền vào ô trống 5 > 4; 5 > 3 3 3 HĐ cá nhân -Biết chọn số phù hợp với dấu < -Nối số với ô trống thích hợp -Ghi nhanh 2 số và đặt dấu > hoặc < để so sánh. Thứ 6/13/9/2009 Toán: Luyện tập (Tự soạn) I.Mục tiêu: -Củng cố về kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 5. -Đếm và viết số tương ứng. Biết nối số với dấu thích hợp. II.Hoạt động dạy học HĐGV HĐHS 1.Bài cũ: 2.Bài mới:- Giới thiệu HĐ1. Điền dấu ? HĐ2.Bài 2.Viết số và dấu thích hợp HĐ3.Bài 3.Nối ô trống với số thích hợp 5 4 3 2 1 1< 2< 3< 4< HĐ3.Củng cố, dặn dò Điền dấu ? 4…5 1…3 2…1 3…4 Biết chọn dấu điền vào chỗ thích hợp 3…4 , 5…2 , 1…3 4…3 , 2…5 , 3…1 HS viết - 3 > 4 4 < 3 -HS Đếm xuôi , đọc ngược từ 1-5, 5-1

File đính kèm:

  • docGiao an Toan Tuan 3 .doc