Bài giảng Toán: bài: so sánh các só có nhiều chữ số (tiết 9 )

Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu

-Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số.

-Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số

 

doc2 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1830 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán: bài: so sánh các só có nhiều chữ số (tiết 9 ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
` Thứ ngày tháng năm 2005 TOÁN: BÀI: SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 ) Lớp:4/ I-Mục tiêu; -Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu -Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số. -Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số. II-Đồ dùng dạy học: III-Hoạt động dạy và học: Thời gian Giáo viên Học sinh 5 phút 1 phút 5 phút 5 phút 16 phút 3 phút 1-Bài cũ: -3 hs lên bảng làm bài về nhà :bài 4, 5 -10 hs đem vở chấm. -Nhận xét chung. 2-Bài mới: 2.1-Giới thiệu –Ghi đề lên bảng. 2.2-Hướng dẫn so sánh số có nhiều chữ số. a-So sánh các số có số chữ số khác nhau. -Viết số:99 578 và 100 000 y/c hs so sánh hai số này với nhau. -Vì sao? -Vậy khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ,ta thấy như thế nào? -Gv chốt lại ghi bảng. * Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn và ngược lại số nào có nhiều chữ số ít hơn thì số đó bé hơn. b-So sánh các số có số chữ số bằng nhau: -Gv viết số:693 251 và 693 500, y/c hs đọc và so sánh hai số này với nhau. - Hãy so sánh các chữ số hàng trăm nghìn? -Ta so sánh tiếp đến hàng nào? -Hàng chục nghìn bằng nhau, vậy ta so sánh đến hàng nào? - Vậy muốn so sánh hai số có chữ số bằng nhau ,ta so sánh như thế nào? -Gv chốt lại ghi bảng. * Hai số có cùng chữ số thì ta so sánh các cặp chữ số ở cùng hàng với nhau, lần lượt từ trái sang phải.Nếu chữ số nào lớn hơn thì số tương ứng sẽ lớn hơn ,nếu chúng bằng nhau ta so sánh đến cặp chữ số ở hàng tiếp theo. 2 .3 Luyện tập: Bài 1 :Hs làm vào vở. -1 hs đọc đề. -2 hs lên bảng. -Thu 1 số vở chấm. -Nhận xét ,cho hs sữa bài. Bài 2 :Hs làm bảng con. -1 hs đọc đề. -1 hs lên bảng làm. -Kiểm tra bài làm trên bảng con -Nhận xét chung. Bài 3 :Hs làm vở. -1 hs đọc đề. -1 hs lên bảng làm. -Thu 1 số vở chấm. -Nhận xét ,cho hs sữa bài. Bài 4 :Hs làm miệng câu a, b ,c ,d. 3- Củng cố .dặn dò: -Hỏi:+Khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ta làm như thế nào? +So sánh hai số có cùng chữ số thì ta làm như thế nào? -Nhận xét tiết học . Về nhà làm lại bài tập 4 sgk trng 13. -3 hs lên bảng sữa bài tập. -10 hs đem vở chấm. -Lớp sữa bài. -Hs lắng nghe ,mở sgk. -Hs nêu: 99 578<100 000 -Vì 99 578 chỉ có 5 chữ số còn số 100 000 có sáu chữ số. -Ta thấy số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. -Hs nhắc lại. -2 Hs đọc số và nêu kết quả so sánh . - Hai số này có cùng là các số có sáu chữ số. +Hai số cùng có hàng trăm nghìn là 6. +So sánh đến hàng chục nghìn,hàng chục nghìn đều là 9. +Đến hàng nghìn, hai số cùng hàng nghìn là 3. +So sánh tiếp hàng trăm thì được 2< 5 Vậy: 693251<693500 +Hs rút ra kết luận như sgk. -Hs nhắc lại (3 -6 hs) -1 hs đọc đề. -2 hs lên bảng.,cả lớp làm vào vở. +Lớp nhận xét bài làm trên bảng. -hs sữa bài. 1 hs đọc đề. -1 hs lên bảng. -Cả lớp làm bảng con. -1 Hs đọc đề. -1hs lên bảng, cả lớp làm vào vở. +Lớp nhận xét bài trên bảng -Hs xung phong trả lời bài tập 4.,từng em một. -1 hs đọc hết kết quả bài tập 4, lớp theo dõi .nhận xét.

File đính kèm:

  • docSOSANH~12.DOC