Bài giảng Tiếng việt bài 100 : uân - Uyên tuần 24

MỤC TIÊU

 - Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyên ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.

 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện

 -KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

 

doc18 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 740 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng việt bài 100 : uân - Uyên tuần 24, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh các tiếng có các vần vừa ôn. - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ____________________________________________ Mĩ thuật Bài 24: VẼ CÂY ĐƠN GIẢN I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết hình dáng của cây. - HS biết cách vẽ cây và vẽ được cây đơn giản. II- CHUẨN BỊ GV: - Tranh ảnh 1 số loại cây. - Bài vẽ của HS năm trước,... HS: Vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu,... III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Giới thiệu hình ảnh cây. - GV cho HS quan sát 1 số loại cây và gợi ý: + Đây là cây gì ? + Cây gồm những bộ phận nào ? + Có màu gì ? - GV y/c HS nêu 1 số loại cây mà HS biết. - GV tóm tắt: HĐ2: Hướng dãn HS cách vẽ cây. - GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn. + Vẽ thân và cành cây trước. + Vẽ vòm lá. + Vẽ màu theo ý thích. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS nhớ lại đặc điểm, hình dáng,...của loại cây để vẽ, vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi vẽ thêm hình ảnh phụ để bài vẽ sinh động. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Sưu tầm tranh dân gian. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ___________________________________________ ĐẠO ĐỨC Tiết 24 : ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH (T2) I. MỤC TIÊU -Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông địa phương. -Nêu được ích lợi của việc đi bộ đúng quy định - Thực hiện đi bộ đúng quy định và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. -HS có kỹ năng đi bộ đúng qui định. ** KNS : Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi đi bộ không đúng quy định. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC - Vở Bài tập Đạo đức 1, Bảng phụ. - Các tấm bìa cứng làm đèn xanh, đỏ, vàng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Gv gọi HS trả lời câu hỏi : + Ở nông thôn người đi bộ thường đi ở phần đường bên tay nào ? + Ở thành phố người đi bộ thường đi ở phần đường nào ? - GV nhận xét đánh giá . 3. Bài mới . Giới thiệu bài : GV giới thiệu và ghi tựa bài cho HS nhắc lại . * Hoạt động 1:Làm bài tập 3 GV cho HS mở SGK , nêu yêu cầu cho HS làm việc theo nhóm 2. - GV hỏi:Các bạn nhỏ trong tranh có đi bộ đúng quy định không? Vì sao ? + Điều gì sẽ xảy ra ? + Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình đi như thế ? - GV nhận xét , kết luận cho HS nhắc lại . Đi bộ dưới lòng đường là sai quy định, có thể gây ra tai nạn cho bản thân và người khác. * Hoạt động 2: Làm bài tập 4 GV chia lớp làm nhóm 4, nêu yêu cầu cho HS làm việc . + Tranh nào đi bộ đúng quy định, tranh nào đi bộ chưa đúng quy định? - GV mời một số HS lên trình bày kết quả trước lớp - GV cho cả lớp nhận xét bổ xung - Vậy đi bộ đúng quy định có ích lợi gì ? * Hoạt động 3: Trò chơi “Đèn xanh đèn đỏ ” - GV hướng dẫn luật chơi và cho HS chơi thử - GV là người điều khiển và làm trọng tài trong những lần chơi chính thức . - Gv nhận xét tuyên dương nhóm chơi hay . 3. Củng cố , dặn dò - GV cho HS đọc câu kết luận cuối bài - Dặn các em về chuẩn bị cho bài sau - GV nhận xét tiết học ưu khuyết. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ _________________________________________________________________ Thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2013 TẬP VIẾT ( Tuần 20) Bài : Hoµ b×nh, hÝ ho¸y, khoÎ kho¾n , áo choàng, kế hoạch, mới toanh. I. Môc tiªu: - Viết đúng các chữ: hoà bình, hí hoáy, khoẻ khoắn,... kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết, tập một - Rèn kó naêng noái chöõ caùi; vieát lieàn maïch ; vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí. - HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài. II. §å dïng d¹y häc: - Chöõ maãu caùc từ ñöôïc phoùng to ( Bảng phụ) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò - Gọi H lên bảng viết : viên gạch,kênh rạch,sạch sẽ,vở kịch. - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm . 2. Bµi míi : H§1: GV hướng dẫn H quan sát bài viết. - Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết. - Gọi H đọc nội dung bài viết. - Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết. - H viết bảng con. H§2: Thực hành : - Cho H viết bài vào vở tập viết. - GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tuyên dương. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ __________________________________________ TËp viÕt (Tuần 21) Bài : Tàu thủy,trăng khuya,tuần lễ, huân chương ,lời khuyên,nghệ thuật,tuyệt đẹp. I. Môc tiªu: - Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: tàu thủy,trăng khuya,tuần lễ, huân chương ,lời khuyên,nghệ thuật,tuyệt đẹp. - Rèn kó naêng noái chöõ caùi; vieát lieàn maïch ; vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí. - HS chăm luyện viết, cẩn thận khi viết bài. II. §å dïng d¹y häc: - Chöõ maãu caùc từ ñöôïc phoùng to ( Bảng phụ) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò - Gọi H lên bảng viết : đôi guốc, rước đèn. - GV nhËn xÐt , ghi ®iÓm . 2. Bµi míi : Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát bài viết. - Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết. - Gọi H đọc nội dung bài viết. - Phân tích độ cao, khoảng cách các chữ ở bài viết. - H viết bảng con. Hoạt động 2: Thực hành : - Cho H viết bài vào vở tập viết. - GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết. 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tuyên dương. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ________________________________________ TOÁN Bài : TRỪ CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. MỤC TIÊU - Biết đặt tính, làm tính, trừ nhẩm các số tròn chục ; biết giải toán có lời văn + Làm bài tập: 1,2,3. -KNS : học sinh tích cực, chủ động trong học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC - Bảng phụ, SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ - Gọi 3 em lên bảng làm . cả lớp làm vào bảng con GV nhận xét sửa chữa và cho điểm 2.Bài mới a) Giới thiệu bài. - GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng ,gọi HS nhắc lại: 40 + 50 = 90 ;30 + 30 = 60 Hoạt động 1 : Giới thiệu cách trừ hai số tròn chục - GV thao tác mẫu và hướng dẫn HS cách thao tác trên que tính - GV vừa gắn 5 bó que lên và cho HS cũng xếp 5 bó que tính trên mặt bàn và hỏi : + Trên bảng có tất cả mấy chục que tính? + Số 50 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? GV vừa ghi vào bảng nêu tiếp : + Cô vừa lấy đi mấy bó que tính 1 chục ? + Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? + Nếu bớt đi ta làm phép tính gì? Còn lại bao nhiêu que tính ? + Muốn thực hiện phép tính trừ 50 - 20 ta cần làm gì? + Cũng giống như phép cộng ta cần lưu ý gì khi viết các số theo cột dọc ? + Thực hiện từ đâu qua đâu ? + Lấy mấy trừ mấy , viết mấy ? GV gọi HS nhắc lại công thức trừ nhiều lần + Vậy 50 – 20 bằng mầy mấy ? Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1: 2 em nêu yêu cầu bài tập + GV gọi 1 HS nêu cách thực hiện tính - Gọi HS lên bảng làm bài. - GV bao quát giúp đỡ HS yếu. - GV nhận xét sửa chữa - GV lưu ý các em cách đặt tính Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập GV hướng dẫn HS cách làm + Lấy 5 chục trừ 3 chục bằng mấy chục ? - GV gọi HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả - GV ghi bảng Bài 3: 2 em đọc đề bài + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì ? + Muốn tìm số cái kẹo của An bao nhiêu cái ta làm tính gì? - GV gọi 1 em lên bảng trình bày bài giải còn lại làm vào vở GV nhận xét sửa chữa 4.Củng cố , dặn đò: - Củng cố lại cách trừ hai số tròn chục. - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ____________________________________________

File đính kèm:

  • docTUAN 24 GTKNSNGANG.doc
Giáo án liên quan