Bài giảng Ôn:giải toán có lời văn

Mục tiêu

- Củng cố giải toán có lời văn.

- Rèn kĩ năng xác tìm hiểu đề, cách giải, trình bày bài giải.

- Rèn tính tích cực trong giờ học.

B. Đồ dùng dạy học

C. Các hoạt động dạy học

* Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’)

 

doc3 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1022 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ôn:giải toán có lời văn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22 Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013 Toán(bs) Ôn:GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN TGDK: 40’ A. Mục tiêu - Củng cố giải toán có lời văn. - Rèn kĩ năng xác tìm hiểu đề, cách giải, trình bày bài giải. - Rèn tính tích cực trong giờ học. B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học * Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’) * Hoạt động 1: Ôn tập kiếnt hức cũ (12’) - HS nêu các bước để giải toán có lời văn. - Cách trình bày bài giải. Hs nêu nhận xét. Bài giải(lùi 4 ô) Lời giải(lùi 1 ô) Phép tính giải (lùi 2 ô)- kèm tên đơn vị Đáp số(lùi 3 ô) Nghỉ giải lao (3’) Hoạt động 2: Luyện tập (23’) vở 7 Bài 1: Nam có 6 hòn bi, Hùng có 3 hòn bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu hòn bi? GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề: Bài toán cho gì? Bài toán hỏi gì? HS viết số để hoà thành tóm tắt. HS nhắc lại cách trình bày. HS giải, GV chấm, sửa bài. Bài 2: Mẹ nuôi 10 con gà, mẹ bán hết 4 con gà. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu con gà? Thực hiện tương tự bài tập 1. HSG: Có 3 bạn chơi nhảy dây, có 2 bạn chạy đến, sau đó có 4 bạn chạy tới nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? – Làm miệng HS trả lời, giải thích cách làm. Hoạt động cuối cùng: (1’): Nhận xét tiết học D. Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 Toán(bs) Ôn: XĂNG TI MÉT. ĐO DỘ DÀI TGDK: 40’ A. Mục tiêu - Củng cố về đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét. - Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính với số đo dộ dài có đơn vị cm, kí năng giải toán có lời văn. - Rèn HS có tính cẩn thận khi làm bài. B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học * Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’) * Hoạt động 1: Ôn tập kiếnt hức cũ (12’) - HS đọc, viết 5cm, 9cm, 15cm - Làm bảng con: Tính 13cm – 3cm = 15cm – 4cm = 19cm + 0 cm = 12cm + 3cm = Nghỉ giải lao (3’) Hoạt động 2: Luyện tập (23’) vở 7 Bài 1: Đoạn thẳng thứ nhất dài 6cm, đoạn thẳng thứ hai dài 3cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Gv hướng dẫn HS tóm tắt bằng lời, Hướng dẫn cách tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Chú ý: Lời giải nên ghi độ dài thay cho từ số xăng -ti –mét. HSG: Bài 2: số? 13+ 1 + ……. = 18 11 + 3 + ….. = 19 14 – 3 - ……. = 10 18 – 4 - ….. = 12 Hoạt động cuối cùng: (1’): Nhận xét tiết học D. Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2013 Toán(bs) Ôn: LUYỆN TẬP.-KIỂM TRA TGDK: 40’ A. Mục tiêu - Củng cố kiến thức phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 - Rèn kĩ năng đặt tính, làm tính, so sánh các số trong phạm vi 10, viết phép tính thích hợp theo tóm tắt. - Kiểm tra thường xuyên tháng thứ 5. B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học * Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’) * Hoạt động 1: Ôn tập kiếnt hức cũ (10’) - Nêu cách đặt tính và tính phép cộng dạng 14 + 3, 10 + 7, 17 – 3, 17 – 7. - Nêu các bước trình bày giải toán có lới văn. Nghỉ giải lao (3’) Hoạt động 2: Kiểm tra (25’) Bài 1: (1 điểm) Viết số: Mười hai:…… mười bảy:………. Đọc số 16: ……………….. 19: …………………………… Bài 2: Đặt tính rồi tính(2 điểm) 15 – 4 6+ 13 12 + 0 19 – 1 Bài 3: Tính (1điểm) 14 – 3 + 2 =…… 13 + 5 – 4 = ……. Bài 4: >, <, = (3 điểm) 15 – 4 ….. 13 – 1 16 – 6 …… 19 – 9 10 + 4 …. 15 – 2 12 + 2 ….. 10 + 1 + 4 Bài 5: (1, 5 điểm)Viết phép tính thích hợp Có : 17 con chim Bay : 5 con chim Còn lại: con chim? A B C D Bài 6: (1,5 điểm) Trong hình bên: Có ……….. đoạn thẳng Có ………. diểm, đó là các điểm……………… Hoạt động cuối cùng: (1’): Nhận xét tiết học D. Phần bổ sung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • doctuan 22.doc
Giáo án liên quan