Bài giảng Ôn: phép trừ trong phạm vi 3

Mục tiêu

- Củng cố khái niệm phép trừ trong phạm vi 3.

- Rèn kĩ năng so sánh các số, viết phép tính thích hợp.

- Rèn tính cẩn thận khi làm bài.

B. Đồ dùng dạy học

C. Các hoạt động dạy học

* Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’)

 

doc3 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ôn: phép trừ trong phạm vi 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10 Thứ năm ngày 25tháng 10 năm 2012 Toán(bs) Ôn: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 TGDK: 40’ A. Mục tiêu - Củng cố khái niệm phép trừ trong phạm vi 3. - Rèn kĩ năng so sánh các số, viết phép tính thích hợp. - Rèn tính cẩn thận khi làm bài. B. Đồ dùng dạy học C. Các hoạt động dạy học * Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’) * Hoạt động 1: Ôn tập kiếnt hức cũ (12’) - HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3 - Làm bảng con: Chú ý viết thẳng cột: 2 + 1 = 3 – 1 = 3 – 2 = * Giúp HS nhận thấy mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Nghỉ giải lao (3’) Hoạt động 2: Luyện tập (23’) vở 7 Bài 1: Tính 3 -1- 1 = .. 3 – 2 + 1 = 3 – 2 – 1 = 3 – 1 + 2 = Bài 2: >, <, = 3 -1 2 1 3 – 2 HSG: 1 +4 3 – 2 3 - 1 3+ 1 Bài 3: Viết phép tính thích hợp Hoạt động cuối cùng: (1’): Nhận xét tiết học D. Phần bổ sung: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2012 Toán(bs) Ôn: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 - TGDK: 40’ A. Mục tiêu - Củng cố khái niệm phép trừ trong phạm vi 4, so sánh các số trong phạm vi 4. - Rèn tính thành thạo phép trừ trong phạm vi 4, viết phép tính phù hợp với tình huống. - Rèn tính cẩn thận khi làm bài. B. Các hoạt động dạy học * Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’) * Hoạt động 1: Ôn tập kiếnt hức cũ (10’) - HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3, 4. - Làm bảng con: Đặt tính rồi tính 4 – 1 4 – 3 4 – 2 Nghỉ giải lao (3’) Hoạt động 2: Luyện tập (23’) vở 7 Bài 1: Đặt tính rồi tính 3 + 2 0 + 3 1 + 3 = 2 + 1 Bài 2: Tính 3+ 1 = ….. 4 – 1 – 2 = ……. 1+ 3 = ….. 4 – 2 – 2 = ……. 4 – 1 =….. 3 – 1 + 1 =…….. 4 – 3 =….. 2 + 2 – 2 =…….. Bài 2: >, <, = 4 -1 3 HSG: 4 – 3 3 – 2 4 – 2 4 4 – 1 2 + 3 Lưu ý: HSY phải tính rồi viết kết quả của phép tính rồi mới so sánh. HSG: Bài 3: Số? 4 – 1 - …… = 1 4 – 2 - ……. = ….. Bài 5: Viết phép tính thích hợp Hoạt động cuối cùng: (1’): Nhận xét tiết học Phần bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2012 Toán(bs) Ôn: LUYỆN TẬP TGDK: 40’ A. Mục tiêu - Củng cố khái niệm phép trừ trong phạm vi 3, 4. - Rèn tính thành thạo phép trừ trong phạm vi 3, 4;viết phép tính phù hợp với tình huống. - Rèn tính cẩn thận khi làm bài. B. Các hoạt động dạy học * Hoạt động đầu tiên: Ổn định (1’) * Hoạt động 1: Ôn tập kiếnt hức cũ (12’) - HS đọc bảng trừ trong phạm vi 3, 4. - Làm bảng con: Đặt tính rồi tính 4 – 2 3 – 1 4 – 1 3 – 2 Nghỉ giải lao (3’) Hoạt động 2: Luyện tập (23’) vở 7 Bài 1: Tính 4 + 1 – 1 = 3 – 2 + 2 = 3 + 2 – 2 = 4 – 3 + 3 = Bài 2: Số? 4 - ……. = 3 HSG: 2 + 2 = 5 - ….. 3 - …… = 1 4 – 2 = 1 + …… Bài 3: Viết phép tính thích hợp Giúp HS nêu bài toán- Viết phép tính thích hợp HSG: Bài 4: Số ? 3 + 2 = 0 + ……. 3 + 1 + 0 = 2 + …….. Hoạt động cuối cùng: (1’): Nhận xét tiết học Phần bổ sung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • doctuan 10.doc
Giáo án liên quan