Bài giảng Ôn bài 73 : it - Iêt

ổn định tổ chức :

2.Ôn : it - iêt

a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài

- Cho HS đọc thầm 1 lần .

- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.

- Cho HS đọc cá nhân bài đọc

- HD HS đọc tiếp sức .

 

doc14 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ôn bài 73 : it - Iêt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p . a . Luyện đọc SGK - GV cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, 3, vẽ gì ? b. HD viết : ôc uôc - GV viết mẫu trên bảng lớp ( lưu ý nét nối từ ô sang c và uô sang c ) - HD viết từ : thợ mộc , ngọn đuốc . c . Luyện nói theo chủ đề : tiêm chủng , uống thuốc. - Bạn trai trong bức tranh đang làm gì? - Em thấy thái độ của bạn như thế nào - Khi nào chúng ta phải uống thuốc ? - Em hãy kể cho các bạn nghe mình đã tiêm chủng và uống thuốc giỏi như thế nào ? d. HD làm vở BTTV 4. Hoạt động nối tiếp : - Thi viết tiếng có vần ôc , uôc - GV nhận xét giờ học . - Dặn dò : về nhà ôn lại bài - HS đọc trơn - HS đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng . - HS đọc trơn tiếng , trơn từ . - Đọc toàn bài trong SGK - HS viết bảng con - sửa lỗi - HS viết vào vở tập viết HS quan sát tranh - HS trả lời câu hỏi - HS thực hiện Thứ sỏu ngày 15 thỏng 1 năm 2010 T. việt SGK: 46, SGV: 87 Luyện viết: Tuốt lúa , hạt thóc , màu sắc , giấc ngủ , máy xúc ... I . Mục tiêu : - Viết đỳng cỏc chữ: tuốt lỳa, hạt thúc, màu sắc… - Kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 2 II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Thầy Trò 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : - GV cho HS viết vào bảng con : thanh kiếm , âu yếm , nét chữ , kết bạn . - GV nhận xét . 3. Bài mới : a. Hoạt động 1 : nhận diện chữ viết . - GV treo bảng phụ . - GV hướng dẫn HS viết từng tiếng , từ . b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con - GV cho HS đọc từ - nhận xét . - GV đọc cho HS viết vào bảng con . c. Hoạt động 3 : * Viết vào vở - GV cho HS mở vở tập viết . - GV cho HS viết vở - GV uốn nắn ,giúp đỡ em yếu . - GV chấm 1 số bài . 4 . Các hoạt động nối tiếp : - GV cho HS thi viết đúng , nhanh , đẹp . - GV nhận xét giờ học . - HS hát 1 bài - HS viết vào bảng con : thanh kiếm , âu yếm , nét chữ , kết bạn -HS nhận xét bài của bạn . - HS quan sát - HS đọc thầm các từ ở bảng phụ . - HS viết bảng con : tuốt lúa , hạt thóc , con ốc, đôi guốc … - HS viết bài tập viết vào vở tập viết . - HS chú ý khoảng cách giữa các con chữ . - HS thi viết - bình bầu bạn viết nhanh nhất . - Nhận xét bài của bạn . Toỏn SGK: 46, SGV: 87 Hai mươi , hai chục I. Mục tiêu : - Nhận biết được số hai mươi gồm 2 chục, biết đọc, viết số 20, phõn biệt số chục, số đơn vị II. Các HĐ dạy học chủ yếu : Thầy Trò HĐ1 : GV giới thiệu số 20 - GV cho HS lấy 1 bó chục que tính và 1 bó chục que tính nữa . - Có tất cả bao nhiêu que tính ? - 1 chục que tính và 1 chục que tính nữa là 2 chục que tính . - 20 còn gọi là 2 chục - GV ghi bảng : đọc là (hai mươi) - Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị . - Số 20 gồm 2 chữ số viết liền nhau . - Cho HS nhắc lại . - GV cho HS viết bảng con . HĐ 2 : Thực hành . Bài 1 , 2, 3 , 4 (107) - SGK . - HS nêu yêu cầu bài toán . - Cho HS làm bài vào SGK . - Chấm bài, nhận xét . - Lấy 1 bó chục và 1 bó chục nữa. - Nêu : hai mươi que tính . - Có tất cả 2 chục que tính - Nhắc lại: hai chục - Viết bảng con : 20 - Số 20 : viết số 2 trước , số 0 viết sau và viết liền nhau . - Nêu và viết trên bảng con : 20 - Nêu yêu cầu SGK - Làm lần lượt vào SGK - đổi vở chữa bài , nhận xét Tuần 20: (Từ 18/1 đến 22/1/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Hai Toỏn TV ễn: Cỏc số 11 đến 20 ễn: ach Tư Toỏn TV ATGT ễn: Luyện tập ễn tập Bài 2 (tiếp theo) Sỏu HĐTT TV Toỏn Sinh hoạt tập thể ễn: ăp, õp ễn: Luyện tập Toỏn SGK: 46, SGV: 87 Thứ hai ngày 18 thỏng 1 năm 2010 ễn cỏc số từ 11 đến 22 I. Mục tiêu : - Biết đọc, viết cỏc số từ 11 - 20, phõn biệt số chục, số đơn vị. II. Các HĐ dạy học chủ yếu : Thầy Trò HĐ1 : ễn cỏc số từ 11- 20 - GV cho HS đọc, viết cỏc số từ 11 - 20 - Cho HS nhắc lại số 11- 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị? . - GV cho HS viết bảng con . HĐ 2 : Thực hành . Bài 1 , 2, 3 , 4 (107) - SGK . - HS nêu yêu cầu bài toán . - Cho HS làm bài vào SGK . - Chấm bài, nhận xét . - Nêu và viết trên bảng con - Nêu yêu cầu - Làm lần lượt vào vở - Chữa bài , nhận xét T. việt SGK: 46, SGV: 87 ễn : ach I.Mục tiêu: - Đọc được: ach, cuốn sỏch, từ và đoạn thơ ứng dụng - Viết được: ach, cuốn sỏch - Luyện núi từ 2 - 4 cõu theo chủ đề: Giữ gỡn sỏch vở II. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò a . Luyện đọc SGK - GV cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, vẽ gì ? b. HD viết : ach - GV viết mẫu trên bảng lớp ( lưu ý nét nối từ a sang ch ) - HD viết từ :cuốn sách. c . Luyện nói theo chủ đề : giữ gìn sách vở. GV chia lớp thành các nhóm . - GV nêu yêu cầu . - Em phải làm gì để sách vở sạch sẽ ? d. HD làm vở BTTV - Đọc toàn bài trong SGK - HS quan sát - nhận xét - HS viết bảng con - HS viết vào vở tập viết - Mỗi nhóm quan sát 1 số sách vở đẹp - Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp - HS thực hiện ( nếu có ) 4. Hoạt động nối tiếp : - Thi viết tiếng có vần : ach - GV nhận xét giờ học . - Dặn dò : về nhà ôn lại bài Toỏn SGK: 46, SGV: 87 Thứ tư ngày 20 thỏng 1 năm 2010 ễn luyện tập I .Mục tiêu : -Thực hiện cỏc phộp cộng (khụng nhớ)trong phạm vi 20,cộng nhẩm dạng 14+3. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức : 2.Ktra bài cũ: 3. Bài mới - Bài 1 : HD HS đặt tính theo cột dọc rồi tính từ phải sang trái ( làm vào SGK ) 12 + 3 * 12 cộng 3 bằng 15 ( 12 + 3 = 15 ) * Cho HS đổi SGK chữa bài . - Bài 2 : HS tính nhẩm theo cách tiện nhất * Cho 1 số em nêu miệng – nhận xét - Bài 3 : Rèn luyện tính nhẩm ( HDHS tính nhẩm ) * Bài 4 : Hướng dẫn học sinh tìm kết quả của mỗi phép cộng rồi nối phép cộng đó với số đã cho là kết quả của phép cộng . 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài - HS hát 1 bài - Học sinh đọc các số từ 1 đến 20 và ngược lại – Nhận xét - Đặt tính vào bảng con 12 + 3 15 - Tương tự các phần còn lại – HS làm SGK - đổi vở chữa bài . - Luyện làm nhẩm : 10 + 1 + 3 = ( nhẩm : 10 cộng 1 bằng 11 , 11 cộng với 3 bằng 14 ) - Tìm kết quả : ( chỉ có 2 phép cộng nối với số 16 , không có phép cộng nào nối với số 12 ) - Thực hiện vào SGK – nêu kết quả - nhận xét T. việt SGK: 46, SGV: 87 ễn tập I . Mục tiêu : - Đọc cỏc vần từ ngữ cõu ứng dụng từ bài 77 đến 83. -Viết được cỏc vần,từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến 83. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1 ổn định tổ chức : 2. ÔN tập a. Các chữ và vần đã học - GV viết sẵn bảng ôn và vần trong SGK - GV đọc vần b. Đọc từ ngữ ƯD - GV viết lên bảng : thác nước , chúc mừng , ích lợi HD viết chữ : thác nước , ích lợi c. Kể chuyện : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng . - GV kể chuyện - GV cho HS nghe rồi kể chuyện theo tranh - Nêu ý nghĩa câu chuyện : nhờ sống tốt bụng nên ngốc đã gặp điều tốt . - HS hát 1 bài - HS nêu các vần có âm đôi : uôi , ươi - HS luyện đọc 13 vần - HS luyện đọc HS đọc SGK - Quan sát bức tranh 3 vẽ gì? - HS đọc trơn bài thơ và tìm tiếng chứa vần vừa ôn : Trước , bước . lạc . - HS đọc trơn toàn bài trong SGK - HS nghe kể chuyện theo tranh 4 . Hoạt động nối tiếp : - Thi đọc các vần đã học . - Nhận xét giờ - Về nhà ôn lại các vần đã học. Toỏn SGK: 46, SGV: 87 Thứ sỏu ngày 22 thỏng 1 năm 2010 ễn luyện tập I Mục tiêu : Thực hiện được phộp trừ (khụng nhớ) trong phạm vi 20,trừ nhẩm dạng 17-3. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức : 2.Ktra bài cũ: 3. Bài mới - Bài 1 : HD HS đặt tính theo cột dọc rồi tính từ phải sang trái làm vào bảng con ) 14 - 3 * 14 trừ 3 bằng 11 ( 14 - 3 = 11 ) * Cho HS đổi SGK chữa bài . - Bài 2 : HS tính nhẩm theo cách tiện nhất * Cho 1 số em nêu miệng – nhận xét - Bài 3 : HD thực hiện kết quả từ trái sang phải ( hoặc nhẩm rồi nêu kết quả cuối cùng ) * Bài 4 : Hướng dẫn học sinh tìm kết quả của mỗi phép trừ rồi nối phép trừ đó với số đã cho là kết quả của phép trừ - HS hát 1 bài - Học sinh đọc các số từ 1 đến 20 và ngược lại – Nhận xét - Đặt tính vào bảng con 14 - 3 11 - Tương tự các phần còn lại – HS làm SGK - đổi vở chữa bài . - Luyện làm nhẩm : 17 - 7 = ( nhẩm : 17 - 2 = 15 hoặc 7 - 2 = 5 , 10 + 5 = 15 hoặc : 17 bớt 1 còn 16 , 16 bớt 1 còn 15 ) ) - Thực hiện vào SGK, nêu kết quả - nhận xét - Thực hiện vào SGK , nêu kết quả - nhận xét . 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài Học vần SGK: 46, SGV: 87 ………………………………………………………….. Bài 85 : ăp - âp Mục tiêu: - Đọc được ăp,õp,cải bắp,cỏ mập,từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được ăp,õp,cải bắp,cỏ mập. - Luyện núi từ 2-4 cõu: chủ đề trong cặp sỏch của em. II. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò Luyện tập . a . Luyện đọc SGK - Cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, 3, vẽ gì ? b. HD viết : ăp , âp - Viết mẫu trên bảng lớp ( lưu ý nét nối từ sang ă , â sang p ) - HD viết từ : cải bắp , cá mập. c . Luyện nói theo chủ đề : Trong cặp sách của em . - Tranh 1 , 2 , 3 vẽ gì ? - Nhận xét d. HD làm vở BTTV - Đọc toàn bài trong SGK - Viết bảng con - sửa lỗi - Viết vào vở tập viết - Kể trước lớp về cặp sách - Thực hiện 4. Củng cố , dặn dò : - Thi viết tiếng có vần đó học. - GV nhận xét giờ học . - Dặn dò : về nhà ôn lại bài ……………………………………………………… Tuần 21: (Từ 25/1 đến 29/1/2010) Thứ Môn Tên bài dạy Hai Toỏn TV ễn: Luyện tập chung ễn: ụp, ơp Tư Toỏn TV ATGT ễn: Luyện tập ễn: ip, up Bài 2: Khi qua đường phải đi trờn vạch trắng … Sỏu HĐTT TV Toỏn Sinh hoạt tập thể Luyện viết: Bập bờnh, lợp nhà, sỏch giỏo khoa, … ễn: Bài toỏn cú lời văn Toỏn SGK: 46, SGV: 87 Thứ hai ngày 25 thỏng 1 năm 2010 ễn luyện tập chung I Mục tiêu : - Thực hiện được phộp cộng, trừ (khụng nhớ) trong phạm vi 20. - Rốn cho học sinh tớnh chớnh xỏc. II. Các hoạt động dạy học chủ yếu : GV ra bài tập trờn bảng : Bài 1 : Tớnh : 15 + 2 = 14 + 5 = 12 + 3 = 18 – 2 = 14 – 3 = 17 – 7 = Bài 2 Đặt tớnh rồi tớnh : 12 + 5 15 + 3 16 + 1

File đính kèm:

  • docGA chieu Tuan 1820.doc
Giáo án liên quan