Bài giảng Môn : tập đọc bài : anh hùng biển cả

Đọc trơn cả bài.Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, bờ biển, săn lùng, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

 -Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thông minh, là bạn của người. Cá heo đã nhiều lần giúp người thóat nạn trên biển.

 Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK )

 -Tích hợp môi trường: bảo vệ cá heo

 

doc15 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn : tập đọc bài : anh hùng biển cả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiếp. -CN,lớp. -CN,lớp. -CN nêu. -Lớp đồng thanh. -CN,lớp. -CN nói câu. - HS trả lời. -CN. - HS trả lời. -Cn,lớp. -CN. -HS trả lời. -HS nghe. -HS học thuộc lòng bài thơ. -Cn, lớp. -HS nói theo cặp. -HS nghe. - HS trả lời. -CN. Môn : TNXH Bài : ÔN TẬP : TỰ NHIÊN A.Mục tiêu : Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh. Reøn kyõ naêng quan saùt, traû lôøi caâu hoûi. HS biết yêu thiên nhiên, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết. B.Đồ dùng dạy học: sgk. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui 2.Ktbc : -Tiết trước học bài gì? Thời tiết. -Quan sát và nêu bầu trời, cảnh vật xung quanh thế nào? -Ăn mặc thế nào là phù hợp với thời tiết? Nhận xét. 3.Bài mới : a/GTB : Ôn tập: Tự nhiên. b/HD ôn tập : -Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận 3 chủ đề: +N1: Thực vật. Giới thiệu về một số cây rau, cây hoa, cây gỗ mà em biết và lợi ích của chúng. +N2: Động vật. Giới thiệu một số con vật mà em biết và lợi ích hay tác hại của nó. +N3: Thời tiết. Nói về trời nóng, trời rét, gió, mưa, nắng và cách ăn mặc hợp thời tiết. -Cho hs thảo luận. -GV nêu lại từng câu hỏi – gọi cá nhân trả lời. Nhận xét. *Phải biết bảo vệ cây cối, con vật có ích; ăn mặc phù hợp với thời tiết để bảo vệ cơ thể được khỏe mạnh… 4.Củng cố : -Hôm nay học bài gì? Ôn tập. -Em làm gì để bảo vệ cây cối, con vật có ích? -Ăn mặc như thế nào là phù hợp thời tiết? Nhận xét. 5.Dặn dò : Thực hiện theo bài học. -Nhận xét tiết học. - -Cá nhân trả lời. -HS nhắc lại. -HS thảo luận nhóm. -Cá nhân trả lời. -HS nghe. - -HS trả lời. Thứ năm ngày 9 tháng 05 năm 2013 Môn : Tiếng Việt Bài : LUYỆN TẬP 2 A.Mục tiêu : -Đọc trơn Gửi lời chào lớp Một. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. -Hiểu nội dung bài : Chia tay lớp 1, bạn nhỏ lưu luyến với bao kỷ niệm thân yêu và cô giáo kính mến. -Tập chép và trình bày đúng bài Quyển sách mới ; Tìm tiếng trong bài có vần ach, anh ; Điền vần anh hoặc ach vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 ( sgk ) Rèn kỹ năng nghe, đọc, viết, trả lời câu hỏi. Yêu thích học tập, yêu cuộc sống. B.Đồ dùng dạy học: sgk, tranh. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : Sĩ số, hát vui. 2.Ktbc : -Tiết truớc học bài gì ? -Cho 3 hs đọc bài trả lời câu hỏi trong sgk. -Nhận xét ktbc. 3.Bài mới : a/Giới thiệu bài : Bài luyện tập 2. b/Các họat động: b.1/Họat động 1: Luyện đọc. -GV đọc mẫu. -Yêu cầu hs xác định số dòng thơ, khổ thơ. -Cho hs đọc từng khổ thơ và trả lời câu hỏi : +Chia tay lớp 1, bạn nhỏ chào những gì? +Chia tay lớp 1, bạn nhỏ chào ai? Bạn nhỏ hứa gì? -Luyện đọc cả bài. b.2/Họat động 2 : Luyện viết. -Gv đọc bài chính tả. -Yêu cầu hs tìm từ khó – GV ghi bảng. -Cho hs phân tích và viết bảng con từ khó. -Gv đọc, ghi bảng – hs nghe, nhìn và viết bài vào vở. -Sửa lỗi – GV chấm bài. *Làm bài tập: 2.Tìm tiếng trong bài có vần anh/ ach. -Cho hs đọc y/c. -Gọi hs trả lời. 3.Điền vần anh hay ach? Khánh Linh, tranh ảnh. sách. -Cho hs đọc y/c. -Cho hs điền vào sgk. -Gọi CN sửa bài. Nhận xét, sửa sai. 4.Củng cố : -Hôm nay học bài gì? Bài luyện tập 2. -Cho hs đọc lại bài trong sgk và trả lời các câu hỏi. Nhận xét. 5.Dặn dò : đọc bài và xem bài mới. -Nhận xét tiết học. -HS đọc bài và trả lời câu hỏi. -HS nhắc lại. -HS nghe và trả lời. -HS đọc và trả lời câu hỏi. -CN, lớp. -HS nghe. -CN nêu. -HS viết bảng con. -HS chép bài vào vở. -CN. … … -Cn. -CN. - -CN đọc bài và trả lời câu hỏi. Môn : Toán Bài : LUYỆN TẬP CHUNG A.Mục tiêu : -Biết viết, đọc đúng số dưới mỗi vạch của tia số. -Thực hiện được cộng, trừ ( không nhớ )các số trong phạ vi 100. -Đọc giờ đúng trên đồng hồ. -Giải được bài tóan có lời văn. Rèn kỹ năng tính cộng, trừ, đọc, viết, đếm,xem giờ đúng, giải bài tóan có lời văn.. Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác khi làm bài. B.Đồ dùng dạy học: vở, sgk, bảng con. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui. 2.Ktbc : -Tiết trước học bài gì? Luyện tập chung. -Cho hs làm bài tập : +3 hs làm bài 3. +1 hs làm bài 4 trang 180. -GV hỏi số liền trước, số liền sau một vài số. -Nhận xét. 3.Bài mới : a/GTB : Luyện tập chung. b/HD luyện tập. -Bài 1 : +Cho hs đọc y/c. +Cho hs làm vào sgk. +Gọi hs điền trên bảng lớp. +Cho hs đọc các số vừa điền. Nhận xét. -Bài 2 : +Cho hs đọc y/c. +Gọi hs làm vào bảng con từng câu. Nhận xét. -Bài 3 : Đặt tính rồi tính. +Cho hs đọc y/c. +Cho hs làm vào bảng con. Nhận xét. -Bài 4 : +Cho hs đọc bài tóan. +Cho hs làm bài giải vào vở. +Gọi hs sửa bài. Nhận xét. -Bài 5 : Nối đồng hồ với câu thích hợp. +Cho hs đọc y/c. +Cho hs nối trong sgk. +Cho hs kiểm tra chéo. Nhận xét. 4.Củng cố : -Hôm nay học bài gì? Luyện tập chung. -Cho hs thi đặt tính rồi tính : 88 – 6 33 + 55 73 – 53 Nhận xét. 5.Dặn dò : xem bài mới. -Nậhn xét tiết học. - HS trả lời. -Cn làm bài. -HS nhắc lại. -CN, lớp. -CN làm vào sgk. -CN. -CN đọc. -CN, lớp. -HS làm vào b. -CN, lớp. -HS làm vào b. -CN,lớp. -HS làm vào vở. -CN sửa bài. -CN. -HS làm vào sgk -HS kt chéo. - HS trả lời. -HS chơi trò chơi. Môn : Chính tả ( nghe viết) Bài : Ò… Ó … O A.Mục tiêu : -Nghe – viết ching xác 13 dòng đầu bài thơ Ò.. ó… o : 30 chữ trong khỏang 10 - 15 phút. -Điền đúng oăt/ oăc ; ng/ ngh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 ( sgk ). -Viết đúng, chính xác. -Viết đúng cỡ chữ, liền mạch. -Luôn kiên trì, cẩn thận. B. Đồ dùng dạy học: : vở,bảng con,sgk. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui. 2.Ktbc : -Tiết trước viết bài gì? Chia quà. -Cho hs viết bảng con : làm xiếc, dân, cứu sống, phi công. -Nhắc lại quy tắc chính tả : gh + i, e, ê. -Nhận xét. 3.Bài mới : a/GTB : Nghe viết bài Ò… ó… o, ( 13 dòng đầu ). b/HD nghe viết: -Cho 2 hs đọc sgk bài cần viết. -Cho hs đọc thầm và tìm từ khó - gv ghi bảng : giục, nhọn hoắt, tròn xoe, buồng chuối, trứng cuốc. -Cho hs phân tích và viết bảng con từ khó. Sửa sai cho hs. -GV đọc lại đoạn cần viết. *HD nghe – viết: -HD hs trình bày vở. -GV đọc chậm – hs nghe và viết vào vở. +GV phân tích những chữ khó.Nhắc nhở hs viết hoa,dấu câu. +Gv qsát,sửa sai tư thế cho hs… *HD sửa lỗi : -GV đọc cho hs soát lại cả đoạn. -Dùng bút chì gạch chân chữ sai,viết chữ đúng ra ngoài lề.Cuối cùng đếm xem bao nhiêu lỗi rồi viết lên ô lỗi. -GV chấm 5 bài.Nhận xét vở viết. c/HD làm bài tập : *Điền vần oăt hay oăc. -Cho hs đọc y/c. -GV đọc cho hs xem tranh và điền trên bảng lớp. Nhận xét,sửa sai. *Điền chữ ng hay ngh. -Cho hs đọc y/c. -Cho hs nhắc lại quy tắc chính tả. -Cho hs xem tranh và điền trên bảng lớp. Nhận xét,sửa sai. 4.Củng cố : -Hôm nay học chính tả bài gì? Chia quà. Làm bài tập gì? Điền oăt / oăc, ng / ngh. -Khi nào điền ng / ngh? ngh – e, ê, i -GV khen những em học bài tốt, chép bài đúng và đẹp, khen những em có tiến bộ, nhắc nhở hs viết chữ chưa đẹp. *GD : Khi viết phải cẩn thận, chính xác, giữ vở sạch, đẹp. 5.Dặn dò : xem bài mới. -Nhận xét tiết học. - HS trả lời. -HS viết b. -Cn trả lời. -HS nhắc lại. -CN. -CN nêu. -Hs viết b. -HS nghe. -Hs trình bày vở. -Hs thực hành viết bài vào vở. -HS soát lại bài. -HS đổi vở sửa lỗi chéo. -CN. -CN, lớp. -CN điền trên bảng lớp : - HS trả lời. - HS trả lời. -HS nghe. Thứ sáu ngày 10 tháng 05 năm 2013 Môn : Tiếng Việt Bài : LUYỆN TẬP 4 A.Mục tiêu : -Đọc trơn cả bài Mùa thu ở vùng cao. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. -Hiểu nội dung bài : Mùa thu ở vùng cao thật đẹp, cuộc sống lao động của người vùng cao thật đáng yêu. -Tập chép và trình bày đúng bài Ông em; Điền vần uôi hoặc ươi vào chỗ trống. Bài tập 3 ( sgk ) Rèn kỹ năng nghe, đọc, viết, trả lời câu hỏi. Yêu thích học tập, yêu cuộc sống. B.Đồ dùng dạy học: sgk, tranh. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : Sĩ số, hát vui. 2.Ktbc : -Tiết truớc học bài gì ? -Cho 3 hs đọc bài trả lời câu hỏi trong sgk. -Nhận xét ktbc. 3.Bài mới : a/Giới thiệu bài : Bài luyện tập 4. b/Các họat động: b.1/Họat động 1: Luyện đọc. -GV đọc mẫu. -Yêu cầu hs xác định số câu, đọan. -Cho hs đọc cả bài và trả lời câu hỏi : +Tìm tiếng trong bài có vần ương / ươc. +Tìm những câu văn tả cảnh mùa thu ở vùng cao: .Bầu trời. .Những dãy núi. .Nương ngô, nương lúa. -Cho hs đọc lại cả bài. b.2/Họat động 2 : Luyện viết. -Gv đọc bài chính tả. -Yêu cầu hs tìm từ khó – GV ghi bảng. -Cho hs phân tích và viết bảng con từ khó. -Gv đọc, ghi bảng – hs nghe, nhìn và viết bài vào vở. -Sửa lỗi – GV chấm bài. *Làm bài tập: 3.Điền vần ươi hay uôi? -Cho hs đọc y/c. -Cho hs điền vào sgk. -Gọi CN sửa bài. Nhận xét, sửa sai. 4.Củng cố : -Hôm nay học bài gì? Bài luyện tập 4. -Cho hs đọc lại bài trong sgk và trả lời các câu hỏi. Nhận xét. 5.Dặn dò : đọc bài và xem bài mới. -Nhận xét tiết học. -HS đọc bài và trả lời câu hỏi. -HS nhắc lại. -HS nghe và trả lời. -HS đọc và trả lời câu hỏi. -CN, lớp. -HS nghe. -CN nêu. -HS viết bảng con. -HS chép bài vào vở. -Cn. -CN. - HS trả lời. -CN đọc bài và trả lời câu hỏi. Môn : Tiếng Việt Tiết 350 Bài : KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Đề của phòng giáo dục. Môn : Toán Tiết 140 Bài : KIỂM TRA HỌC KÌ 2. SINH HOAÏT TAÄP THEÅ MUÏC TIEÂU HS coù tính töï giaùc hoïc taäp toát, haêng haùi tham gia caùc hoaït ñoäng TIEÁN HAØNH Giaùo vieân ñöa ra caùc coâng vieäc ñeå hoïc sinh thöïc hieän veà hoïc taäp: + Kieåm tra taäp vôû cuûa hoïc sinh + Nhöõng em gioûi keøm nhöõng em yeáu + Bieát giöõ gìn taäp, saùch, caùc ñoà duøng luoân saïch ñeïp Giaùo duïc veà an toaøn giao thoâng + Nhaéc nhöõng em ñi ñoø doïc khoâng ñöôïc ñuøa giôõn treân ñoø raát nguy hieåm, nhaéc caùc em caån thaän trong muøa nöôùc noåi ñaët bieät laø nhöõng em chöa bieát loäi khoâng ñöôïc chôi gaàn meù soâng + khen nhöõng em thöïc hieän toát Giaùo duïc veà ñaïo ñöùc taùc phong: + Hoïc sinh bieát yeâu thöông kính troïng oâng baø, cha meï, thaày coâ vaø ngöôøi lôùn tuoåi, anh chò em, baïn beø cuøng lôùp hoïc cuøng trang löùa +Bieát thöông yeâu vaø giuùp ñôõ nhöõng baïn hoïc yeáu, coù hoaøn caûnh khoù khaên. Toång keát tuaàn

File đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 35 nam 2013(1).doc
Giáo án liên quan