Bài giảng Môn : học vần bài : ôn tập

A.Mục tiu :

-Đọc được : p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; từ và câu ứng dụng từ bài 22 đến bài 27.

-Viết được : p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; từ và câu ứng dụng.

-Nghe hiểu và kể lại được một đoạn truyện theo tranh : tre ngà.

 Rèn kỹ năng đọc, viết, nghe, trả lời câu hỏi,kể chuyện.

 

doc21 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Môn : học vần bài : ôn tập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viết : ia – tía. Nhận xét 5.Nhận xét tiết học. Tiết 2 1.Ổn định : hát vui 2.Ktbc : -Tiết 1 học bài gì ? -ia -Cho hs phân tích và đọc : tía,vỉa,tỉa,mía,bìa? 3.Bài mới : a/Luyện đọc : -Đọc bài tiết 1 : GV chỉ bảng cho hs đọc lại bài. -Đọc câu ứng dụng : +HD hs qsát tranh. +Gv viết : Bé Hà nhổ cỏ,chị Kha tỉa lá. +Cho hs tìm,phân tích : tỉa ? +HD hs đọc câu ứng dụng. Sửa sai cho hs. b/Luyện viết : -GV HD hs viết vở tập viết từng dịng. GV qsát,sửa sai tư thế,nhắc nhở hs víêt chữ đúng mẫu… -GV chấm mỗi tổ 3 bài Nhận xét vở viết. c/Luyện nĩi : -GV viết : chia quà. -HD hs qsát tranh,trả lời câu hỏi : +Trong tranh vẽ gì ? +Ai đang chia quà cho các em nhỏ? +Các em nhỏ ntn ? +Ở nhà,ai hay chia quà cho em ? +Khi được quà,em tự chịu lấy phần ít hơn,vậy em là người thế nào ? -GV sửa câu trả lời cho hs. * GD : phải biết yêu thương,nhường nhịn người khác. 4.Củng cố : -Hơm nay học bài gì ? -ia -Cho hs đọc bài trong sgk. -Cho hs thi tìm tiếng mới cĩ ia . Nhận xét. 5.Dặn dị : học bài,xem bài mới. -Nhận xét tiết học. -CN. -HS nhắc lại. -HS qsát,nghe. -Cài : ia . CN đọc. -Cài : tía . Cn đọc. -CN. -CN,tổ. -HS phân tích và viết bảng con. -HS đọc thầm. -CN. -CN,lớp. -HS thi viết. -CN. -CN,tổ,lớp. -HS qsát tranh. -HS đọc thầm. -CN. -CN,lớp. -HS viết vở tập viết. -HS đọc tên chủ đề. -HS qsát tranh và trả lời câu hỏi. -HS nghe. -Lớp đồng thanh. -CN cài tiếng mới. ******************** Mơn : Tốn Bài : LUYỆN TẬP A.Mục tiêu : Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3, tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng. Rèn kỹ năng đọc, viết, làm tính, trả lời câu hỏi. Làm việc cẩn thận, chính xác. B. Đồ dùng dạy học : hình vẽ,bảng con,vở,sgk. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui. 2.Ktbc : -Tiết trước học bài gì ? -Phép cộng trong phạm vi 3. -Cho 3 hs làm bảng lớp : 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 = 1 2 1 +1 +1 +2 Nhận xét. 3.Bài mới : a/GTB : luyện tập. b/HD luyện tập : -Bài 1 : Số ? +Cho hs xem hình vẽ,nêu bài tốn và viết phép tính. +Nhận xét,sửa sai. -bài 2 : Tính. +Cho hs đọc y/c. -Tính cột dọc. +Cho hs làm bài vào bảng con. Nhận xét,lưu ý cách đặt tính cho hs. -Bài 3 : Số ?( cột 1 ) +Cho hs đọc y/c. -Điền số. +Gv HD bài mẫu. +Cho hs làm bài vào vở.CN sửa bài. Nhận xét.Cho hs kiểm tra chéo. +HD hs nhận xét : 1 + 2 = 2 + 1 *Trong phép cộng,các số đổi chỗ cho nhau thì kết quả khơng thay đổi. -Bài 4 : Nêu bài tốn và phép tính.( dành cho hs khá giỏi ) +GV HD bài mẫu. +Cho hs nêu hai bài tốn cịn lại và ghi phép tính lên bảng. Nhận xét. -Bài 5 : (câu a) +Cho hs nhìn hình vẽ,nêu bài tốn và ghi phép tính vào bảng con. +Nhận xét. 4.Củng cố : -Hơm nay học bài gì ? -Luyện tập -Cho hs chơi đố nhau về các cơng thức cộng đã học. 5.Dặn dị : xem bài mới. -Nhận xét tiết học. -HS làm tốn. -CN. -HS làm vào bảng con. -HS qsát bài mẫu. -HS làm bài vào vở. -HS kiểm tra chéo. -HS nhắc lại. -HS nghe gv HD mẫu. -CN. -CN. . -HS chơi trị chơi. ********************** Mơn : Thủ cơng Bài : XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM ( t2 ) A.Mục tiêu : -Biết cách xé, dán hình quả cam. -Xé, dán được hình quả cam.Đường xé có thể bị răng cưa.Hình dán tương đối phẳng, cân đối. Rèn kỹ năng xé, dán hình. Làm việc cẩn thận, giữ gìn vệ sinh B. Đồ dùng dạy học : bài mẫu, quy trình, dụng cụ thủ cơng. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui 2.Ktbc : -GV kt chuẩn bị của hs. -Nhận xét. 3.Bài mới : a/GTB : Xé, dán hình quả cam ( t2 ) b/HD xé, dán hình quả cam : b.1/GV nhắc lại quy trình. -Xé hình quả cam : vẽ 1 hv, xé rời hv, xé 4 gĩc của hv chỉnh sửa cho giống hình quả cam. -Xé hình lá : vẽ 1 hcn nhỏ, xé rời hcn, xé 4 gĩc của hcn chỉnh sửa cho giống hình chiếc lá. -Xé hình cuống lá : vẽ 1 hcn nhỏ hơn chiếc lá, xé hcn ra làm 2 phần theo chiều dài, lấy 1 phần làm cuống lá. b.2/HD hs thực hành : -Cho hs thực hành xé hình quả cam bằng giấy màu. -GV quan sát, giúp đỡ hs yếu, nhắc nhở hs giữ vệ sinh lao động. b.3/HD dán hình : -Cho hs ướm thử hình quả cam vào vở. -Thực hành bơi hồ và dán hình. 4.Củng cố : -Cho hs nhận xét sản phẩm lẫn nhau. -GV nhận xét. 5.Dặn dị : chuẩn bị dụng cụ thủ cơng. -Nhận xét tiết học. …giấy màu,hồ,bút,vở. -HS nhắc lại. -HS nghe gv nhắc lại qui trình. -HS thực hành. -HS nhận xét sản phẩm lẫn nhau. **************************** Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013 Mơn: Tập viết t 5 Bài: CỬ TẠ,THỢ XẺ,CHỮ SỐ… A.Mục tiêu : Viết đúng các chữ : cử tạ, thợ xẻ, chữ số, cá rơ, phá cỗ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở TV1 tập một. Rèn kỹ năng đọc, viết. Biết yeu Tiếng Việt và yêu cái đẹp. B. Đồ dùng dạy học: vở viết, bảng con. C.Các hoạt đợng dạy học: 1.Ởn định: hát vui. 2.Ktbc: -Cho 4 hs viết bảng lớp,cả lớp viết b : mơ,do,ta,thơ. -Nhận xét kt. 3.Bài mới: a/Giới thiệu bài: cử tạ,thợ xẻ,chữ số,cá rơ. b/Hs viết bảng con: -cử tạ : +GV viết mẫu – hs phân tích +HD hs viết bảng con. Sửa sai cho hs. -Tương tự,GV HD hs viết các từ cịn lại. -Cho hs đọc các từ vừa viết. c/HD tơ vở tv: -Y/c hs lấy vở. GV HD viết từng dòng: GV viết bảng – hs viết vở. GV quan sát, giúp đỡ hs, nhắc nhở hs ngời đúng tư thế. -GV chấm mỡi tở 3 bài. Nhận xét vở viết. 4.Củng cớ: -Cho hs đọc lại các từ vừa viết. -Cho hs phân tích : thợ,chữ,rơ,số? -GV hỏi độ cao : t,h,r,s. -Cho hs thi viết : thợ xẻ,chữ số. Nhận xét, sửa sai. 5.Dặn dò: viết tiếp bài nếu chưa viết xong. -Nhận xét tiết học. -HS viết bảng con -HS nhắc lại -CN. -HS viết b -CN,lớp. -HS thực hành viết trong vở tv -CN,lớp -CN. -CN -HS thi viết ************************ Mơn: Tập viết t 6 Bài: NHO KHƠ,NGHÉ Ọ… A.Mục tiêu : Viết đúng các chữ : nho khơ, nghé ọ, chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở TV1 tập một. Rèn kỹ năng đọc, viết. Biết yeu Tiếng Việt và yêu cái đẹp. B. Đồ dùng dạy học : vở viết, bảng con. C.Các hoạt đợng dạy học: 1.Ởn định: hát vui. 2.Ktbc: -Cho 4 hs viết bảng lớp,cả lớp viết b : cử tạ,chữ số,cá rơ,thợ xẻ. -Nhận xét kt. 3.Bài mới: a/Giới thiệu bài: nho khơ,nghé ọ,chú ý,cá trê. b/Hs viết bảng con: -nho khơ : +GV viết mẫu – hs phân tích +HD hs viết bảng con. Sửa sai cho hs. -Tương tự,GV HD hs viết các từ cịn lại. -Cho hs đọc các từ vừa viết. c/HD tơ vở tv: -Y/c hs lấy vở. GV HD viết từng dòng: GV viết bảng – hs viết vở. GV quan sát, giúp đỡ hs, nhắc nhở hs ngời đúng tư thế. -GV chấm mỡi tở 3 bài. Nhận xét vở viết. 4.Củng cớ: -Cho hs đọc lại các từ vừa viết. -Cho hs phân tích : nghé,khơ,chú,ý,trê? -GV hỏi độ cao : g,k,u,y,t,r. -Cho hs thi viết : nghé ọ,nho khơ. Nhận xét, sửa sai. 5.Dặn dò: viết tiếp bài nếu chưa viết xong. -Nhận xét tiết học. -HS viết bảng con -HS nhắc lại -CN. -HS viết b -CN,lớp. -HS thực hành viết trong vở tv -CN,lớp -CN. -CN -HS thi viết ************************** Mơn : Tốn Bài : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4. A.Mục tiêu : HS thuộc bảng cộng trong phạm vi 4; biết làm tính cộng các số trong phạm vi 4. Rèn kỹ năng đọc, viết, làm tính, trả lời câu hỏi. Yêu thích học tập, làm việc chính xác, cẩn thận. B. Đồ dùng dạy học : hình vẽ, vở, bảng con. C.Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định : hát vui 2.Ktbc : -Cho 3 hs làm bảng lớp.Cả lớp làm bảng con theo tổ. 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 = .. + 1 = 2 + .. = .. + 2 = -GV nhận xét . 3.Bài mới : a/Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4 : a.1/HD phép cộng : 3 + 1 = 4 -HD hs quan sát hình vẽ, GV nêu bài tốn : cĩ 3 con chim, thêm 1 con chim nữa. Hỏi cĩ tất cả mấy con chim? -Cho hs dựa vào hình vẽ trả lời đầy đủ bài tốn. *GV nêu : 3 con chim thêm 1 con chim được 4 con chim. Hay 3 thêm 1 bằng 4. -Ta viết “ 3 thêm 1 bằng 4” như sau : 3 + 1 = 4. Dấu “ +” gọi là dấu cộng. Đọc là : ba cộng một bằng bốn. -Cho hs viết bảng con và đọc : 3 + 1 = 4 4 = 3 + 1 a.2/HD phép cộng : 2 + 2 = 4 và 1 + 3 = 4 HD tương tự như trên. a.3/Học thuộc bảng cộng : -GV lưu các cơng thức cộng trên bảng. -HD hs học thuộc bảng cộng. a.4/HD quan sát hình cịn lại : -Cĩ mấy chấm trịn bên trái ? Cĩ mấy chấm trịn bên phải? Tất cả cĩ mấy chấm trịn? Ta cĩ phép tốn nào? -Cĩ mấy chấm trịn bên phải? Cĩ mấy chấm trịn bên trái? Tất cả cĩ mấy chấm trịn? Ta cĩ phép tốn nào? -Cho hs đọc : 3 + 1 = 4 và 1 + 3 = 4 -So sánh 2 phép cộng trên ?Giống: cĩ 1, 3, 4 và dấu cộng. Khác : vị trí các số. * Ta nĩi : 3 + 1 cũng như 1 + 3 và đều bằng 4. Hay trong phép cộng,các số đổi chỗ cho nhau thì kết quả khơng thay đổi. b/Thực hành : -Bài 1 : Tính +Cho hs trả lời ngay kết quả. +Nhận xét. -Bài 2 : Tính +HD hs đặt tính theo cột dọc. +Cho hs làm bài bảng con. Nhận xét,sửa sai. -Bài 3 : =. ( cột 1 ) +Cho hs nêu y/c. -Điền dấu = +GV HD làm 1 bài. +Cho hs làm bài vào vở.CN sửa bài trên bảng lớp. +Nhận xét,cho hs kiểm tra chéo. -Bài 4 : Viết phép tính thích hợp. +Cho hs nhìn hình vẽ,nêu bài tốn và ghi phép tính vào bảng con. +Nhận xét. 4.Củng cố : -Hơm nay học bài gì ? -Phép cộng trong phạm vi 4. -Cho hs thi đọc bảng cộng trong phạm vi 4. Nhận xét. 5.Dặn dị : học thuộc bảng cộng. -Nhận xét tiết học. -HS làm bài vào bảng con.. -HS qsát tranh,trả lời. -HS nghe và nhắc lại. -HS viết b. -HS đọc nhiều lần cho thuộc bảng cộng. -HS trả lời : -CN,lớp. -Hs trả lời miệng. -HS nghe HD. -Hs làm b. -HS nghe HD. -HS làm bài vào vở. -KT chéo. -CN nêu bài tốn và ghi phép tính vào bảng con. -CN,lớp. Hoạt động tập thể SINH HOẠT LỚP TUẦN 7 I . Mục tiêu : -Rèn kĩ năng tự học cho hs. -Chấp hành nội qui cuả trường, lớp. -Tham gia các phong trào. -Biết noi gương học hỏi người tốt, việc tốt. II .Nội dung : Cho HS hát vui GVCN tổng hợp đánh giá chung các mặt : + Vệ sinh + Trang phục + Sĩ số HS + Ý thức tự học -Tuyên dương tổ,cá nhân đạt thành tích tốt, để HS noi theo. -Giáo dục HS: thực hiện an tòan giao thông.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 7 nam 2013 2014.doc
Giáo án liên quan