Bài giảng Giáo án thể dục tuần : 01

B. Mục đích - Yêu cầu :

- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.

- Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biét được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục.

- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.

 

doc12 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 944 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giáo án thể dục tuần : 01, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Chạy vòng tròn quanh sân trường - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ - Đội hình 4 hàng ngang BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN Ngày dạy: 12/9/2006 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Én ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 02 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 03 A. Tên bài dạy : - Đội hình đội ngũ. - Trò chơi " Chạy tiếp sức". C. Phương pháp giảng dạy : Thuyết trìnhGiảng giải, làm mẫu, tập luyện Tập luyện hoàn chỉnh. T/c phân nhóm. D. Dụng cụ : Còi B. Mục đích - Yêu cầu : - Oân để củng cố và nâng cao kĩ thuật và động tác đội hình dội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải quay trái, quay sau. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, đều, đẹp, đúng các khẩu lệnh. - Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : 1. Giới thiệu bài học. 2. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện 3. Biên chế tổ tập luyện 4. Trò chơi : " Chạy tiếp sức" 3. Chạy bền III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6 - 10' 1 - 2' 2 - 3' 18 - 22' 3 - 4' 2 - 3' 2 - 3' 6 - 8' 5’ 4 - 6' 1 - 2' 3 - 4' - Lớp trường tập trung báo cáo - Giới thiệu Đội hình đội ngũ. Trò chơi " Chạy tiếp sức". - Hát và vỗ tay - Trò chơi : "Thi đua xếp hàng" - GV giới thiệu tóm tắt bài học. - GV phổ biến - Chia 4 tổ tập luyện - GV nêu cách chơi và luật chơi - 5 HS làm mẫu - Cả lớp chơi thử - Cả lớp thi đua - Chạy 30 m ( Khi chạy phải hít thở đều, phân phối đều sức trên đoạn đường chạy ).Chia nhóm giới tính. - Thả lỏng, hồi tỉnh. - Hát và vỗ tay - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Chạy vòng tròn quanh sân trường - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ - Đội hình 4 hàng ngang BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN Ngày dạy: 15/9/2006 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Én ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 02 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 04 C. Phương pháp giảng dạy : Thuyết trìnhGiảng giải, làm mẫu, tập luyện Tập luyện hoàn chỉnh. T/c phân nhóm. A. Tên bài dạy : - Đội hình, đội ngũ. -Trò chơi “Kết bạn” D. Dụng cụ : Còi B. Mục đích - Yêu cầu : Oân để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình, đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, dều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. Trò chơi “Kết bạn”. Yêu cầu tập tung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : 1. Giới thiệu đội hình, đội ngũ. 2. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện 3. Biên chế tổ tập luyện 4. Trò chơi : " Kết bạn" 3. Chạy bền III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6 - 10' 1 - 2' 2 - 3' 18 - 22' 3 - 4' 2 - 3' 2 - 3' 6 - 8' 5’ 4 - 6' 1 - 2' 3 - 4' - Lớp trường tập trung báo cáo - Giới thiệu Đội hình, đội ngũ.Trò chơi “Kết bạn” - Hát và vỗ tay - Trò chơi : "Diệt các con vật có hại" - GV giới thiệu bài học. - GV phổ biến - Chia 4 tổ tập luyện - GV nêu cách chơi và luật chơi - 5 HS làm mẫu - Cả lớp chơi thử - Cả lớp thi đua - Chạy 30 m ( Khi chạy phải hít thở đều, phân phối đều sức trên đoạn đường chạy ).Chia nhóm giới tính. - Thả lỏng, hồi tỉnh. - Hát và vỗ tay - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Chạy vòng tròn quanh sân trường - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ - Đội hình 4 hàng ngang BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN Ngày dạy: 19/9/2006 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Én ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 03 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 05 C. Phương pháp giảng dạy : Thuyết trình, giảng giải, làm mẫu, tập luyện Tập luyện hoàn chỉnh. T/c phân nhóm. A. Tên bài dạy : - Đội hình đội ngũ. - Trò chơi " Bỏ khăn" B. Mục đích - Yêu cầu : - Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình, đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, dều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi. D. Dụng cụ : Còi. 1-2 chiếc khăn tay. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : 1. Giới thiệu đội hình đội ngũ. 2. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện 3. Biên chế tổ tập luyện 4. Trò chơi : " Bỏ khăn" III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6 - 10' 1 - 2' 2 - 3' 18 - 22' 3 - 4' 2 - 3' 2 - 3' 6 - 8' 4 - 6' 1 - 2' 3 - 4' - Lớp trường tập trung báo cáo - Giới thiệu Đội hình đội ngũ. Trò chơi " Bỏ khăn" - Hát và vỗ tay - Trò chơi : "Diệt các con vật có hại" - GV giới thiệu tóm tắt bài học. - GV phổ biến - Chia 4 tổ tập luyện - GV nêu cách chơi và luật chơi - 5 HS làm mẫu - Cả lớp chơi thử - Chạy nối thành một vòng tròn lớn, sau khép thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại, mặt quay vào tâm hình tròn 2 - 3 phút. - Thả lỏng, hồi tỉnh. - Hát và vỗ tay - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Chạy vòng tròn quanh sân trường - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ - Đội hình 4 hàng ngang BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG SƠN Ngày dạy: 22/9/2006 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Én ĐỊA ĐIỂM : Sân trường GIÁO ÁN THỂ DỤC TUẦN : 03 TIẾT CHƯƠNG TRÌNH : 06 C. Phương pháp giảng dạy : Thuyết trìnhGiảng giải, làm mẫu, tập luyện Tập luyện hoàn chỉnh. T/c phân nhóm. A. Tên bài dạy : - Đội hình đội ngũ. - Trò chơi " Đua ngựa" B. Mục đích - Yêu cầu : - Oân để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình, đội ngũ: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau. Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, dều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. - Trò chơi “Đua ngựa”. Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi. D. Dụng cụ : - Còi. - 4 con ngựa (làm bằng gậy, tre, gỗ, bìa). - 4 lá cờ đuôi nheo. - Kẻ sân chơi trò chơi. PHẦN NỘI DUNG ĐLVĐ YÊU CẦU KĨ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN I. MỞ ĐẦU : 1. Nhận lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Phổ biến bài mới 4. Khởi động - Chung - Chuyên môn II. CƠ BẢN : 1. Giới thiệu đội hình đội ngũ. 2. Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện 3. Biên chế tổ tập luyện 4. Trò chơi : " Đua ngựa" III. KẾT THÚC : 1. Hồi tĩnh 2. Nhận xét 3. Xuống lớp 6 - 10' 1 - 2' 2 - 3' 18 - 22' 3 - 4' 2 - 3' 2 - 3' 6 - 8' 4 - 6' 1 - 2' 3 - 4' - Lớp trường tập trung báo cáo - Giới thiệu Đội hình đội ngũ. Trò chơi " Đua ngựa". - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. - Trò chơi : "Làm theo tín hiệu" - GV giới thiệu bài học. - GV phổ biến - Chia 4 tổ tập luyện - GV nêu cách chơi và luật chơi - 5 HS làm mẫu - Cả lớp chơi thử - Cả lớp thi đua - Đi nối đuôi nhau thành vòng tròn lớn. - Thả lỏng, hồi tỉnh. - Hát và vỗ tay - Hệ thống bài. GV nhận xét, đánh giá tiết học - GV hô " THỂ DỤC" - Cả lớp hô " KHOẺ" - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang ( đứng tại chỗ) - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Tập trung 4 hàng ngang - Đi vòng tròn quanh sân trường - Đội hình 4 hàng ngang, đứng tại chỗ - Đội hình 4 hàng ngang BAN GIÁM HIỆU TỔ ( NHÓM) TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỂ DỤC

File đính kèm:

  • docthe duc .doc
Giáo án liên quan